Mnogi misle da su Isusova čuda bila mađioničarski trikovi. Kršćani smatraju da su ona dokaz Božjeg djelovanja. Što je istina?

Kršćanska vjera stoji ili pada zbog Isusa. Jedan od razloga zbog kojeg su ljudi kroz povijest vjerovali u Isusa su čuda koja je činio. Ako je zaista činio čuda koja su opisana u Bibliji, to dokazuje da je On Bog i da bismo trebali vjerovati u Njega. Drugo mišljenje jest ako kažemo da je Isus činio mađioničarske trikove? Što je od ovoga istina? 

Isusova čuda

Najranija spominjanja Isusa, izvan biblijskih okvira, dopiru od židovskog povjesničara Josipa Flavija. Premda postoje mnoge rasprave o originalnosti teksta, uopćeno je prihvaćeno ono što je Josip rekao za Isusa, kada Ga je opisao kao ”činitelja zapanjujućih čudesa”.

Židovski tekstovi koji spominju Isusa također stavljaju u fokus Njegova čuda, Ti tekstovi su zapravo prvi primjeri tvrdnji da je Isus zapravo radio mađioničarske trikove. Najstarije spominjanje Isusa u vrlo važnoj zbirci Talmuda vjerojatno je ono u kojem piše da je Isus usmrćen zbog toga što se ”bavio vradžbinama”. 

Fokus toga da je Isus činio čuda, u skladu je s onime što nam evanđelja govore o Isusu. U četiri evanđelja opisano je trideset i šest različitih čudesa. Osim toga, opisano je da je Isus činio čuda, bez objašnjavanja o tome što se dogodilo (primjer Marko 1, 34).

Postoji tvrdnja i o tome da postoje brojna druga. (Ivan 20, 30; 21, 25) U nastavku slijede trideset i šest čudesa koja su opisana u evanđeljima, kako bismo vidjeli je li se zaista radilo o čarobnjačkim trikovima ili nečem drugom. 

Čuda iscjeljenja 

Sedamnaest čudesa su čudesa iscjeljenja:

Četiri puta čitamo o iscjeljenju slijepih: 

 • Dva čovjeka iz Kafarnauma (Matej 9) 
 • Čovjek u Bethsaidi (Marko 8) 
 • Čovjek u Jeruzalemu (Ivan 9) 
 • Bartimej u blizini Jerihona (Matej 20, Marko 10, Luka 18) 

Tri puta Isus je iscijelio paralizirane: 

 • Sluga rimskog satnika (Matej 8, Marko 7) 
 • Čovjek kojeg su spustili kroz otvor u krovu Isusove kuće (Matej 9, Marko 2, Luka 5) 
 • Čovjek kod bazena Bethesde (Ivan 5) 

Dva puta Isus je iscijelio gubavce: 

 • Deset gubavaca odjednom (Luka 17) 
 • Gubavac kod Genezareta (Matej 8, Marko 1, Luka 5) 

Dva puta Isus je u trenutku iscijelio osobe koje su imale visoku groznicu: 

 • Petrova punica (Matej 8, Marko 1, Luka 4) 
 • Sin plemića iz Kane (Ivan 4) 

Konačno, postoji šest jedinstvenih iscjeljenja: 

 • Iscjeljenje gluhoga (Marko 7) 
 • Iscjeljenje pognute žene (Luka 13) 
 • Iscjeljenje čovjeka s vodenom bolešću (Luka 14) 
 • Iscjeljenje stražara kojem je uho bilo odsječeno (Luka 22) 
 • Žena koja je patila od krvarenja (Matej 9, Marko 5, Luka 8) 
 • Muškarac s kljastom rukom (Matej 12, Marko 3, Luka 6) 

U tri slučaja, Isus je obavio ”ultimativno iscjeljenje” time što je uskrsnuo čovjeka od mrtvih: 

 • Jairova kćer (Matej 9, Marko 5, Luka 8) 
 • Mladić iz Naina (Luka 7) 
 • Lazar (Ivan 11) 

Čuda koja nisu uključivala iscjeljenja 

Deset puta Isus je demonstrirao moć nad prirodom i okolnostima: 

 • Utišao je oluju (Matej 8, Marko 4, Luka 8) 
 • Hodao je po vodi (Matej 14, Marko 6, Ivan 6) 
 • Čudesno je nahranio pet tisuća ljudi (Matej 14, Marko 6, Luka 9; Ivan 6) 
 • Čudesno je nahranio četiri tisuće ljudi (Matej 15, Marko 8) 
 • Znao je gdje pronaći ribu koja ima novčić u ustima (Matej 17) 
 • Učinio je da stablo smokve usahne (Matej 21, Marko 11) 
 • Prošao je kroz mnoštvo, a da nije bio viđen (Luka 4) 
 • Učinio je da riba bude čudesno ulovljena dvaput (Luka 5, Ivan 21) 
 • Pretvorio je vodu u vino (Ivan 2) 

Šest puta demonstrirao je moć koju ima nad demonima: 

 • Dopustio je legiji demona neka uđu u krdo svinja (Matej 8, Marko 5, Luka 8) 
 • Dvaput je iscijelio čovjeka zaposjednutog demonom u Kafarnaumu (Matej 9, Marko 1, Luka 4) 
 • Iscijelio je čovjeka koji nije mogao vidjeti niti govoriti zbog demona (Matej 12, Luka 11) 
 • Iz nežidovske djevojčice je istjerao demona (Matej 15, Marko 7) 
 • Istjerao je demona iz dječaka (Matej 17, Marko 9, Luka 9) 

Bez trikova! 

Jesu li sva ova čuda mogli biti mađioničarski trikovi? Jedan od najboljih magičara na svijetu, Andre Kole, poznat je po razotkrivanju prevaranata. Otkrio je varalice iz različitih dijelova svijeta i čak je vrlo skeptičan u vezi iscjeljenja koje dolazi iz kršćanstva. Kao magičar, može vidjeti trikove koje drugi koriste. No kada je pogledao na Isusova čudesa, postao je uvjeren da su ona bila autentična. Zašto? 

Jedan od razloga jest da su mnoga od njegovih čuda organska. Danas, mnogi tvrde da su iscjeljenja stanja koja je vrlo teško provjeriti u zdravstvenom smislu. Uzbuđenje zbog susreta mase može dovesti do toga da se ljudi osjećaju bolje, a da se pravo iscjeljenje nije dogodilo. No učiniti da slijepi vide i da hromi prohodaju je nešto sasvim drugo. 

Drugi razlog zbog kojeg je Andre Kole postao uvjeren u to da su Isusova čudesa autentična, jest zbog toga što je neka od njih Isus činio više puta.

Andre Kole je hodao po vodi, na jezeru. Rekao je da su mu trebali mjeseci pripreme za to, tisuće dolara, moderna znanost i tri kamiona pomoćnih stvari, koje su mu omogućile da to izvede. Uz pomoć svega toga, stvorio je iluziju hodanja po vodi. No uvjeren je da je Isus zapravo hodao po vodi. 

Još jedan od razloga zbog kojeg Kole vjeruje da su Isusova čuda bila stvarna, su Njegovi učenici. Kole ne može činiti čudesa bez svog tima. Da je Isus činio magične trikove, Njegovi bi učenici to znali. No oni su bili spremni položiti svoje živote kao svjedočanstvo vjere u istinu Isusove sile. 

Razlog za čuda 

Zašto je važno to što su Isusova čuda bila stvarna, a ne mađioničarski trikovi? Jer ona demonstriraju Isusovu silu. Biblija često Njegova čudesa naziva ”znakovima”. Znakovi na nešto ukazuju. Isusova čudesa ukazuju na Njegovu moć. Čudesa dokazuju da je Isus Božji Sin i da vječno Kraljevstvo, koje Isus najavljuje, dolazi. 

Postoje dva najveća čuda koja još nisam spomenuo. Isus, unatoč svojoj moći, bio je sprema umrijeti za grješnike, kako bi oni mogli postati Božja djeca. Nakon toga uskrsnuo je od mrtvih, što je bio konačan dokaz Njegove moći nad životom i smrću. To je zauvijek promijenilo svijet. To je za nas, ako povjerujemo u Njega, otvorilo vrata vječnog života. Stoga, neka Isusova čudesa budu uvjerenje u ono čudo koje možemo dobiti: oprost grijeha i vječni život kroz Njega. 

Autor: Marten Visser; Izvor: Biblword.net

PROČITAJTE JOŠ: