Nema dokaza u Pismu, čak niti suptilne naznake, da je Josip bio oženjen bilo kime drugim osim Marijom. Ne znamo koliko je on bio star, no moguće je da je bio dosta stariji od Marije. Takav je odnos bio uobičajen u ono vrijeme. U isto vrijeme, moguće je da je Josip bio stariji samo nekoliko godina od Marije. Josipova dob potpuno je nevažna, a budući se ne spominje u Bibliji, nema nikakve veze s time je li bio udovac ili ne.

Ideja da je Marija bila Josipova druga žena potječe iz katoličke tradicije u nastojanju da se objasni postojanje Isusove fraze „braća i sestre“ (Matej 13:55). Neki od Isusove braće se spominju u Bibliji:  Josip, Šimun, Juda, Jakov. Katolička tradicija dugo je polemizirala da ovi individualci mogu biti Isusovi rođaci ili Josipova djeca iz prethodnog braka.

Katolici, uz pomoć nekih pseudepigrafičkih knjiga, konstruirali su potpuno fikcionalnu sliku Josipa, govoreći da je bio stari čovjek koji je prethodno bio oženjen te da je imao drugu djecu prije nego je oženio Mariju. Ova je teorija ključna u kršćanskoj teologiji kako bi potvrdila njihovu doktrinu da je Marija ostala djevica čak i nakon što je rodila Isusa.

Istina je da je Marija bila djevica kada ju je posjetio anđeo Gabrijel i navijestio da je odabrana od Boga da postane majkom Mesije (Luka 1,24-25). Biblija jasno naglašava da je Marija bila djevica kada je rodila Isusa (Matej 1,25). Ali Josip je uzeo Mariju za svoju ženu (Matej 1,20) te nema naznake da je njezina uloga žene bila bilo kako drugačija od uloge bilo koje druge žene. Matej 1,25 piše: „I ne upozna je dok ne rodi sina. I nadjenu mu ime Isus.“

Riječ „dok“ govori o određenoj promjeni koja je uslijedila. Implikacija je da je konzumacija braka nastupila nakon što je Marija rodila Isusa. Značenje je slično kao i sljedeće: „Bob nije mogao dobiti nasljedstvo dok nije napunio 25 godina.“ „Dok“ znači da je postojalo vrijeme kada je prva radnja (nije mogao dobiti nasljedstvo) promijenjena u drugu radnju (dobivanje nasljedstva). Matejevo evanđelje 1,25 jasno govori da se konzumacija odvila nakon što je Isus rođen.

Ako su postojala bilo kakva druga djeca prije Josipovog braka s Marijom, vrlo je vjerojatno da bi bila spomenuta u jednom od evanđelja koja opisuju rođenje Isusa, pogotovo u Lukinom vrlo detaljnom opisu puta u Betlehem (Luka 2,1-20) i Matejevom izvješću o bijegu u Egipat (Matej 2,13-15). U stihu 13 Matej bilježi riječi anđela upućene Josipu: „Ustani, reče, uzmi dijete i majku njegovu te bježi u Egipat i ostani ondje dok ti ne reknem jer će Herod tražiti dijete da ga pogubi.“ Josipov je zadatak povesti dvoje ljudi, Mariju i Josipa, a ne više potomaka iz prethodnog braka.

Nakon toga u Matejevom evanđelju 2,20-21, anđeo ponovno govori Josipu: „”Ustani, reče, uzmi dijete i njegovu majku te pođi u zemlju izraelsku jer su umrli oni koji su djetetu o glavi radili. On ustane, uzme dijete i njegovu majku te uđe u zemlju izraelsku.“ Ponovno, samo su Marija i dijete Isus spomenuti. Nema spomena starije djece, što bi impliciralo da i da postoje djeca, ona bi bila rođena nakon Isusa kao produkt normalnih odnosa u braku Marije i Josipa.

Često je vrlo lako pokušati tumačiti Pisma na određen način kako bi stvorili teologiju koja bi nama bila pogodna. Ali trebamo zapamtiti osnovnu postavku tumačenja Pisma: „Kad god je moguće, dopusti neka Pismo tumači Pismo.“ U nevolji smo kada pokušamo izvrnuti riječi pisma kako bismo ih uskladili s našim prethodno zamišljenim doktrinama koje smatramo utješnima. Ideja o Josipovom prethodnom braku ideja je koja nema pokrića u Božjoj Riječi.

Izvor: Gotquestions.org; Prijevod: Ida R.