Zašto je Isus rekao: “Ženo, evo ti sina”?

Isus se brinuo za svoju majku čak i za vrijeme svoje smrti. S križa joj je uputio riječi: “Ženo! Evo ti sina!”

Vrlo je vjerojatno da je Josip, njezin suprug, preminuo prije mnogo vremena, te da se za nju brinuo njezin sin Isus. Što će se s njom dogoditi kada on premine?

Vidio je da stoji u blizini te je znao da se brine i da tuguje, a ujedno je u blizini vidio i Ivana. Tako da je uspostavio novu vezu između svoje voljene majke i svog voljenog učenika. Rekao joj je: „Ženo! Evo ti sina!« Zatim reče učeniku: »Evo ti majke!« I od toga časa uze je učenik k sebi” (Ivan 19,26-27). Od tog trenutka, koji nikada neće biti zaboravljen, Ivan ju je uzeo sebi i brinuo se za nju.

Primijetite Isusovu brigu za svoju majku

Nije ga toliko obuzimala vlastita patnja da bi zaboravio svoje prijatelje i sve one čije je brige nosio na svojoj duši. Njegova je majka, možda, bila toliko zaokupljena mukom svoga sina da nije ni razmišljala što će s njom biti kasnije, ali On je pazio i na to. Nije imao drugog načina da zbrine svoju majku, nego ju je povjerio svome prijatelju.

Zove ju ženom, a ne majkom, ne zbog nepoštovanja, nego jer bi ju riječ majka još više ražalostila u tom teškom trenutku. Govori joj da se brine za Ivana kao da joj je pravi sin i da pazi na njega te da mu bude majka.

PROČITAJTE: Marija: Portret žene koju je Bog koristio

Taj je čin bio velika čast za Ivana, a ujedno je bio i svjedočanstvo njegove vjere i čistoće. Ako On, koji zna sve, nije znao da ga Ivan voli, ne bi ga učinio Marijinim čuvarom. Velika je čast imati dužnost povjerenu od Krista i moći paziti na nešto što mu je u ovom svijetu važno.

To je ujedno bila u velika odgovornost za Ivana, no radosno ju je prihvatio te ju je uzeo u svoj dom, nije se brinuo za troškove niti za obaveze prema vlastitoj obitelji, a niti za probleme koji bi se mogli dogoditi. Prema Nicephorasovoj Povijesti Crkve (knjiga 2, poglavlje 3) Marija je živjela s Ivanom u Jeruzalemu još 11 godina te je tada umrla. Drugi smatraju da je pratila Ivana čak i u Efez.

Autor: Matthew Henry; Prijevod: Ida U.; Izvor: Jesus.org