Isusova ukazanja: Zašto se Isus nakon uskrsnuća nije ukazao većem broju ljudi?

Isusova ukazanja učenicima zabilježena su nekoliko mjesta. Zašto se tijekom četrdeset dana nije ukazao većem broju ljudi?

Novi zavjet pruža bogatu količinu informacija o Isusu i njegovom životu na zemlji. Međutim, nikada ne smijemo pretpostaviti da je ono što čitamo u Bibliji sve što je Isus činio i govorio. Ivan je napisao: “A ima još mnogo toga što učini Isus i kad bi se sve redom popisalo, sav svijet, mislim, ne bi obuhvatio knjiga koje bi se napisale.” (Ivan 21, 25).

Isus se ukazao nekolicini ljudi

Isus se nakon uskrsnuća ukazao nekolicini ljudi. To su bili: Marija Magdalena i druge žene koje su voljele i slijedile Isusa (Matej 28, 8–10; Ivan 20, 11–16), Petar (Luka 24, 34), Kleofa i neimenovani učenik na putu za Emaus (Luka 24, 13–35), Dvanaestorici (Luka 24, 36–43; Ivan 20, 19–23. 26–29; 21, 4–14; Djela 1, 3), više od 500 ljudi odjednom (1. Korinćanima 15, 6), Jakov i drugi apostoli (1. Korinćanima 15, 7), Pavao (Djela 9).

Zašto se Isus ukazao samo tim osobama? Biblija nam ne govori i, stoga, ne znamo. Možemo samo nagađati. Djela 1, 3 govore da je Isus ostao četrdeset dana na zemlji, a zatim se vratio na nebo. Najvjerojatnije je iskoristio vrijeme da pripremi ljude za događaje i izazove koji će uslijediti nakon njegovog odlaska.

PROČITAJTE: Što tražite živoga među mrtvima?

Bog Duh Sveti ovlastio je apostole da postignu velike stvari. Biblija također otkriva da je puno više ljudi vjerovalo u Isusa tijekom službe apostola nego što je vjerovalo tijekom Isusove službe. Isus se nije trebao pokazati široj publici. Bog je prije postanka svijeta izabrao one koji će vjerovati u Isusa (Efežanima 1, 3-7). Nije bilo straha da će se neke duše izgubiti.

Priprema za veliku službu

Vjerujem da je Isusova glavna svrha tijekom četrdeset dana bila pripremiti učenike da budu apostoli ili “poslanici”, koji će okrenuti svijet naglavačke i učiniti Isusa Krista poznatim u cijelom svijetu. Isus se već pokazao gotovo svima u Galileji i Judeji. Mnogi su već povjerovali. Mnogu su Ga odbacili. Budući da su židovski vođe već lagali o Njemu i nazvali ga Đavlom, najvjerojatnije bi stvorili još laži da su Ga ponovno ugledali nakon uskrsnuća.

U Luki 16 Isus priča prispodobu o umrlom bogatašu i Lazaru. Između njih je bio veliki ponor. Bogataš je bio u paklu. Na kraju prispodobe, bogataš traži od Abrahama da uskrsne Lazara i pošalje ga bogataševoj obitelji. Evo Abrahamovog odgovora:

Kaže Abraham: “Imaju Mojsija i Proroke! Njih neka poslušaju!” A on će: “O ne, oče Abrahame! Nego dođe li tko od mrtvih k njima, obratit će se.” Reče mu: “Ako ne slušaju Mojsija i Proroka, neće povjerovati sve da i od mrtvih tko ustane.” (Luka 16, 29-31)

Prispodoba sve govori. Dovoljno je bilo svjedočanstvo apostola. Ljudi će se uvijek opravdavati za odbacivanje Isusa. Tko ne želi vjerovati, naći će razlog. Oni koji vjeruju razumjeli su poruku i odgovorili.

NAJNOVIJE!