Kako izbjeći duhovnu obmanu?

Kako izbjeći duhovnu obmanu? Današnje kršćanstvo se sve više udaljava od Božje Riječi, a iz dana u dan niču nove denominacije.

Živimo u svijetu u kojem se duhovna obmana povećava. 2. Timoteju 3, 13 kaže “zli pak ljudi i vračari napredovat će sve više u zlu – kao zavodnici i zavedeni.”

Ne samo da se lažna učenja i filozofije koriste za obmanjivanje ljudi, već i lažni proroci čine lažna čuda, magične iluzije i koriste sotonsku moć da bi prevarili mase.

Biblija nas također upozorava na veliku obmanu ili “snažnu zabludu” koja će se dogoditi prije nego što se pojavi Antikrist (i tijekom njegove kratke vladavine), i prije nego što se Isus Krist vrati.

Neka vas nitko ne zavede ni na koji način. Jer ako prije ne dođe onaj otpad i ne otkrije se Čovjek bezakonja, Sin propasti, Protivnik, onaj koji uzdiže sebe protiv svega što se zove Bog ili svetinja, dotle da i u Božji hram zasjedne gradeći se Bogom… (2. Solunjanima 2, 3-4)

5 načina kako izbjeći duhovnu obmanu

Obmana se može definirati kao manipulacija kojom se prenosi lažna stvarnost ili sustav lažnih uvjerenja. U obmanu su dvije strane: varalica i žrtva.

“Čuvajte se lažnih proroka koji dolaze k vama u ovčjem odijelu, a iznutra su vuci grabežljivi.” (Ivan 7, 15)

Obmana može uključivati ​​način života, učenje, filozofiju ili nauk koji zvuči dobro, ali ne znači uvijek da je učenje biblijsko ili da je istinito prema Božjoj Riječi. U konačnici, većina duhovne prijevare bit će mješavina istine i laži tako da prijevara nije lako prepoznatljiva.

U nastavku donosimo 5 načina kako izbjeći duhovnu obmanu. Svaki od njih je važan.

1. Moramo se ponovno roditi i imati odnos s Isusom Kristom

Isus je rekao da On poznaje one koji Mu pripadaju i da Njegove ovce čuju Njegov glas i da ih nitko ne može ukrasti (Ivan 10, 27-28). Ako ne želi potpasti pod obmanu, nužno je da se osoba ponovno rodi i ima istinski odnos s Bogom. Oni koji čuju i slušaju Kristov glas iz Biblije mogu razabrati glas neprijatelja i njegove laži.

2. Moramo voljeti istinu koja se nalazi u Božjoj Riječi

2. Solunjanima 2, 10-11 spominje činjenicu da žrtve prijevare mogu biti oni ljudi koji ne vole istinu, nego umjesto toga vole laži. S druge strane, Pavao u 2. Timoteju 4, 3-4 kaže da će doći vrijeme kada ljudi neće podnositi zdravi nauk “nego će sebi po vlastitim požudama nagomilavati učitelje kako im godi ušima”. Ovi nam stihovi daju uvid u to da u životu postoje situacije u kojima obmana nije uvijek nehotična ili zbog neznanja. Umjesto toga, ponekad je stvar izbora. Drugim riječima, ljudi biraju biti prevareni. Ljudi odlučuju slijediti tamu.

3. Moramo voljeti pravednost, a mrziti zlo

Rimljanima 12, 9 kaže: “Zazirite oda zla, prianjajte uz dobro!” U Ivanu 3, 19 Isus je govorio o ljudima koji su voljeli tamu, a ne svjetlo, jer su njihova djela bila zla. Izbjegavanje obmana u našem životu znači da moramo voljeti stvari koje Bog voli i mrziti stvari koje On mrzi. Mi volimo svjetlo, a ne tamu. Stoga moramo težiti pravednosti i nastojati donijeti dobre plodove. Ne smijemo se više držati svoje stare grešne naravi, već moramo hodati u strahu Gospodnjem.

4. Moramo mrziti filozofije ovoga svijeta

Jakovljeva 4, 4 govori nam da prijateljstvo sa svijetom znači neprijateljstvo s Bogom. Ne smijemo voljeti svijet i njegove ideologije. Rimljanima 12, 2 kaže da se ne bismo trebali prilagoditi svjetovnim standardima. Ali zašto? To je zato što su svjetovni sustavi, vrijednosti, principi i prakse protiv Boga i Njegove Riječi. Svjetovne filozofije i ideologije mogu lako odvesti ljude u obmanu.

Ne ljubite svijeta ni što je u svijetu. Ako tko ljubi svijet, nema u njemu ljubavi Očeve. Jer što je god svjetovno – požuda tijela, i požuda očiju, i oholost života – nije od Oca, nego od svijeta. (1. Ivanova 2, 15-17)

5. Moramo hodati u Duhu

U Ivanu 16, 13 Isus kaže da je jedna od svrha Duha Svetoga u našem životu uvoditi nas u svu istinu. Duh Sveti je ključan da bismo izbjegli živjeti u zavaravanju ili zalutati. On nam pomaže da razlučimo istinu i neistinu kroz prizmu Božje Riječi. Hodanje u Duhu Božjem omogućuje nam hodanje u Božjoj istini. Kako hodamo u Duhu? Pokoravajući se Božjoj Riječi i uzdajući se u nju.

Hoću reći: po Duhu živite pa nećete ugađati požudi tijela! Jer tijelo žudi protiv Duha, a Duh protiv tijela. Doista, to se jedno drugomu protivi da ne činite što hoćete. (Galaćanima 5, 16-17)

PROČITAJTE JOŠ: