Je li siromaštvo rezultat grijeha u nečijem životu?

Je li siromaštvo rezultat grijeha u nečijem životu? Ako je bogatstvo u Starom zavjetu značilo Božji blagoslov, je li siromaštvo znak prokletstva?

U Bibliji imamo mnogo primjera siromašnih ljudi. Budući da materijalno bogatstvo nije siguran pokazatelj Božjeg blagoslova, siromaštvo nije nužno znak Božjeg neodobravanja. Zapravo, moguće je biti siromašan materijalnim, ali bogat duhovnim stvarima (Otkrivenje 2, 9).

Istina je da nas loši izbori mogu učiniti siromašnima. Ali u svijetu oštećenom grijehom, postoje razni razlozi za siromaštvo.

Što Biblija kaže o siromaštvu?

Biblija upozorava da će lijenost dovesti do siromaštva:

“Još malo odspavaj, još malo odrijemaj, još malo podvij ruke za počinak, i doći će tvoje siromaštvo kao skitač i oskudica kao oružanik!” (Izreke 24, 33-34)

Slijeđenje divljih snova također će dovesti do siromaštva: “Tko obrađuje svoju zemlju, nasitit će se kruha, a tko trči za tlapnjama, nasitit će se siromaštva” (Izreke 28, 19). Mnogi ne žele poslušati mudre savjete i postanu siromašni: “Siromaštvo i sramota onomu tko odbija pouku, a tko ukor prima, doći će do časti” (Izreke 13, 18).

Ipak, gledati na siromaštvo kao isključivo rezultat grijeha u našem životu nije točno. Ako siromaštvo znači da u našem životu ima grijeha, zašto bi Pavao rekao o crkvama u Makedoniji:

“Priopćujemo vam, braćo, milost Božju koja je dana crkvama makedonskim: unatoč mnogim kušnjama i nevoljama izobilna njihova radost i krajnje siromaštvo preli se u bogatstvo darežljivosti.” (1. Korinćanima 8, 1-2)

Kasnije je Pavao napisao: “Ta poznate darežljivost Gospodina našega Isusa Krista! Premda bogat, radi vas posta siromašan, da se vi njegovim siromaštvom obogatite” (1. Korinćanima 8, 9).

Da je Isus bio siromašan, bismo li se usudili reći da je Njegovo siromaštvo bilo znak grijeha u Njegovom životu? Naravno da ne! Ipak, Isus je tvrdio da je beskućnik: “Lisice imaju jazbine i ptice nebeske gnijezda, a Sin Čovječji nema gdje bi glavu naslonio” (Matej 8, 20).

Učenici i većina Isusovih sljedbenika bili su siromašni, barem u svjetovnom smislu, ali bogati duhovnim bogatstvom. Učenici su čak ostavili sve što je trebalo da ga slijede, odrekavši se svega što su posjedovali i polažući svoju vjeru u Njega da će im pružiti ono što im treba. Isus je rekao da će siromašni uvijek biti s nama (Matej 26, 11). Nije sramota biti siromašan. Naš bi stav trebao biti stav pisca Izreka koji je rekao: “Ne daj mi siromaštva ni bogatstva: hrani me kruhom mojim dostatnim” (Izreke 30, 8).

Bog voli siromašne

Siromaštvo je rezultat pada i ono je akutni nedostatak potrebnih resursa. Utječe na nas same i na one koje volimo.

Bog suosjeća sa siromašnima i poziva ljude da odražavaju Njegovo suosjećanje. Bog sudi onima koji maltretiraju siromašne, a blagoslivlja one koji izražavaju Njegovu ljubav prema siromašnima.

Bog voli siromahe i siromašne duhom. Bog je na najslavniji način pokazao svoju ljubav poslavši svoga Sina, koji je postao siromašan da bismo mi postali bogati.

Propovjednici “zdravlja i bogatstva” pogrešno povezuju siromašne s nedostatkom vjere (a materijalno bogatstvo s vjerom). Ono što je važno za naš kršćane: Crkva odražava Božje srce u nastojanju da dosegne siromašne porukom milosti našega Gospodina Isusa Krista, u Riječi i djelu.

Isus je rekao: “Ne zgrćite sebi blago na zemlji.” Umjesto toga, pozvao je: “Zgrćite sebi blago na nebu, gdje ga ni moljac ni rđa ne nagrizaju i gdje kradljivci ne potkapaju niti kradu. Doista, gdje ti je blago, ondje će ti biti i srce.” (Matej 6, 19-21)

Materijalno bogatstvo (ili njegov nedostatak) loš je pokazatelj slijedimo li Božje putove. Bog gradi svoje kraljevstvo s ljudima iz cijelog ekonomskog spektra. Najvažnije je kako koristimo ono što nam je dao.

NAJNOVIJE!