“Ja i Otac jedno smo”: Što je Isus mislio kada je to rekao?

“Ja i Otac jedno smo”, izjavio je Isus u Ivanu 10,30. Što je Isus mislio kada je rekao da su On i Otac jedno? 

Krist je definitivno najzanimljivija osoba o kojoj sam imala prilike čitati. Biblija nam opisuje detalje u vezi Njegovog rođenja i dinamike obiteljskih odnosa, detalje o Njegovoj smrti i o uskrsnuću. U Bibliji isto tako čitamo o tome kako je Mesija živio svoj zemaljski život.

Vidimo da je bio stolar, vođa, prijatelj odbačenima, iscjelitelj, da je imao mudar um i vidimo da je bio osoba koja je snažno voljela. Mnoge lekcije možemo naučiti iz promatranja Kristovog života i njih vrijedi pobliže promotriti.

No ono što je Krist isto tako činio jest da je često puta davao hrabre izjave i očekivao je da će se dogoditi događaji, koji su u skladu s tim izjavama. Ti trenuci su nevjerojatni, jer pokazuju religioznost koja je ključala u židovskom narodu, što je bio razlog zbog kojeg farizeji nisu voljeli Krista. Toliko su se čvrsto držali svojih zakona i religije, da nisu vidjeli Mesiju kada je stajao ispred njih. Kao rezultat toga, farizeji i saduceji često su Ga napadali na javnim mjestima. Namjerno su Mu postavljali pitanja u nadi da im neće znati dati odgovor ili da će ga uhvatiti u klopku.

Koji je kontekst Ivana 10, 30?

Stihovi u koje ćemo danas dublje zaroniti, koji se nalaze u Ivanu 10, nastali su nedugo nakon što je Krist iscijelio slijepca. Učenici su radoznali pitali Krista tko je sagriješio da je taj čovjek bio slijep, on ili njegovi roditelji.

No Kristov odgovor je prekrasan. U Ivanu 9, 3 On im odgovara: „Odgovori Isus: “Niti sagriješi on niti njegovi roditelji, nego je to zato da se na njemu očituju djela Božja”.“ Ovo iscjeljenje privuklo je pažnju farizeja, koji su nastavili s istraživanjem slučaja, jer se iscjeljenje dogodilo na Šabat.

Tvrdili su da to nije moglo biti od Boga, jer taj čovjek nije držao Šabata. (Ivan 9, 16) No ono što nisu znali jest da je Krist Božji Sin i da je On stvorio Šabat.

Ovo nas vodi prema Kristovom podučavanju, u kojem dijeli poznate riječi o dobrom pastiru. U Ivanu 10, 14 Krist proglašava: „Ja sam dobri Pastir.“ Ove su riječi stvorile raskol između Židova. Nisu mogli shvatiti tko je Isus bio. Neki su mislili da je ono što čini demonske prirode, no demoni ne čine čudesa, što mora značiti da je Krist od Boga.

No drugi su mislili da je Bog sveti Bog i da je Isus bogohulnik, ako se poistovjećuje tako smjelo s Bogom. Doslovno su bili zbunjeni i podijeljenih mišljenja. Ništa u vezi Krista nije se podudaralo s njihovim poznavanjem Biblije ili njihovim poznavanjem Boga.

Tijekom blagdana Posvećenja, došlo je do novih sukoba: „Okružili ga Židovi i govorili mu: “Dokle ćeš nam dušu držati u neizvjesnosti? Ako si ti Krist, reci nam otvoreno! Isus im odgovori: “Rekoh vam pa ne vjerujete. Djela što ih ja činim u ime Oca svoga – ona svjedoče za mene. Ali vi ne vjerujete jer niste od mojih ovaca.“ (Ivan 10, 24-26) Krist se ponovno vraća na analogiju ili usporedbu o dobrom Pastiru. U ovim riječima Krist proglašava: „Ja i Otac jedno smo.“ (Ivan 10, 30)

Židovi su bili bijesni. Smatrali su da su Kristove riječi arogantne. Kako čitamo u idućem stihu, bili su toliko ljuti da su uzeli kamenje sa željom da Ga kamenuju, jer Krist nije tvrdio da je prorok niti glasnik, nego je zapravo tvrdio da je jednak s Bogom. To je za njih bilo bogohuljenje.

Koliko god da nama to danas izgleda barbarski, osjećam da je potrebno prisjetiti se i istaknuti dio Mojsijevog zakona koji nam govori sljedeće: „Tko opsuje ime Gospodnje, ima se kazniti smrću; sva zajednica neka ga kamenuje. Stranac i domaći neka se pogubi, ako opsuje ime Gospodnje.“ (Levitski zakonik 24, 16)

Židovi su činili ono što su smatrali ispravnim prema Zakonu, no bili su u potpunosti slijepi za ono tko Krist jest.

Kako su Bog Otac i Krist jedno?

Ljepota Kristovih riječi iz Ivana 10, 30 izgubljena je u prijevodima. U grčkom prijevodu Krist koristi riječ ”neuter”, kao oblik riječi za ”jedan”.

To znači da Krist govori da su On i Bog ujedinjeni. Umjesto proglašavanja da su isto biće ili osoba, Krist govori da su od iste esencije, iste sile, iste prirode, da imaju jednake namjere.

Oni su ujedinjeni kao jedan. Ovo je savršena predodžba Trojstva u Bibliji. Dva dijela Trojstva, koje čini tri osobe, su povezana. To je Božji jedinorođeni Sin, koji s hrabrim uvjerenjem izjavljuje da je ujedinjen sa Svemogućim Bogom. On se jasno otkriva kao Mesija.

Ako se vratimo natrag nekoliko poglavlja, vidimo što Krist izjavljuje na Blagdan sjenica: „Sada nije pravo vrijeme za mene da pođem.“ (Ivan 7, 6) Ovo je odgovorio nakon što su Ga Njegova braća nagovarala neka pođe u Judeju i neka se pokaže svijetu.

No u Ivanu 10, Krist više nije skriven. On otvoreno proglašava tko je i otvoreno govori o svojoj povezanosti sa svemoćnim Bogom Ocem.

Krist ne samo da proglašava da su On i Otac jedno, nego u istom dijeli Pisma također izjavljuje i druge hrabre izjave. Ovdje se naziva dobrim Pastirom ali tvrdi i ovo: „Ja sam vrata. Kroza me tko uđe, spasit će se: i ulazit će i izlaziti i pašu nalaziti.“ (Ivan 10, 9) Krist govori i sljedeće: „Kradljivac dolazi samo da ukrade, zakolje i pogubi. Ja dođoh da život imaju, u izobilju da ga imaju.“ (Ivan 10, 10)

Ovdje vidimo da Krist prorokuje svoju nadolazeću smrt. U 11. stihu rečenicu završava na sljedeći način: „Pastir dobri život svoj polaže za ovce.“ Židovi su smatrali da su ove riječi bila teška besjeda za slušanje i ponovno su se pitali nije li Krist zaposjednut demonom.

Kakav to čovjek govori o polaganju svog života, o prinošenju života u punini i o vječnom životu? Židovi su mislili da je lud.

Kako se ovo primjenjuje danas?

Nije li prekrasno za znati da se Bog ne mijenja? (Malahija 3, 6) Da je Krist isti danas kao što je bio jučer? (Hebrejima 13, 8) Da je Krist, koji je bio Pastir dobri tada, Pastir dobri i danas; da još uvijek nudi vječni život izgubljenima, još uvijek otvara oči slijepima. Još se uvijek bori za nas.

Bez obzira na vrstu problema s kojom se susrećete, koji može utjecati na vašu vjeru, Kralj Krist, Pastir dobri, već stoji na vratima vašega života i štiti vas.

Ako vjerujete, On poznaje vaš glas. Zna kada vam je potrebna Njegova pomoć, vodstvo i zaštita. Samo slušajte Njegov glas. Kao što vidimo u Levitskom zakoniku 24, Mojsije je čekao na Božji glas, prije nego što je djelovao. Mi bismo trebali činiti isto.

Niste sami, prijatelji. Krist je sveti Sin Božji, koji posreduje za nas i koji sjedi zdesna Ocu. (Rimljanima 8, 34)

No ako ne vjerujete u Boga i ako ne znate što znači kad vas se tako puno voli, što znači biti tako zaštićen i da vam je oprošteno, povežite se s nekime u crkvi i pitajte ih o Kristu.

Čitajte ove riječi iz Ivana 3, 16 koje kažu: „Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni.“ Čeka vas vječan, sveti i radošću-ispunjen život. Što možete izgubiti?

Autorica: Michelle Treacy; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Christianity.com

PROČITAJTE JOŠ: