4 načina na koja nam se Bog otkriva

Kako nam se Bog otkriva? Bog će pomaknuti nebesa i zemlju i otkriti se onima koji Ga traže i štuju u duhu i istini.

U našim srcima

Apostol Ivan je napisao da je Isus život a život bijaše ljudima Svjetlo i da je On „Svjetlo istinsko koje prosvjetljuje svakog čovjeka dođe na svijet“ (Ivan 1,9) „Jer što se o Bogu može spoznati, očito im je: Bog im očitova. Uistinu, ono nevidljivo njegovo, vječna njegova moć i božanstvo, onamo od stvaranja svijeta, umom se po djelima razabire tako da nemaju isprike.“(Rimljanima 1 ,19-20)

Ovo se često naziva unutarnjom objavom Božjom jer u Rimljanima 2,14-16 kaže „Ta kad se god pogani, koji nemaju Zakona, po naravi drže Zakona, i nemajući Zakona, oni su sami sebi Zakon: pokazuju da je ono što Zakon nalaže upisano u srcima njihovim. O tom svjedoči i njihova savjest, a i prosuđivanja kojima se među sobom optužuju ili brane. To će se očitovati na Dan u koji će, po mojem evanđelju, Bog po Isusu Kristu suditi ono što je skriveno u ljudima.’’

Po stvaranju

David je napisao u Psalmu 19,1-3 „Nebesa slavu Božju kazuju, naviješta svod nebeski djelo ruku njegovih. Dan danu to objavljuje,a noć noći glas predaje.“ Ova dva stiha nam govore da nebesa iznad nas proglašavaju Njegovih ruku djelo kao da nam govore „Ja sam stvaratelj-samo pogledajte sve stvoreno.“ Kao što slika traži autora odnosno slikara, tako i stvorenje traži Stvoritelja a mi znamo tko je On. Ovo se često naziva i općenitom objavom, koja je zapravo vanjska manifestacija Boga u svemu stvorenom.

bog se otkriva u Bibliji
Foto: Pixabay

Po Sinu Božjem

Ako vidite stotine (više od 300) ispunjenih proročanstava o Isusu kao Mesiji a upoznati ste sa povijesnom točnošću i preciznošću Biblije, onda možete razumjeti da se Otac očitovaše u Sinu. Isus nam je rekao: “Tko je vidio Mene, vidio je i Oca“ (Ivan 14,9) jer Isus je manifestacija odnosno otkrivenje Oca jer “I tko vidi mene, vidi onoga koji me posla.“ (Ivan 12,45)

VIDI OVO: 5 objava o Bogu koje nam Biblija otkriva

Mi znamo da je Isus postojao jer je osoba o kojoj se najviše pisalo u ljudskoj povijesti te nitko ne može osporiti Njegovo postojanje, ali Isus je došao objaviti Oca onima koji nisu spašeni i donijeti vječni život svima koji u Njega povjerovaše.

Po vjernicima

Drugi ljudi mogu vidjeti Krista u nama ako živimo svet i pravedan život koji se sviđa Bogu. Apostol Petar je napisao “življenje vaše među poganima neka bude uzorno da upravo onim za što vas sada potvaraju kao zločince, pošto promotre vaša dobra djela, proslave Boga u dan pohoda.“(1. Petrova 2,12)

Isus nam govori: “Tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega koji je na nebesima.“ Vi možete biti jedina Biblija koju su oni ikad pročitali.

Zaključak

Bog će pomaknuti nebesa i zemlju i otkriti se onima koji Ga traže i štuju u duhu i istini, jer „dolazi čas – sada je! – kad će se istinski klanjatelji klanjati Ocu u duhu i istini jer takve upravo klanjatelje traži Otac. Bog je duh i koji se njemu klanjaju, u duhu i istini treba da se klanjaju.’’ (Ivan 4,23-25) Oni koji ne vjeruju da Bog postoji nisu iskreni prema sebi jer unutarnja objava, vanjske manifestacije i biblijski dokazi jasno ukazuju na to da Bog zaista postoji.

Autor: Jack Wellman; Prijevod: Đulijano B.; Izvor: Faithithenews.com

NAJNOVIJE!