Isusovi citati

Isusovi citati i izreke ušle su u leksikon uobičajenog govora zbog bogatog značenja kojeg nose i utjecaja kojeg imaju na vjernike i nevjernike. 

Svaka je Isusova riječ puna mudrosti i istine. Iako je svaka kompilacija Isusovih najpoznatijih izjava pomalo subjektivna, slijedi popis deset najslavnijih Isusovih citata:

„I kako hoćete da ljudi vama čine, tako činite i vi njima“ (Luka 6,31).

Taj Isusov savjet poznat je ljudima širom svijeta, a općenito je poznat kao „zlatno pravilo“. Isusov recept za suživot s drugima temelji se na održavanju dobrih odnosa, a osnovna moralnost izjave naširoko privlači razne ljudi. Ono što ovu izjavu razlikuje od sličnih izjava drugih učitelja kroz povijest jest pozitivna formulacija Isusove zapovijedi i poziv da budemo proaktivni u našoj dobroti prema drugim ljudima.

VIDI OVO: 10 najljepših izjava Isusa iz Nazareta

„Ja sam put i istina i život. Nitko ne dolazi k Ocu osim po meni“ (Ivan 14,6).

Kad je Isus prorekao vlastitu smrt, učenici su razumljivo bili uzrujani. Isus ih je tješio govoreći im da ide u nebo pripremiti mjesto za sve vjernike (Ivan 14,2). Potom je rekao: „I kamo ja idem, znate; i put znate“ (stih 4). Zbunjeni Toma je preispitivao ovu izjavu, a Isus je odgovorio svojim učenicima da je on put u nebo – jedini put. Isusova izjava da je On put, istina i život jedna je od najvažnijih načela kršćanstva. Identificira Spasitelja i postavlja granice kako se ostvaruje spasenje, a to je kroz vjeru u Kristovu smrt i uskrsnuće.

„A ja vam kažem: Ljubite svoje neprijatelje, blagoslivljajte one koji vas proklinju, činite dobro onima koji vas mrze i molite za one koji vas zlostavljaju i koji vas progone“ (Matej 5,44).

Ta izjava iz Propovijedi na Gori bila je čudna židovskom narodu. U Levitskom zakoniku 19,18, Bog je zapovjedio Izraelcima: „Ne osvećuj se; i ne gaji srdžbe prema sinovima puka svojega, nego ljubi bližnjega svojega kao samoga sebe. Ja sam GOSPOD.“ Iz toga su Židovi pogrešno zaključili da se zapovijed da ljube druge odnosi samo na vlastiti narod – one koji su živjeli među njima i doslovno bili njihovi susjedi.

U Isusovo doba, Božji narod, osobito farizeji, postali su posve legalistički u načinu na koji su izvršavali Božji zakon, stoga je Isus proširio svoju izjavu o ljubavi prema bližnjemu, uključujući one „izvana“ i one koji su mu nanijeli nepravdu. Isusove riječi i danas vrijede za kršćane.

Isusove najpoznatije izreke
Snimka zaslona: YouTube

„Ja i Otac jedno smo“ (Ivan 10,30).

Ovaj slavni citat bio je odgovor na zahtjev židovske mase koja je okružila Isusa u hramu: „Ako si ti Krist, reci nam otvoreno“ (Ivan 10,24). Isus ih je ukorio, jer im se već očitovao djelima koja je učinio, da je On doista Krist (stih 25). Potom je govorio o svojim ovcama i njihovom sigurnom odnosu s njihovim Pastirom i dao zapanjujuću tvrdnju da je jedno s Ocem.

Njegovi su slušatelji shvatili što je Isus točno mislio: da je Bog u tijelu (s. 33). Kao odgovor na Isusovu radikalnu tvrdnju, Njegovi su protivnici uzeli kamenje da ga kamenuju zbog blasfemije (s. 31). Iako je Isus tada pobjegao, Njegovi neprijatelji kasnije će upotrijebiti izjavu protiv Njega kao razlog za Njegovo raspeće (Ivan 19,7).

VIDI OVO: 25 Isusovih izjava koje vam mogu promijeniti život

„Ne budite dakle zabrinuti za sutra, jer sutra će se brinuti za svoje. Dosta je svakomu danu zloće njegove“ (Matej 6,34).

Tim slavnim riječima Isus je upozorio vjernike da ne budu zabrinuti. Nema straha da naše osnovne potrebe neće biti zadovoljene. Ne samo da nas Isus podsjeća na Njegovu veliku ljubav i brigu za one koji su Njegovi (Matej 6,26-30), već je postavio i naše prioritete: prvo trebamo tražiti Njegovu volju i Njegovo kraljevstvo, a potom „će nam se sve nadodati“ (s. 33).

„Ljubi Gospoda, Boga svojega, svim srcem svojim i svom dušom svojom i svim umom svojim. To je prva i najveća zapovijed. A druga je ovoj slična: Ljubi bližnjega svojega kao samoga sebe. O tim dvjema zapovijedima vise sav Zakon i Proroci“ (Matej 22,37-40).

U ovoj izjavi Isus ponavlja dvije zapovijedi iz Staroga zavjeta (Ponovljeni zakon 6,5 i Levitski zakonik 19,18). Prema Isusovim riječima, ove dvije zapovijedi, obje ukorijenjene u ljubavi, obuhvaćaju cijeli Stari zavjet. Svako od Božjih specifičnih pravila za život može se pratiti unazad bilo do ljubavi prema Bogu ili ljubavi prema ljudima (usp. Galaćanima 5,14).

„A ja vam kažem: Ne opirite se zlomu! Naprotiv, udari li te tko po tvojemu desnom obrazu, okreni mu i drugi“ (Matej 5,39).

Tijekom svoje službe Isus je često usmjeravao ljude da rade ono što nije intuitivno. Zapovijed da „okrenu drugi obraz“ jedan je od primjera. Zbog naše ljudske prirode, osveta i ljutnja su prirodne reakcije kada nam netko učini nepravdu. Ali Isus traži da negiramo naše prirodne sklonosti i pokažemo pobožan stav. Umjesto da na zlo uzvratimo zlim, moramo ponizno reagirati i na zlo uzvratiti blagoslovom (1. Petrova 3,9).

„A mnogi prvi bit će posljednji, i posljednji prvi“ (Matej 19,30).

Isus je opet ubacio pretpostavku i instinkt u njihove umove kad je te riječi izgovorio svojim učenicima. Govorio je o poniznosti koja se cijeni u nebeskom kraljevstvu više od bogatstva ili samovažnosti. Ponovio je ovaj koncept u Mateju 20 u prispodobi o vinogradu (stihovi 1–16).

VIDI OVO: 4 Isusove izjave teške za čuti, teške za razumjeti i teške za prihvatiti

„Podajte stoga caru carevo, a Bogu Božje“ (Luka 20,25).

Gospodin je napravio jasnu razliku između kraljevstva Božjeg i kraljevstva ovoga svijeta, istodobno naglašavajući našu odgovornost u oba područja. Moramo ispravno uvažavati autoritet i poštivati ​​zakone zemlje u kojoj živimo, a moramo i obaviti svoju dužnost prema Bogu. Isus je dao ovu slavnu izjavu kao odgovor na one koji su ga pokušavali prevariti nečim što bi ga dovelo u kontroverzu. Njegov odgovor je posve genijalan – i posve istinit.

„A kako su ga nastavili ispitivati, uspravi se i reče im: ‘Tko je od vas bez grijeha, neka prvi baci kamen na nju“ (Ivan 8,7)!

Neki pismoznanci i farizeji doveli su Isusu jednu ženu uhvaćenu u samom preljubu (Ivan 8,2-4). Pitali su Isusa što bi joj trebalo učiniti. Pitanje je bilo zamka; oni koji su doveli ženu nisu doveli i čovjeka i nije ih uopće bilo briga što je ispravno ili krivo u vezi nje. Samo su htjeli priliku za optužiti Isusa u nečemu. Umjesto da odmah odgovori, Isus se sagnuo i pisao po tlu. Kako su ga uporno pritiskali, konačno je ustao i izgovorio svoje slavne riječi o bacanju prvog kamena. Jedan po jedan, nadvladani krivnjom, tužitelji ove žene su odlazili. Isus je oprostio ženi i otpustio je uz naputak da napusti svoj preljubnički život.

VIDI OVO: 7 Isusovih izjava s križa i njihovo zadivljujuće značenje

Ovo nije ni blizu iscrpan popis. Na primjer, nismo spomenuli Ivana 3,16, ili Djela 20,35, ili blaženstva, ili Gospodnju molitvu, ili mnoge druge poznate izjave koje je Isus izgovorio. Svaki put kad je otvorio usta, ljudi su bili zadivljeni Njegovim naukom, a čak su i Njegovi neprijatelji priznali da „nikada nitko nije govorio tako kao ovaj čovjek“ (Ivan 7,46). Isusove riječi mijenjaju život: „Riječi koje vam ja govorim duh su i život su“ (Ivan 6,63). Poznate ili ne u ovom svijetu, Isusove su riječi vječne: „Nebo i zemlja će proći, ali riječi moje neće proći“ (Marko 13,31).

Izvor: Gotquestions.org; Prijevod: Vesna L.