NaslovnicaZanimljivostiKada je Sotona zbačen s neba?

Kada je Sotona zbačen s neba?

Kada je Sotona točno zbačen s neba? U Bibliji postoje razni stihovi o Sotoni. No, nije uvijek jasno na koje se vrijeme odnose.

Najvažniji dio odgovora jest da znamo kraj priče. Znamo da će Sotona biti bačen u najdublji pakao za čitavu vječnost na kraju svijeta (vidi Otkrivenje 20,10). Ono što prije toga dolazi nije tako lako razumjeti.

U Bibliji postoje razni stihovi o Sotoni. No, nije uvijek jasno na koje se vrijeme odnose. Nije uvijek jasno kako ih doslovno trebamo shvatiti; i nije uvijek jasno koji su stihovi o Sotoni, a koji nisu. Stoga postoji širok spektar mišljenja među kršćanima na ovu temu. Ovo nije jako važno, jer ne utječe na naše spasenje.

Božji anđeli

Ovo je ono što čitamo da Biblija kaže o izbacivanju Sotone s neba. Božji anđeli bili su prisutni kada je Bog stvarao svijet. Tako doznajemo iz Joba 38,7 kada čitamo da su tijekom stvaranja „zajedno klicale zvijezde jutarnje i uzvikivali svi sinovi Božji“. Iz ovoga možemo zaključiti da Sotona još uvijek nije postao Božji neprijatelj prilikom stvaranja. Ipak, ubrzo nakon toga je pao, jer je kušao Adama i Evu na grijeh (Postanak 3).

Sotona je kroz svoj grijeh izgubio privilegirani položaj kao jedan od Božjih anđela. Ipak, još uvijek je imao pristup Bogu na nebu, kao što čitamo u Jobu 1,6: „I dogodi se da jednoga dana sinovi Božji dođoše da stanu pred GOSPODA, a među njima dođe i Sotona.“ Često se spominju dva starozavjetna odlomka kada je Sotona protjeran iz Božje prisutnosti: Izaija 14,12-15 i Ezekiel 28,11-19. Međutim, čini se da je primarna referenca na zemaljske kraljeve, a ne na Sotonu. Zato je sigurnije da se iz tih odlomaka ne donose zaključci o Sotoni.

Sotonin pad

U Novom zavjetu, Isus dvaput govori o padu Sotone. U Luki 10,18 kaže: „Gledao sam Sotonu kako pade s neba kao munja.“ Ovo je bio odgovor na opasku učenika da izbacuju demone. Isus najvjerojatnije misli da se sila Sotone smanjuje kroz učenike koji služe u Isusovoj moći, a ne na doslovni pad s neba. U Ivanu 12,31 kaže: „Sada je sud ovomu svijetu. Sada će vladar ovoga svijeta biti izbačen van.“ Isus ovdje kaže da su kroz Njegovu smrt na križu Sotona i njegovo kraljevstvo bili poraženi. Nije jasno govori li Isus o doslovnoj izbačenosti s neba.

Sotona je poražen

U Otkrivenju 12, Ivan vidi viziju Sotonine pobune protiv Boga. Nakon opisa kako se Sotona bori protiv Krista, kaže: „I nasta rat na nebu: Mihael i njegovi anđeli zaratiše protiv Zmaja. I Zmaj zarati i anđeli njegovi, i ne nadjačaše. I ne nađe se više za njih mjesta na nebu“ (7-8). Zaključak toga jest da je „zbačen tužitelj braće naše koji ih je dan i noć optuživao pred Bogom našim“ (10). Iz toga se može zaključiti da nakon što je Isus slomio Sotoninu moć omogućivši na križu otkupljenje za grijehe, Sotonina je moć optuživanja bila slomljena i izgubio je priliku da stoji pred Božjim prijestoljem kao u priči o Jobu.

Ukratko, postoje tri glavne faze u Sotoninom padu. Prva faza bila je kada se pobunio protiv Boga i izgubio svoj položaj među anđelima Božjim. Druga faza bila je kad je Isus slomio njegovu moć kroz svoju smrt na križu i oduzeo mu pravo da optužuje vjernike pred Bogom na nebu. Treća faza bit će na kraju svijeta kada će Bog osuditi Sotonu na pakao.

Izvor: Biblword.net; Prijevod: Vesna L.