Čovjekov pad: Što se dogodilo kada je čovjek pao?

Čovjekov pad je naziv za događaj iz Postanka 3 kada je Adamov grijeh navukao prokletstvo ne samo na njega, već i na svako drugo ljudsko biće.

Prije nego je čovjek pao dogodila su se dva važna događaja. Jedan od njih je stvaranje svijeta. Bog je stvorio svijet i sve što se u njemu nalazi i uvidio je da je dobro (Postanak 1, 1-31). Drugi je događaj taj da se Sotona pobunio protiv Boga u Raju te je zbačen. Priča o stvaranju i padu može se pronaći u Knjizi Postanka 1-3.

Čovječanstvo je stvoreno na Božju sliku s ciljem da prebiva u prijateljstvu s Bogom. Bog je Adama, prvog čovjeka, stvorio od zemlje: „napravi čovjeka od praha zemaljskog i u nosnice mu udahne dah života.“ (Postanak 2, 7).

Adama je postavio „u edenski vrt da ga obrađuje i čuva“ (Postanak 2, 15) te mu je rekao da može jesti s bilo kojeg stabla u vrtu osim jednog – stabla spoznaje dobra i zla koje se nalazi u središtu vrta. Posljedica neposluha bila bi smrt (Postanak 2, 16-17).

Nakon što je stvorio Adama, Bog je izrekao da čovjeku nije dobro da bude sam, stoga mu je stvorio prvu ženu, Evu, koja je nastala od Adamovog rebra (Postanak 2, 18-25). Bog ih je blagoslovio i rekao „budite plodni i množite se“ te im je dao gospodarstvo nad zemljom (Postanak 1, 28).

Zmija bijaše lukavija od sve zvjeradi

U Postanku 3 javlja se novi lik – zmija. Zmija „bijaše lukavija od sve zvjeradi što je stvori Jahve, Bog“ (Postanak 3, 1), a to je zapravo bio prerušeni Sotona. Sotona je već zbačen iz Raja zbog pobune protiv Boga (Lukino 10, 18).

Zmija je progovorila Evi i rekla da Bog zakida Adama i Evu zato što im ne dopušta da jedu sa stabla dobra i zla. Isto im je tako rekla da će postati kao Bog ako budu jeli s tog stabla (Postanak 3, 1-5). Eva je jela sa stabla i dala je Adamu da jede (Postanak 3, 6). U tom je trenutku nastupilo ono što se naziva pad čovječanstva te je grijeh ušao u svijet (Poslanica Rimljanima 5, 12).

Grijeh je čin neposlušnosti i pobune protiv Boga. Adam i Eva uzrokovali su ulazak grijeha u svijet te su time na svijet i sva njegova bića navukli prokletstvo grijeha (Postanak 3, 14-19). Grijeh je navukao Božju pravdu na svijet, a kazna je bila vječna smrt: „Jer plaća je grijeha smrt“ (Rimljanima 6, 23). Međutim, Bog je usustavio način kojim se ljudi mogu otkupiti za grijehe.

Nakon što su jeli sa stabla spoznaje dobra i zla, Adam i Eva su shvatili da su goli te su po prvi puta iskusili stid. U edenskom raju, Bog je ubio životinju te je kožu iskoristio da stvori pokrov Adamu i Evi (Postanak 3, 21). Ovaj je čin predstavljao konačno otkupljenje koje će nastupiti kada Isus, savršeni jaganjac bude usmrćen kao žrtva za grijehe svijeta (Evanđelje po Ivanu 1, 29; Otkrivanje 13, 8).

Nakon pada, Bog je istjerao Adama i Evu iz edesnkog vrta

Nakon čovjekovog pada, Bog je istjerao Adama i Evu iz edenskog vrta te je postavio kerubine da čuvaju vrt da se ljudi u njega ne mogu vratiti (Postanak 3, 23-24).

Čovječanstvo od tog trenutka proživljava bol, patnju i muku u svakom dijelu svog života – od borbe i brige za obitelj, pronalaska doma te boli koja se doživljava kod poroda. To je sve posljedica prokletstva koje je Bog pustio na zemlju nakon što je čovjek pao.

Ovaj se događaj označava kao čovjekov pad zato što je Adamov grijeh navukao prokletstvo ne samo na njega, već i na svako ljudsko biće koje je živjelo i koje će živjeti. Čak i u dubini Adamovog očaja zbog toga što je iznevjerio vječno prijateljstvo s Bogom, a što je izvorna namjera za čovjeka, Bog je obećao da će preko žene donijeti iskupljenje (Knjiga postanka 3, 15).

Čovjekov pad je uzrokovao prokletstvo

Iako i dalje patimo pod prokletstvom koje je posljedica čovjekovog pada, i dalje gajimo nadu u vječno spasenje. Možemo doživjeti oprost za svoje grijehe ako zavapimo Bogu i ako povjerujemo da je Isus Krist jedini put spasenja. Kroz Isusa se pomirujemo s Bogom (Rimljanima 5, 10-11; Druga poslanica Korinćanima 5, 18).

Živimo na zemlji s posljedicama grijeha, „uzdišemo i mučimo se“ dok čekamo posljednje otkupljenje kada se Krist vrati na zemlju (Poslanica Rimljanima 8, 22-23). Krist će nadomjestiti sve što je dotaknuto grijehom (Djela apostolska 3, 21). On će stvoriti novo nebo i novu zemlju „a stvaram nova nebesa i novu zemlju.

Prijašnje se više neće spominjati niti će vam na um dolaziti“ (Izaija 65, 17; vidi i Druga Petrova poslanica 3, 12-13; Otkrivenje 21, 1). Na taj će dan nestati učinci prokletstva, a grijeha više neće biti. Čovječanstvo će biti potpuno otkupljeno i obnovljeno.

Izvor: Thecompellingtruth.org; Prijevod: Mislav U.

PROČITAJTE JOŠ:

NAJNOVIJE!