Kako iskusiti Božji mir u stresnim vremenima?

Život zna biti težak. Postoje trenuci kada nam je prijeko potreban Božji mir. Kako iskusiti Božji mir u stresnim vremenima?

Iako smo Božja djeca, neke teške situacije ponekad je nemoguće izbjeći. Čak i Božja Riječ kaže da ćemo patiti i da ne bismo trebali biti šokirani kada se to dogodi. Na primjer, kaže:

“Ljubljeni! Ne čudite se požaru što bukti među vama da vas iskuša, kao da vam se događa štogod neobično!” (1. Petrova 4, 12)

“U svijetu imate muku, ali hrabri budite – ja sam pobijedio svijet!” (Ivan 16, 33)

Kako iskusiti Božji mir u stresnim vremenima?

Bog nam daje mnoga obećanja za koja se možemo držati u teškim vremenima i daje nam brojne stvari koje možemo učiniti da bismo iskusili Njegov mir. Ne kažem da je sve to lako učiniti. Moramo se boriti u dobroj borbi vjere. Moramo se boriti da bismo i dalje vjerovali Bogu i Njegovoj Riječi. Ali kada se borimo u ovoj borbi, Bog će biti vjeran ispuniti naša srca svojim mirom.

U nastavku donosimo kako možemo iskusiti Božji mir u teškim vremenima.

1. Božji mir dolazi kada je naš um usredotočen na Boga

Tko se tebe drži, čuvaš ga jednako u miru, jer se u tebe uzda. (Izaija 26, 3)

Iskušenje je u bilo kojoj situaciji skrenuti pogled s Gospodina i usredotočiti se na naše okolnosti. Sve dok je Petar držao pogled na Isusu, hodao je po vodi. Ali, kada je počeo gledati vjetar i valove, počeo je tonuti.

Jedan od najvećih izazova u nevolji je vjerovati Bogu i ne fokusirati se na svoju situaciju. A kada se povjerimo svom nebeskom Ocu, On će nas čuvati u savršenom miru. Ako želite Božji mir, budite usmjereni na Boga.

2. Božji mir proizlazi iz sjećanja da je Bog dobar

Ti si tako dobar i dobrostiv: nauči me pravilima svojim. (Psalam 119, 68)

Božja dobrota znači da uvijek čini pravu, najbolju stvar. Nikad ne čini zlo. Svaki dan stvaranja Bog je gledao što je stvorio i vidio da je to dobro. Bog se uvijek dobro odnosi prema svojoj djeci. Možete iskusiti Njegov mir kada znate da On čini sve najbolje u vašem životu.

3. Božji mir dolazi kada se sjetimo da je Bog suveren

Znamo pak da Bog u svemu na dobro surađuje s onima koji ga ljube, s onima koji su odlukom njegovom pozvani. (Rimljanima 8, 28)

U svemiru nema niti jednog atoma izvan Božje kontrole. Ništa nam se ne može dogoditi da ne radi za naše krajnje dobro. Sjećate se što je Josip rekao svojoj braći koja su ga tako užasno izdala?

“Iako ste vi namjeravali da meni naudite, Bog je bio ono okrenuo na dobro: da učini što se danas zbiva – da spasi život velikom narodu.” (Postanak 50, 20)

Bog se čak koristi zlim planovima ljudi kako bi postigao dobro za svoju djecu. Bez obzira kroz što prolazimo, Bog kontrolira svaki djelić naše situacije i koristit će ga za naše dobro.

4. Božji mir dolazi sa spoznajom Božje ljubavi

“Uvjeren sam doista: ni smrt ni život, ni anđeli ni vlasti, ni sadašnjost ni budućnost, ni sile, ni dubina ni visina, ni ikoji drugi stvor neće nas moći rastaviti od ljubavi Božje u Kristu Isusu Gospodinu našem.” (Rimljanima 8, 38-39)

Isus vas toliko voli da je prolio svoju krv na križu da vam opere grijehe. Ako nas Bog toliko voli da je dao svoga Sina za naše spasenje, zasigurno će nam pomoći u nevolji, voditi nas i brinuti se za nas.

5. Božji mir proizlazi iz spoznaje da je Bog s vama
Foto: Pexels

5. Božji mir proizlazi iz spoznaje da je Bog s vama

“Kad preko vode prelaziš, s tobom sam; ili preko rijeke, neće te preplaviti. Pođeš li kroz vatru, nećeš izgorjeti, plamen te opaliti neće.” (Izaija 43, 2)

Vjernici nikad nisu sami. U najdubljim vodama ili najmračnijim noćima Bog je uz nas. Ne vidimo Ga, možda ne osjećamo Njegovu blizinu i sve oko nas može vrištati da smo sami. Ali Bog je obećao da će biti s nama kroz vode, rijeke, vatru i plamen.

6. Božji mir dolazi sa spoznajom da Bog ništa nije nemoguće

A Isus upre u njih pogled pa im reče: “Ljudima je to nemoguće, ali Bogu je sve moguće.” (Matej 19, 26)

Nijedna situacija nije preteška da bi se Bog mogao promijeniti. Nijedna potreba nije prevelika da je Bog ne bi mogao ispuniti. On može promijeniti svaku vašu situaciju.

7. Božji mir proizlazi iz traženja Boga

A bez vjere nemoguće je omiljeti Bogu jer tko mu pristupa, vjerovati mora da postoji i da je platac onima koji ga traže. (Hebrejima 11, 6)

Ponekad smo u iskušenju da mislimo da su naše molitve uzaludne. Ali Bog obećava da će nas nagraditi kada ga tražimo. Možda nas neće nagraditi na način na koji mi to želimo, ali sigurno hoće.

PROČITAJTE JOŠ:

NAJNOVIJE!