Jesu li Židovi izabrani Božji narod

Jesu li današnji Židovi još uvijek izabrani Božji narod? Zašto ljudi kažu da jesu kada oni čak niti ne vjeruju u Isusa?

Prije odgovora na ovo pitanje o današnjim Židovima, pogledajmo prvo ono što znamo o Izraelcima Starog zavjeta. Znamo da je Bog podigao Abrahama, Izaka i Jakova da budu očevi naroda koji će postati Izrael, i da ih je počeo pripremati da budu Njegov narod. Bili su izabrani od Boga…

  • Izabrani i dana im je nezaslužena milost da budu Božje sredstvo koje čini Njegovu volju.
  • Izabrani i pozvani da Njegovu poruku otkupljenja prenesu svijetu.
  • Izabrani i pripremljeni za to da jednoga dana prime svog obećanog Mesiju.

Biti izabran ili biti dio izraelskog naroda nijednom Židovu nije jamčilo ulazak u Božje kraljevstvo odvojeno od križa, niti to jamči danas. Spasenje u svakom vremenskom periodu uvijek je bilo Božjom milošću po vjeri. „Spasenje je od Gospoda“ (Jona 2,9). Nije od nikakvog ljudskog djela ili čovjekove zasluge.

Ono što je drugačije prije i poslije križa jest razumijevanje toga tko je Gospodin. Prije Isusovog dolaska, ljudi su trebali vjerovati u Boga kakav im se otkrio. Kada je Isus došao na zemlju, stvari su se počele mijenjati. U Njegovoj zemaljskoj službi, Isus se otkrio i kao obećani izraelski Mesija i kao Bog. Jasno je naučavao da su On i Otac jedno i da je On jedini put do Oca.

„Reče mu Isus: Ja sam put i istina i život. Nitko ne dolazi k Ocu osim po meni. Da ste mene upoznali, i Oca biste mojega upoznali. Odsad ga i poznajete i vidjeli ste ga.“ Ivan 14,6-7

Bog Abrahama, Izaka i Jakova otkrio se kroz utjelovljenje, život, službu, smrt i uskrsnuće Isusa. Od tog vremena ne može postojati odnos s Bogom koji nije po vjeri u Isusa.

Dakle, jesu li današnji Židovi još uvijek „izabrani Božji narod“? Moj odgovor je ne…ali dozvolite mi da objasnim.

Nemojte me krivo shvatiti. Bog nije zaboravio Židove.

Bog je izabrao izraelski narod prije Isusovog utjelovljenja da bude Njegov narod i da ga predstavlja u svijetu. Bog je s njima sklopio saveze, od kojih su se neki ispunili, a neki se tek trebaju ispuniti. Bog će ispuniti sva svoja obećanja koja je dao izraelskom narodu pod Starim savezom. Na primjer, obećanje o zemaljskom kraljevstvu i Mesiji/Kralju koji će vladati, jednog dana će se ispuniti. Obećanje o nasljedstvu zemlje također će se ispuniti; jer je Bog obećao Izraelu: „Svako mjesto na koje zakorači stopalo noge vaše, vaše će biti: od pustinje i Libanona, od Rijeke, rijeke Eufrata, pa do Zapadnoga mora bit će vaše područje“ (Ponovljeni zakon 11,24).

Židovima će se ispuniti sva neispunjena obećanja kada se okrenu Bogu u svojoj nevolji i potraže Njegovo lice. Daniel je prorekao za ovo buduće vrijeme – vrijeme koje zovemo Danielov sedamdeseti tjedan (Daniel 9,24-27), ili uobičajenijim nazivom Nevolje. U Mateju 24 Isus je govorio o ovom vremenu velike kušnje i nevolje; i kroz proroka Hošeu Bog je rekao da će se Židovi okrenuti Isusu tijekom ovog vremena Nevolje:

„jer će tada biti velika nevolja kakve ne bijaše od početka svijeta sve dosad, niti će je ikada biti.“ Matej 24,21

„Otići ću [Isus] i vratiti se na svoje mjesto [Nebo], dok [Židovi] krivnju [odbacivanje Mesije] ne priznaju i lice moje ne potraže [okrenu se Isusu u vjeri]; u nevolji [Velikoj nevolji] svojoj tražit će me [Isusa] zarana.“ Hošea 5,15

Jednog dana Bog će privući židovski narod natrag k sebi i ukloniti taj veo koji ih zasljepljuje (2. Korinćanima 3,14). Za vrijeme Nevolja, Bog će koristiti 144.000 Židova koji će propovijedati evanđelje (Otkrivenje 7) i dvojicu starozavjetnih svetaca (Otkrivenje 11) kao svjedoke Njegove istine. U to vrijeme, onaj „tko ima uho“ će poslušati. Ali do tog vremena Židovi su zaslijepljeni i ostaju odvojeni od Boga; ne vide i ne čuju.

„kao što je pisano: Dade im [Židovima] Bog duha omame, oči da ne vide i uši da ne čuju sve do dana današnjega.“ Rimljanima 11,8 VB

Kao što je Hošea prorekao i Pavao potvrdio, kada Židovi okrenu svoja srca prema Isusu, koprena će se skinuti (Hošea 5,15; 2. Korinćanima 3,15-16).

Nemojte me krivo shvatiti. Bog još uvijek voli Židove i poziva ih.

Svaki Židov koji se pokaje i pouzda u Isusa primit će Božji oprost i milost te postati Njegovo izabrano dijete. Međutim, oni koji to ne učine nisu Njegov narod na isti način na koji su to bili Izraelci pod Starim savezom. Židovi su podbacili u tome da prime Isusa kao svog Mesiju (Ivan 1,11) i podbacili su u djelu za koje su izabrani. Ne predstavljaju Boga onakvim kakav se otkrio kroz svoga Sina.

Isus je ispunio Stari savez i sada je Novi savez na snazi (Hebrejima 8,13). Jedini način da budemo u odnosu s Bogom jest kroz Isusa. Biblija jasno kaže da je Crkva, Tijelo Kristovo, izabrana u Kristu (Efežanima 1,4) i dana joj nezaslužena milost (Efežanima 2,8-10). Oni „u Kristu“ Božja su djeca (Rim 8,16; Gal 3,26) koja su poslana:

  • Da budu Božje sredstvo koje čini Njegovu volju.

„Jer njegova smo tvorevina, stvoreni u Kristu Isusu za dobra djela koja ­unaprijed pripravi Bog da u njima hodimo.“ Efežanima 2,10

  • Da Njegovu poruku otkupljenja prenesu

„I reče im: Idite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje svakome stvorenju.“ Marko 16,15

„Kristovi smo dakle poslanici; kako vas Bog po nama zaklinje, mi vas umjesto Krista molimo: pomirite se s Bogom!“ 2. Korinćanima 5,20

  • Da časte i slave Boga u svemu.

„Dakle, bilo da jedete, bilo da pijete, bilo da što drugo činite — sve činite na slavu Božju.“ 1. Korinćanima 10,31

„I sve što god činite, riječju ili djelom, sve činite u imenu Gospodina Isusa, zahvaljujući Bogu i Ocu po njemu.“ Kološanima 3,17

„Ako tko govori, neka govori kao riječi Božje; ako tko služi, neka to čini kao snagom koju daje Bog, da se u svemu proslavlja Bog po Isusu Kristu. Njemu nek je slava i moć u vijeke vjekova! Amen.“ 1. Petrova 4,11

  • Da uživaju u Bogu i pronađu svoj odmor u Isusu.

„Site se pretilinom Doma tvojega i bujicom slasti svojih napajaš ih. Jer u tebe je izvor života, u tvojoj svjetlosti gledat ćemo svjetlost.“ Psalam 36,8-9

„Stavio sam Gospoda preda se zasvagda; jer mi je zdesna, neću posrnuti. Stog’ mi se srce raduje i kliče slava moja: i tijelo će moje počivati spokojno.“ Psalam 16,8-9

„Radujte se u Gospodinu svagda! Opet ću reći: radujte se!“ Filipljanima 4,4

„Uzmite jaram moj na sebe i naučite od mene jer sam krotka i ponizna srca. I naći ćete spokoj dušama svojim.“ Matej 11,29

„Ali vi [u Kristu] ste rod izabrani, kraljevsko svećenstvo, sveti puk, narod osobiti da razglašujete vrline onoga koji vas je iz tame pozvao u svoje prekrasno svjetlo. Nekoć ne bijaste narod, a sada ste narod Božji; bez milosrđa bijaste, a sada stekoste milosrđe.“ 1. Petrova 2,9-10 I. Vrtarić

Dopustite mi da još jednom pojasnim. To NE znači da je Crkva zamijenila Izrael. Iako je Crkva „rod izabrani“ i oni u Kristu su „sada narod Božji“, Bog će se ponovno okrenuti izraelskom narodu u posljednjim vremenima. Bog je vjeran i ispunit će svoja obećanja koja je dao izraelskom narodu u Starom zavjetu. Mnogi Židovi će doći Isusu kao svojem Mesiji i Spasitelju. Oni će biti vjerni ostatak koji Biblija proriče i također će biti Božji narod.

Molimo da preispitate kada čujete da ljudi govore kako su „Židovi izabrani Božji narod“. Židovi bez Isusa će propasti, baš kao i pogani koji ne poznaju Gospodina Isusa Krista kao svog Spasitelja. Spasenje se nalazi samo u Gospodinu Isusu Kristu, i Isus voli židovski narod. Budite spremni da govorite i Židovima i poganima tko je Isus, što je učinio za njih i da im samo On može dati spasonosnu milost. I Židovima i poganima recite koliko ih Isus voli i da im nudi oprost za njihove grijehe, obnovu njihovih duša, novi život u Njemu i vječni život s Njim.

„Ta ne stidim se evanđelja Kristova, jer ono je sila Božja na spasenje svakomu koji vjeruje — i Židovu, najprije, i Grku.“ Rimljanima 1,16

Autor: Shari Abbot; Prijevod: Vesna L.

IZVORRforh.com