Je li u redu prakticirati seks prije braka? Evo što Biblija kaže o tome!

Bog je izumitelj braka. Kada je Bog stvorio Evu, Adam je bio jako sretan. Jasno je da su pripadali jedno drugome. Zaključak je sljedeći: „Zbog toga će čovjek ostaviti svoga oca i majku svoju i prionuti uza svoju ženu, i bit će dvoje jedno tijelo“ (Postanak 2,24).

‘Jedno tijelo’ se odnosi na seksualno jedinstvo, ali također i na dublje duhovno jedinstvo između muža i žene u braku. Ove dvije stvari idu zajedno. Seks je za brak i brak je za seks.

Seks je dio Božje predivne kreacije, i svrha mu je da se u njemu uživa na način na koji ga je Bog dizajnirao: unutar braka. Već prvo poglavlje Biblije ovo čini prilično jasnim.

Ostatak Biblije uvijek pretpostavlja da se seks koji je Bog dizajnirao treba prakticirati i u njemu uživati u braku. To je osobito jasno u kontekstu toga da je muškarac morao platiti cijenu ako bi spavao s neudanom djevicom (Izlazak 22,16-17), kao i toga da se zahtijevalo da žena mora biti djevica na njezinu prvu bračnu noć (Ponovljeni zakon 22,13-21).

Novi zavjet također jasno uči da je seks prije braka grijeh. U Marku 7,21-22 Isus daje popis grijeha. Među njima su ‘bludništvo’ i ‘preljub’. Dakle, postoji seksualni nemoral, a da to nije preljub. Bludništvo se, između ostalog, odnosi na seks prije braka. Pavao isto kaže u 1. Korinćanima 7,2: „No zbog bludnosti neka svaki ima svoju ženu i svaka neka ima svojega muža.“ Stoga, ako želite imati seks, postoji samo jedan način da ne upadnete u seksualni nemoral: da imate svog vlastitog muža ili ženu.

Međutim, Biblija ima pozitivan stav prema seksu unutar braka. Pjesma nad pjesmama govori pozitivno o čežnji muškarca i žene jedno za drugim. Seks ne treba skrivati zato što je prljav, već ga treba zaštititi jer je dragocjen. Brak je zaštita koju nam je Bog dao za ovaj dragocjeni dar.

Hebrejima 13,4 nas potiče: „Ženidba neka bude časna u sviju i postelja neokaljana. A bludnicima i preljubnicima sudit će Bog.“ Slijediti Božja pravila, a ne naše vlastite želje, najbolja je garancija za našu dugoročnu sreću, a to se odnosi i na područje naše seksualnosti.

Izvor: Biblword.net; Prijevod: Vesna L.

NAJNOVIJE!