Tri jasna dokaza da ste u Kristu
Foto: José Manuel Ríos Valiente/Flickr

Mnogi su dokazi prebivanja u Kristu, ali ja ću vam dati samo tri jasna dokaza iz Pisma koji dokazuju da ste u Kristu:

(Upamtite, ti s dokazi određeni vašim pokajanjem za grijeh, napuštanjem svakog grijeha, pouzdanjem u Krista za vječno spasenje i dopuštanjem da vas on izvede iz mraka u svoje kraljevstvo svjetlosti.)

1. U Kristu ste ako ste stalno u procesu obnove.

Oni koji su u Kristu ne počivaju na iskustvu jednokratnog obraćenja, već neprestano vape da budu promijenjeni i obnovljeni Duhom Svetim. Njihova dnevna molitva je: ”Gospodine, izvedi iz mene sve što nije slično tebi. Očisti me i učini sličnim slici tvoga Sina!”

”Dakle, ako je tko u Kristu, on je novi stvor; staro je nestalo, novo je, evo, nastalo” (2 Kor 5,17) ”Ne zbog pravednih djela koja smo mi učinili, već po svom milosrđu – spasi (nas) kupelju ponovnog rađanja, obnove koju čini Duh Sveti koga obilno izli na nas po našem Spasitelju Isusu Kristu” (Tit 3,5-6).

Ponovno rađanje” ovdje znači ”stvaranje iznova” ili ”buđenje i stvaranje nečega novog”. Pavao kaže: ”Duh Sveti je u vama na poslu – radeći nešto novo!”

Vidite, Krist ima Duha Svetog bez mjere. A s obzirom da smo mi dio njegova tijela, njegov Duh se slijeva na svakoga od nas, na svaki zglob i ud. Dakle, ako smo u Kristu, hranjeni smo njegovim Duhom – mijenjani u sliku samog Isusa.

VIDI OVO: 3 znaka da ste spašeni

2. U Kristu ste ako vodite svoj život po Pismu.

Poštujete li i bojite se Riječi Božje? Idete li svakodnevno do zrcala Pisma kako biste se kroz njega promijenili?

”Ali tko god vrši njegovu riječ, uistinu, u tome je do savršenstva došla ljubav Božja. Po tome znamo da smo u njemu” (1 Iv 2,5). Biblija jasno govori: znamo da smo u Kristu ako ljubimo njegovu riječ i poslušni smo joj. Tako je i Božja ljubav savršena u nama!

Pavao piše Solunjanima: ”Molite, braćo, za nas da Gospodnja riječ nastavi slobodno trčati i proslavljati se kao i kod vas” (2 Sol 3,1). Izraz ”slobodno trčati” znači ”ne nailaziti na suprotstavljanje u vama”. On kaže: ”Kad čujete ili čitate riječ, dajte joj čast i učinite da ona vlada vašim životom. Neka ona upravlja vama!”

Kršćani često citiraju ovaj redak: ”Upoznat ćete istinu, a istina će vas osloboditi” (Iv 8,32). Ali to obećanje ovisi o prethodnom retku: ”Ako ustrajete u mojoj nauci, uistinu ste moji učenici” (Iv 8,31).

Izraz ”ako ustrajete u mojoj nauci” znači, ”ako živite i držite moje zapovijedi”. Drugim riječima: ”Ako ste u meni, ja ću vam otkriti moju istinu. Ali vam je neću otkriti ako ne namjeravate živjeti po njoj. Istinu ćete upoznati jedino ako se predate i pokorite joj se!”

VIDI OVO: Što znači dati svoj život Kristu?

3. U Kristu ste ako je vaša vjera pomiješana s ljubavi.

Sveto pismo govori da ako nemate ljubavi, bezuvjetne ljubavi, ne možete biti u Kristu: ”Kad bih imao dar proricanja i znao sve tajne i sve znanje; kad bih imao puninu vjere, tako da bih brda premještao, a ljubavi ne bih imao, bio bih ništa” (1 Kor 13,2). Ovdje ”ništa” na grčkom znači ”sad sam ništa i nikada ništa neću biti”. Drugim riječima: ”Bez bezuvjetne ljubavi za sve, ništa sam – i uvijek ću biti ništa!”

Možete biti darovit propovjednik ili silan evanđelist; svojom vjerom možete ozdravljati; samo jednom riječju možete micati planine; riječ Božju možete poučavati sa silom i pomazanjem; ali ako nemate ljubavi za druge, ništa ste!

”Ako ljubimo jedan drugoga, Bog ostaje u nama, i njegova je ljubav u nama savršena. Po tome upoznajemo da ostajemo u njemu i on u nama što nam je dao od svoga Duha” (1 Iv 4,12-13)

Autor: David Wilkerson

IZVORPut života, 396