Isusovo razapinjanje: Zašto je Isus bio razapet?

Isusovo razapinjanje je najgora vrsta mučeničkog umiranja koja je bila namijenjena najgorim razbojnicima. Zašto je Isus bio razapet? 

Postoje i zemaljski i nebeski razlozi zašto je Isus bio razapet. Jednostavno rečeno, zemaljski razlog jest da je čovječanstvo zlo. Nebeski jest da je Bog dobar.

Isusovo razapinjanje – zemaljski razlog

Zli ljudi urotili su se protiv Njega, lažno su Ga optužili i ubili su Ga. Židovski vođe imali su nekoliko razloga zašto su željeli da Isus bude pogubljen. Bili su zavidni na to koliko Ga narod sluša. (Matej 27, 18)

Bojali su se da će Isus okupiti prevelik broj ljudi, što bi mogli dovesti do rušenja rimske vladavine u Izraelu, što će uzrokovati da oni izgube svoj položaj. (Ivan 11, 48) Mrzili su činjenicu da je Isus javno prozvao njihov grijeh. (Matej 23)

VIDI OVO: Raspeće kakvo je Isus iskusio je medicinska katastrofa

Mislili su da bogohuli kada je tvrdio da je On Božji Sin. (Luka 22, 66-71) No svi ti razlozi bili su jednostavno simptomi njihove jasne nevjere. (Ivan 5, 46) 

Isus je bio razapet, umjesto da bude kamenovan, obješen, utopljen, itd., jer su Njegovo pogubljenje izvršili Rimljani. Razapinjanje je bio način pogubljenja koje je provodilo Rimsko Carstvo kako bi učinili primjer i odvratilo druge od činjenja sličnih prekršaja. Bilo je normalno prikucati optužbe protiv osuđenih na križ.

Pilat je Isusov križ stavio optužbu ”Kralj židovski”. (Matej 27, 37) Židovski vođe naveli su ovu optužbu kako bi potaknuli rimskog upravitelja da pogubi Isusa. Ivan 19, 12 bilježi: „Otada je gledao Pilat da ga pusti. Ali su Židovi vikali. “Ako ovoga pustiš, nisi prijatelj caru. Svaki, koji sebe gradi kraljem, protivi se caru”“. Pilat nije mogao dopustiti da drugi misle kako on tolerira protivnika Cezaru. 

Zašto je Isus bio razapet?

Isusovo razapinjanje – nebeski razlog

Bog je imao plan spasiti grešnike, a Isus je bio Božje Janje, koje je došlo kako bi odnijelo grijehe svijeta. (Ivan 1, 29) Premda je čin Isusovog razapinjanja bio zao, razapinjanje je i dalje bio Božji plan za otkupljenje grijeha. „Jer se zaista ujediniše u ovome gradu Herod i Poncije Pilat s neznabošcima i sa plemenima Izraelovim protiv tvojega svetoga Sluge Isusa, tvojega pomazanika. Oni učiniše, što su bile unaprijed odredile ruka tvoja i odluka tvoja“. (Djela apostolska 4, 27-28) 

Raspeće nije bio slučaj u kojem se zlo otelo kontroli. Isus je rekao Pilatu: „Ne bi imao nada mnom nikakve vlasti da ti nije dano odozgor. Zbog toga ima veći grijeh onaj koji me predao tebi“. (Ivan 19, 11) Silama tame bilo je dopušteno djelovati. (Luka 22, 53) Bog je dopustio mržnju, urotu, lažne optužbe, lažni sudski postupak i ubojstvo Njegovog Sina.

VIDI OVO: Mjesto raspeća: Gdje je Isus razapet?

U razapinjanju Isusa, Bog je upotrijebio želje zlih ljudi za postizanje najvećeg dobra: pružanje spasa čovječanstvu. „Ali je Gospodinu bila volja, da na njega baci muku“. (Izaija 53, 10) Rezultat toga bio je slavan: „Nosio je grijehe za mnoge i stvorio posredovanje za prijestupnike“. (Izaija 53, 12) 

Niti jedno od proročanstava Starog zavjeta izričito ne govori da Mesija treba biti razapet. U isto vrijeme, u Zakonima i Prorocima pronalazimo naznake onoga kako bi mogao umrijeti. U Galaćanima 3, 13, Pavao za opis Isusove smrti primjenjuje Ponovljeni zakon 21, 22-23. Razapinjanje dopušteno za ”probadanje”, spomenuto u Zahariji 12, 10, a navedeno u Ivanu 19, 37.

Razapinjanje rezultira prolijevanjem krvi, potrebnom za žrtvovanje (Hebrejima 9, 22, navedeno u Levitskom zakoniku 17, 11) Kod razapinjanja može se izbjeći lom kostiju (Izlazak 12, 46, citirano u Ivanu 19, 36). Kristovo razapinjanje savršeno odgovara opisu užasa s kojim se David susreo u Psalmu 22. 

Krist je na križu uzeo naše mjesto

Svi smo sagriješili i zaslužili smo smrt, no Krist je uzeo naše mjesto. Bio je javno pogubljen, a Njegova je krv bila prolivena za nas, kao što Pavao objašnjava u Rimljanima 3, 25-26: „Njega je Bog izložio da krvlju svojom bude Pomirilište po vjeri. Htio je tako očitovati svoju pravednost kojom je u svojoj božanskoj strpljivosti propuštao dotadašnje grijehe; htio je očitovati svoju pravednost u sadašnje vrijeme – da bude pravedan i da opravdava onoga koji je od vjere Isusove“. 

Na završetku analize, razlog zašto je Isus bio razapet odgovor je kojeg svatko od nas treba razumjeti i prihvatiti vjerom: Isus je bio razapet kako bi platio za naše grijehe, kako bi nama bilo oprošteno i kako bismo bili pomireni s Bogom. 

Izvor: Gotquestions.org; Prijevod: Ivan H.

NAJNOVIJE