Novi zavjet jasno uči da je Isus tvrdio da je On Bog. Biblija također potvrđuje Kristovo božanstvo. To je jasno na različite načine.

1. Isus je tvrdio da je jednak Bogu

Isus je mogao oprostiti grijehe, što je nešto što je samo Bog mogao. (Marko 2, 5) Isus je imao moć uskrsnuća od mrtvih. (Ivan 5, 25-29) Tvrdio je da dobiva istu čast kao i Bog (Ivan 5, 18; 23) te da je jednak Ocu. (Ivan 10, 30) 

2. Isus je tvrdio da je ”Ja Jesam”

Isus je tvrdio za sebe da je veliki „Ja Jesam“, što piše u Ivanovom evanđelju 8, 58. ”Isus im reče: „Zaista, zaista vam kažem, prije nego što je Abraham bio, ja jesam“.

Ta ”Ja Jesam” poveznica odnosi se na Izlazak 3, 14, kada je Bog otkrio Mojsiju svoje ime kao ”Ja Jesam”. Stoga, Isusova tvrdnja biblijska je tvrdnja koja pokazuje Kristovo božanstvo. 

3. Isus je tvrdio da je Bog Jahve, isti Bog Izraela iz Staroga zavjeta

To je uključivalo i Njegove tvrdnje kojima je potkrijepio da ima vječnu slavu, zajedno s Ocem. (Ivan 17, 5) Njegova tvrdnja da je prvi i posljednji (Otkrivenje 1, 17). Njegove tvrdnje da će suditi čovječanstvu (Ivan 5, 27),

Njegove tvrdnje da je On Dobri Pastir (Ivan 10, 11), Njegove tvrdnje da je Isus Ženik (Matej 25, 1; Izaija 62, 5) i Njegove tvrdnje da je Isus Svjetlost svijeta. (Ivan 8, 12; Psalam 27, 1) 

4. Isus je tvrdio da je Mesija

Isus je također tvrdio da je Bog-Mesija. To je jasno iz mnogih naslova, koji su pripisani Njemu u Starome zavjetu, a o kojima se govori u Novome zavjetu.

One uključuju tvrdnje o Isusu kao o Bogu (Psalam 45, 6 i Hebrejima 1, 8), Gospodinu (Psalam 110, 1 i Matej 22, 43-44), Davnini dana (Daniel 7, 9; Marko 14, 61-64) i Mesiji (Ivan 4, 26). Te tvrdnje potkrepljuju biblijsko božanstvo Krista. 

VIDI OVO: Je li Isus Krist jedini put do Boga?

5. Isus je prihvatio štovanje kao Bog

Iako je Stari zavjet odredio zapovijed da se štuje samo Bog, Isus je prihvatio u puno prilika to da Ga se štuje.

Neke od takvih situacija su: trenutak kada je iscijelio gubavca, koji Mu je dao slavu (Matej 8, 2), vladar koji je kleknuo ispred Isusa nakon što je njegov sin bio iscijeljen (Matej 9, 18), Kanaanka (Matej 15, 26), majka Jakova i Ivana (Matej 20, 20) i čovjek koji je bio opsjednut demonom. (Marko 5, 6) Učenici su se čak molili Isusu (Djela apostolska 7, 59) i u Njegovo ime. (Ivan 14, 6; 15, 7) 

6. Isusovi sljedbenici su u Isusu prepoznali Boga

Isusovi su sljedbenici prepoznali Isusa kao Boga. U više su Ga prilika nazvali Bogom (Ivan 20, 28; Kološanima 2, 9), nazivali su Isusa drugim imenima, kakva ima božanstvo, kao što je Spasitelj svijeta. (Ivan 4, 42) te su molili i štovali Isusa, kao dijela Božje osobe. (Matej 28, 19; 2. Korinćanima 13, 14)

Isus je naučavao da je On bio s Bogom od početka, kao Riječ i da je ”Riječ bila Bog”. (Ivan 1, 1) 

Iako Novi zavjet nikada i nigdje ne tvrdi izravno da je Isus Bog, jasno je da se na mnoge načine ljudi prema Njemu ophode kao prema božanstvu. Kološanima 2, 9 to potvrđuje: „Jer, u njemu stanuje sva punina božanstvenosti“. (vidi također poslanicu Filipljanima 2, 6)

Oni koji tvrde da Isus za sebe nikada nije tvrdio da je Bog, poriču mnoge jasne tvrdnje iz Pisma, kao što je tvrdnja iz Ivanovog evanđelja 14, 6. Isusov status božanstva jest biblijski. Isus je Bog, druga osoba božanskog Trojstva, koja se sastoji od Oca, Sina i Duha Svetoga. 

Izvor: Compellingtruth.org