„I jezik je vatra, svijet nepravdâ jezik je među našim udovima, kalja cijelo tijelo te, zapaljen od pakla, zapaljuje kotač života.“ (Jakovljeva 3,6)

Jakovljeva 3, 6 naš jezik uspoređuje s vatrom. Da bismo ovu metaforu razumjeli u njenom kontekstu, moramo početi sa 5. stihom: „Tako i jezik: malen je ud, a velikim se može ponositi. Evo: kolicna vatra koliku šumu zapali!“ Vatra može biti konstruktivna, a može biti i destruktivna, ovisno kako se njome barata. Isto je i s jezikom.

Vatra je jedan od najvećih darova koje je Bog dao čovječanstvu. S vatrom kuhamo, grijemo se i uništavamo smeće koje bi nas zatrpalo. Isto je tako velik i dar govora. Sa svojim jezicima komuniciramo informacije, izražavamo emocije i hvalimo Boga. Jezik pod kontrolom može svijetu donijeti život i istinu, može blagosloviti i odgojiti našu djecu i prenijeti mudrost koju nam je dao Bog (Mudre izreke 18, 21). Ali, kao i vatra koja se izmakne kontroli, i naši jezici mogu napraviti strašnu štetu.

Jakovljeva 3, 9-10 nam govori o jeziku: „Njime blagoslivljamo Gospodina i Oca, njime i proklinjemo ljude na sliku Božju stvorene: iz istih usta izlazi blagoslov i prokletstvo. Ne smije se, braćo moja, tako događati!“ Jezik bez kontrole može uništiti samopouzdanje, može uništiti veze s drugih ljudima, i može provesti zle planove. Kao vatru u raslinju koju rasplamsa i mali povjetarac, i naše riječi mogu potaknuti velike događaje koji se mogu širiti na načine koje ne možemo ni zamisliti. Ogovaranje, kleveta, psovka i laži su simptomi vatrenog jezika (Izlazak 23, 1; Levitski zakonik 19, 16; Mudre izreke 16, 27; 2. Korinćanima 12, 20). Čovjek mora vidjeti brzo širenje neistinitih tračeva, kako bi se uvjerio da je jezik poput vatre.

Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Jakovljeva 3, 8 nas upozorava da vatreni jezik može postati nekontroliran: „a jezik – zlo nemirno, pun otrova smrtonosnog – nitko od ljudi ne može ukrotiti.“ Što mi možemo učiniti? Ako se jezik ne može ukrotiti, kako da ga kontroliramo? Plodovi Duha Svetoga uključuju i samokontrolu (Galaćanima 5, 22-23), što je točno taj lijek koji nam treba za vatreni jezik. Kološanima 4, 6 kaže: „Riječ neka vam je uvijek ljubazna, solju začinjena: znajte svakomu odgovoriti kako treba.“ Kada dijelove svoga tijela promatramo kao instrumente pravednosti (Rimljanima 6, 13), znamo da naši jezici pripadaju njemu. Ljute riječi, riječi mržnje i psovke moramo razapeti zajedno s tijelom (Galaćanima 2, 20; 5, 24), ili će nam upravljati jezikom. Naše tijelo nema moć upravljanja jezikom, to može samo Duh Sveti.

Koji god dar da nam Bog udijeli Sotona ga izvrne. Jezik je samo jedan dio toga što je Sotona korumpirao, i zbog toga nam Biblija govori da je jezik „zapaljen od pakla“ (Jakov 3, 6). Sotoninim zlim pokušajima da uništi naš život možemo se oduprijeti ako se svakodnevno posvetimo štovanju Isusa. Sebe možemo ponuditi kao žrtve svakoga dana (12, 1) i možemo se posebno usmjeriti da svoje jezike predamo Gospodinu. „Na usta mi, Jahve, stražu postavi i stražare na vrata usana mojih!“ (Psalam 141, 3). Možemo zamoliti Gospodina da nas osvijesti o riječima koje govorimo da se možemo brzo pokajati za riječi zbog kojih Mu iskazujemo nepoštovanje.

Naši jezici se mogu usporediti s vatrom u pozitivnom smislu kada ih koristimo da umirimo srca, širimo istinu i uništavamo laži. Da bismo svoje jezike držali pod kontrolom svaki dan trebamo početi molitvom kojom se molio David: „Od oholosti čuvaj slugu svoga da mnome ne zavlada. Tad ću biti neokaljan, čist od grijeha velikoga.“ (Psalam 19, 14).

Izvor: Gotquestions.org; Prijevod: Mislav U.