Kako mogu prestati griješiti?

Svatko osim Krista je griješio. Kršćani se moraju boriti kako bi izbjegli grijeh. Kako možemo naučiti kako prestati griješiti? 

Nadvladavanje grijeha 

Nitko od nas nije ”bolji” u odupiranju grijehu, jer smo svi ljudi. (Rimljanima 6, 23) U trenutku kada pomislimo da smo u redu, na putu smo prema padu. (1. Korinćanima 10, 12) Čak je i apostol Pavao, koji je u Bibliji, osim Krista, bio možda najsvetiji čovjek, rekao: „Zbilja ne razumijem što radim: ta ne činim ono što bih htio, nego što mrzim – to činim.“ (Rimljanima 7, 15) Primijetite kako Pavao mrzi grijeh, tako bismo trebali i mi. Ako se borimo protiv grijeha, to je zapravo dobro, jer pokazuje našu želju za svetošću . Izgubljeni grješnik ne mari za takve stvari, no mi kršćani borimo se protiv grijeha svakoga dana. Znamo da je ono što činimo pogrješno i svatko od nas bori se protiv grijeha svakoga dana. I sam ovo činim. 

Pamćenje Božje Riječi

Psalmist je iskusio grijeh poput nas. No postoji način kojeg je on poznavao, zbog kojeg možemo griješiti manje. Znao je da ne može biti bezgrješan, no želio je griješiti manje. Što mu je pomoglo u izbjegavanju grijeha? Rekao je: „U srce pohranih riječ tvoju da protiv tebe ne sagriješim.“ (Psalam 119, 11) Uvidio je da kroz pamćenje Božje Riječi i meditiranje nad Njom ”možda više neće griješiti” protiv Boga. Ovo funkcionira. Za jednog čovjeka koji se borio s problemom pornografije, njegov stih je glasio: „Sa svojim očima savez sam sklopio da pogledat neću nijednu djevicu.“ (Job 31, 1) Svaki puta kada je ovaj čovjek bio u iskušenju pogledati seksualno eksplicitan sadržaj ili kada bi počeo žudjeti za ženom u srcu, ponavljao bi ovaj stih u svome srcu. Ponavljao bi ga Bogu u molitvi. Za njega, bila je velika pomoć pamćenje ovog biblijskog stiha. Možete i vi činiti isto kada ste u iskušenju, u područjima u kojima imate borbe. Psalmist je pokušao zaštititi svoje oči i tako izbjegavati grijeh, stoga je napisao: „Neću stavljati pred oči svoje ništa opako. Mrzim čovjeka koji čini zlo: on neće biti uza me.“ (Psalam 101, 3) 

VIDI OVO: 10 načina kako nas grijeh zarobljava (i što nam je Bog dao na raspolaganje da se oslobodimo)

Budite sveti

1. Petrova 1, 16 kaže: „Budite sveti kao što sam ja svet.“ Ovakva svetost nije ništa novo u Bibliji. Od drevnih vremena, Bog je svome narodu zapovjedio: „Posvećujte se da budete sveti! Ta ja sam Jahve, Bog vaš.“ (Levitski zakonik 20, 7) Biti posvećen znači ”odvojiti se” za svete stvari. Bog nas je odvojio od svijeta, da ne budemo od svijeta i rekao nam je neka izađemo iz svijeta. (Otkrivenje 18, 4) No svijet ne izlazi tako lako iz nas, je li tako? Ne samo da trebamo izaći iz svijeta nego trebamo činiti i sljedeće: „Iziđite iz nje, narode moj, da vas ne zadese zla njezina te ne budete su-zajedničari grijeha njezinih!“ (Otkrivenje 18, 4) Ako budemo živjeli pobožnim životima svijet će nas mrziti, iako možda potajno. Ovo je očekivano zbog sljedećeg: „Kad biste bili od svijeta, svijet bi svoje ljubio; no budući da niste od svijeta, nego sam vas ja izabrao iz svijeta, zbog toga vas svijet mrzi.“ (Ivan 15, 19)

Posvećujuća Riječ

Sjećam se kako sam čitao Riječ gdje Krist moli za učenike, prije nego što je otišao na križ. Molio je sljedeće: „Posveti ih u istini: tvoja je riječ istina.“ (Ivan 17, 17) Kako nas Božja Riječ posvećuje? Ona nas mijenja, jer u Božjoj Riječi postoji sila. Božja Riječ posjeduje silu kada je izgovorena ili kada je čitamo. Bog o svojoj Riječi govori sljedeće: „…tako se riječ koja iz mojih usta izlazi ne vraća k meni bez ploda, nego čini ono što sam htio i obistinjuje ono zbog čega je poslah.“ (Izaija 55, 11) Apostol Pavao to je ovako opisao: „Da je posveti, očistivši je kupelju vodenom u riječi…“ (Efežanima 5, 26)  Jeste li upali u grijeh? Uronite u Božju Riječ. Molite i čitajte, kako biste mogli upotrijebiti silu, koja se nalazi u Božjoj Riječi. Božja Riječ posjeduje Božju silu, koja nas posvećuje. 

Novo stvorenje

Kada povjerujemo u Krista postajemo nova stvorenja: „Dakle, je li tko u Kristu, nov je stvor. Staro uminu, novo, gle, nasta!“ (2. Korinćanima 5, 17) Prije nego što postanemo nova stvorenja u Kristu trebamo se nanovo roditi. (Ivan 3, 3-7) Bog nas mora oživjeti, jer smo u jednoj točci bili mrtvi u našim grijesima. (Efežanima 2, 1-5) Kada Duh uđe u naša srca, naše se želje mijenjaju. Mi tada želimo biti poslušni Bogu i izbjegavati grijeh. Jedan od načina kako možemo izbjegavati grijeh jest ako budemo razmišljali o sljedećim stvarima: „Uostalom, braćo, što je god istinito, što god časno, što god pravedno, što god čisto, što god ljubazno, što god hvalevrijedno; je li što krepost, je li što pohvala – to nek vam je na srcu!“ (Filipljanima 4, 8) Božja Riječ je najčišća, najpravednija i najviše ispunjena ljubavlju. Zahvaljujem Bogu na tome što djeluje u nama kroz Njegovog Duha, u suradnji s nama: „Da, Bog u svojoj dobrohotnosti izvodi u vama i htjeti i djelovati.“ (Filipljanima 2, 13) 

VIDI OVO: Je li moguće potpuno prestati griješiti?

Zaključak

Apostol Pavao dobro je sažeo Evanđelje Isusa Krista, kada je napisao sljedeće: „Njega koji ne okusi grijeha Bog za nas grijehom učini da mi budemo pravednost Božja u njemu.“ (2. Korinćanima 5, 21) On je postao grijehom za nas koji smo sagriješili, no Krist sam nikada nije sagriješio. To je bilo nemoguće za Krista, je On je Božje Janje, bez grijeha i bez mrlje, koje ne može sagriješiti. Mogao je ponijeti naše grijehe, jer je sam bez grijeha. (Izaija 53, 4) Ja osobno ne mogu nositi grijehe ni za koga, nit neki čovjek može nositi grijehe za mene. Moja smrt na križu ne bi me mogla spasiti. Ako još uvijek niste povjerovali u Krista, to znači da nosite sami svoje grijehe. Molim za to da poslušate Kristovo upozorenje, gdje On kaže sljedeće: „Nipošto, kažem vam, nego ako se ne obratite, svi ćete tako propasti.“ (Luka 13, 5) Naša najbolja djela ne mogu obrisati naše grijehe. Božji gnjev prebiva svakoga dana nad izgubljenim grješnicima. Pokajte se danas i povjerujte u Krista danas ili se suočite s posljednjim Božjim sudom nakon smrti (Hebrejima 9, 27) ili nakon Kristovog povratka (Otkrivenje 20, 12-15), ovisno o tome što se prije dogodi. 

Autor: Jack Wellman; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Whatchristianswanttoknow.com