Foto: Wikipedia

U Izlasku, Mojsije je molio: ‘Gospodine, pokaži mi Tvoj put.’ Čitamo i u Psalmu 103,7 da je njegova molitva bila odgovorena: ‘Mojsiju objavi putove svoje, sinovima Izraelovim djela svoja.’

Primjetite, On je upoznao Mojsija sa svojim putovima. Upoznao je sa svojim djelima djecu Izraela, no Mojsije je poznavao Boga na način na koji ga ostali ljudi nisu poznavali.

Ostatak ljudi vidio je Božja djela, no Mojsije je poznavao putove Božje. Oni su znali za Boga, dok je Mojsije osobno poznavao Boga.

Jedan od najvećih problema u suvremenim crkvama je da postoje mnogi koji znaju o Bogu, dok ga nekolicina poznaje prisno. Kako će biti tužno, prilikom uskrsnuća, susresti se s Bogom licem u lice, a da nismo imali odnos srce – srcu.

Poznavati Boga intimno je put odmora

Bog kaže kako će pružiti odmor onima koji ga poznavaju osobno. Četrnaesti stih kaže: ‘Ja ću osobno s tobom poći – odgovori Jahve – i počinak ti priuštiti.’ Sada ako poznajete Boga samo površno, ako vidite Boga samo izvana, ako vidite samo Božja djela; nikada nećete imati odmor. Zapravo, neprestano ćete stiskati dugme panike.

Djeca Izraela su neprestano bila nezadovoljna, zabrinuta i tužna. Oni su vidjeli Božja djela. Vidjeli su Boga kroz Njegova čuda. Vidjeli su kako je razdvojio Crveno more,  dao mannu u pustinji i priskrbio vodu iz stijene. Mislit ćete kako su imali srca puna zadovoljstva, ali su neprestano prigovarali. Nisu poznavali Božje putove. Sve za što su znali bila su djela Božja. Promotrite Hebrejima 3,10: ‘Zato se rasrdih na taj naraštaj i rekoh: Uvijek lutaju srcem svojim.’

Ne postoji ništa što će donijeti počinak vašoj nemirnoj duši kao osobno poznavanje Boga.

Poznavati Boga intimno je put postojanosti

Poznavanje Boga pruža postojanost. Izrael, koji je samo vidio što je Bog učinio, bio je nestalan. Kada je Bog otvorio tu super prometnicu sa četrdeset osam traka kroz Crveno more,  prošli su kroz tornjeve vode na svakoj strani. Pristigli su na drugu stranu, te se sva voda strovalila na Egipćane. Tri dana kasnije – samo tri dana kasnije – došli su u pustinju i počeli prigovarati. Žalili su se! Htjeli su natrag u Egipat.

Ako ne poznajete Boga prisno, nećete biti postojan kršćanin. Bit ćete kao Izrael tada. Bit ćete malo ovakvi, malo onakvi.

Poznavati Boga intimno je put neizbježnosti

Poznavanje Boga nije samo dobra stvar, već i put neizbježnosti. Dok je Mojsije bio na planini Sinaj, ljudi su vikali na Boga i načinili idola. Bog je tada rekao Mojsiju kako će poslati anđela (Izlazak 33,1-2). Ali nastavio je u trećem stihu:’Idite u zemlju kojom teče mlijeko i med. Ja s vama neću poći – jer ste narod tvrde šije – da vas putem ne istrijebim’ Rekao je da će ih poslati. Čovječe, kada je Mojsije to čuo, prožela ga je jeza. Mojsije je odgovorio: ‘Ako ti ne pođš, odavde nas i ne izvodi.’

Naučite ovo, i to dobro. Možete biti opskrbljeni i imati zaštitu, a još uvijek ne imati Božju prisutnost. Sada vas je ovo možda preplašilo. Većina vjernika dogovara svoju vječnu sudbinu. Kažu: ‘Pa, ja sam spašen. Idem u raj. Ne želim prisnu prisutnost Božju…’ Kako tužno, znati o Bogu, ali ga nikada uistinu poznavati.

Mojsije je poznavao Boga jer su razgovarali licem u lice. Nećete upoznati Boga samo ako učite o Njemu. Znat ćete ga samo ako budete imali zajedništvo s Njim licem u lice. Ne možete voljeti osobu dok ne poznajete putove iste, a ne možete poznavati Njegove putove ako ne provedete vrijeme s Njim. U tome je svrha. Ne možete poznavati Boga, ako ne provodite vrijeme s Njim.

Autor: Adrian Rogers