Što je jaram ropstva u Bibliji?

Jaram ropstva se spominje u Bibliji, a odnosi se na zakonska pravila i ponašanja koja su legalisti nametali kršćanima. 

U Galaćanima 5,1-15, apostol Pavao diskutira o prirodi kršćanske slobode, počinje sa savjetom „Za slobodu nas Krist oslobodi! Držite se dakle i ne dajte se ponovno u jaram ropstva!“ (Galaćanima 5,1).

Pavao tvrdi da je Isus došao osloboditi vjernike od teške, legalističke egzistencije kao robova zakona. Zbog toga, kršćani moraju osigurati da ostanu slobodni i ne budu ponovno zavezani pod jarmom ropstva zakonu.

Što je jaram?

Jaram je zaobljena šipka napravljena od drveta ili metala koja povezuje dvije životinje za vuču da bi mogle učinkovitije djelovati kao tim.

Jarme se ujedno stavljalo oko vratova ljudi kao okove da se zatvorenike drži na mjestu. Zbog toga se nošenje jarma često poistovjećuje s ropstvom i teškoćama u Bibliji (Ponovljeni zakon 28,48; 1 Kraljevima 12,4; Jeremija 27,8; 1 Timoteju 6,1), a uklanjanje ili slamanje jarma predstavlja slobodu (Levijatan 26,13; Izaija 58,8). Govor kršćanima da se „ne daju“ ili „ne puste“ označava ponovno vraćanje pod težak teret. 

Kada je Pavao rekao: „Držite se dakle i ne dajte se ponovno u jaram ropstva!“ ili „Držite se dakle odlučno i ne pustite se ponovo staviti pod *jaram ropstva“ (Dretar) on je ukorio kršćane zbog njihove tendencije da se vraćaju legalizmu, što je suprotno od kršćanske slobode.

Jedan je komentator objasnio: „Kršćanska sloboda kako ju on (Pavao) opisuje je sloboda savjesti, sloboda od tiranije zakona, teška muka da se održi zakon, s ciljem da se zaradi naklonost Boga. To je sloboda prihvaćanja od Boga i pristupa Bogu kroz Krista… Drugim riječima, mi trebamo uživati u veličanstvenoj slobodi savjesti koju nam je Krist kupio Svojim oprostom. Ne smijemo upasti u ideju da moramo svoje prihvaćanje od Boga zaraditi samo svojom poslušnošću“ (Stott, J., The Message of Galatians: Only One Way, InterVarsity Press, 1986, p. 132). 

Židovi su pokušali navesti kršćane da se vrate u jaram ropstva

Židovska lažna učenja ubacila su se u crkve u Galaciji zahtijevajući da pogani budu obrezani (Galaćanima 2,3-5). Isto se dogodilo i u Sirijskoj Antiohiji gdje su pobornici obrezanja naučavali, „Ako se ne obrežete po običaju Mojsijevu, ne možete se spasiti“ (Djela 15,1).

Ti legalistički Židovi pokušavali su navesti kršćane da se vrate jarmu ropstva tako što će ih obvezati na poštivanje pravila Starog Zavjeta, zakona i ceremonija, posebice obrezanja

Pavao je bio čvrst protiv tih lažnih učitelja jer je na meti bila istina evanđelja milosti: „Evo ja, Pavao, velim vam: ako se obrežete, Krist vam ništa neće koristiti. I ponovno jamčim svakom čovjeku koji se obreže: dužan je opsluživati sav Zakon. Prekinuli ste s Kristom vi koji se u Zakonu mislite opravdati; iz milosti ste ispali. Jer mi po Duhu iz vjere očekujemo pravednost, nadu svoju. Uistinu, u Kristu Isusu ništa ne vrijedi ni obrezanje ni neobrezanje, nego – vjera ljubavlju djelotvorna“ (Galaćanima 5,2-6). 

Pavao je naglasio da su pod Novim Savezom Židovi i pogani prihvaćeni u Božju obitelj samo vjerom u Isusa Krista (Rimljanima 3,21-22; Efežanima 2,8). Prije spasenja živjeli smo pod jarmom ropstva zakonu (Galaćanima 15,10) te smo bili zatočenici straha od kazne zbog našeg neposluha (1 Ivanova 4,18). 

Sloboda kršćanskog života

Pavao je u Galaćanima 3,24 rekao: „Tako nam je Zakon bio nadzirateljem sve do Krista da se po vjeri opravdamo“. Kada je Krist došao, On nas je oslobodio od jarma ropstva tako što se pokorio zahtjevima zakona za nas: „Valjda grijeh neće vama gospodovati! Ta niste pod Zakonom, nego pod milošću!“ (Rimljanima 6,14).  

Nema više osude za one od nas koji pripadaju Isusu (Rimljanima 8,1-2) jer je On uzeo osudu za krivnju umjesto nas: „Uistinu, što je bilo nemoguće Zakonu, jer je zbog tijela onemoćao, Bog je učinio: poslavši Sina svoga u obličju grešnoga tijela i s obzirom na grijeh, osudi grijeh u tijelu da se pravednost Zakona ispuni u nama koji ne živimo po tijelu, nego po Duhu“ (Rimljanima 8,3-4). 

Kršćanski je život karakteriziran radosnom slobodom da slijedimo Krista iz ljubavi, a ne mučnim životom robovanja slijeđenju pravila. Isus Krist podignuo je jaram ropstva s naših ramena i stavio ga je na Svoj jaram, onaj koji opisuje poniznost i služenje: „Uzmite jaram moj na sebe, učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca i naći ćete spokoj dušama svojim. Uistinu, jaram je moj sladak i breme moje lako.“ (Matej 11,29-30). 

Izvor: Gotquestions.org; Prijevod: Mislav U.

PROČITAJTE JOŠ: