»Site se pretilinom doma Tvoga«. Psalam 36,9

Kraljica od Sabe se divila obilju na Salomonovim stolovima. Bila je van sebe vidjevši svakodnevno snabdijevanje i čudila se spretnosti slugu kod posluživanja na kraljevskoj gozbi. Ali što je sve to prema izobilju našeg milostivog Boga?

Tisuće i tisuće vjernika on dnevno prehranjuje; dolaze gladni i žedni nasititi se na gozbi i ni jedan se ne vraća nezadovoljan — ima dosta za svakoga, dosta za sve.

Mnoštvo koje uzima sa stola Gospodina nad vojskama bezbrojno je kao zvijezde na nebu, pa ipak svaki od njih dobije svoj dio. Zamisli koliko milosti je potrebno jednom vjerniku za jedan dan.

Osim Svemogućega, nitko ga ne može zadovoljiti, i gle Gospodin prostire svoj stol, ne za jednoga nego za tisuće vjernih. Ne za jedan dan, nego za mnoge godine, za mnoge nove naraštaje.

VIDI OVO: 11 karakteristika osobe koju Bog blagoslivlja

Promatraj gozbu o kojoj govori tekst: gosti na slavlju milosti su zadovoljni, štoviše oni su »do sitosti zadovoljni«. I to ne običnim stvarima, nego izabranom hranom iz Božjeg doma. A takva je osigurana u svetim obećanjima svoj djeci koja se uzdaju u sjenu krila Gospodina nad vojskama.

Mislio sam da ako mogu okusiti bar mali dio kod stražnjih vrata milosti — bio bih zadovoljan kao žena koja reče: »Psi jedu mrvice koje padaju sa stola njihovog gospodara«. No nijedno dijete Božje nikad nije dobivalo samo mrvice ili otpadke, svi jedu sa kraljevog prostrtog stola.

Svi imamo Benjaminov dio — svi imamo deset puta više no što nam je potrebno. Iako imamo velike potrebe, ipak smo često zadivljeni nad neobičnim izobiljem milosti koje nam Bog daje da okusimo i koristimo.

Autor: Charles Spurgeon