Isus je upozorio da će se u posljednje dane pojaviti lažni kristi koji će tvrditi da su Mesije i uvjeravati da su spasitelji svijeta.

U Bibliji piše: ”Isus im odgovori: ‘Pazite da vas tko ne zavede! Mnogi će doista doći u moje ime i govoriti: ”Ja sam Krist!” I mnoge će zavesti.'” (Matej 24,4.5 JB)

kako prepoznati lažnog mesiju

U Novom zavjetu izvorna grčka riječ za Krista je ”Hristos”. Ista riječ u Starom zavjetu je “Mašiah” koja je na hrvatskom prevedena kao Mesija. Doslovan prijevod obje ove riječi je „Pomazanik“. To je titula koju je Isus prihvatio tijekom služenja u Palestini. U Bibliji piše: ”Kaže mu žena: ‘Znam da ima doći Mesija zvani Krist –Pomazanik. Kad on dođe, objavit će nam sve.’ Kaže joj Isus: ‘Ja sam, ja koji s tobom govorim!'” (Ivan 4,25.26 JB)

Prije raspeća Isus je u svojoj velikoj proročkoj raspravi objavio važne događaje koji će se zbiti neposredno prije Njegova drugog dolaska. Isus je u Mateju 24,23-26 upozorio: ”Ako vam tada tko rekne: ‘Gle, evo Krista!’ ili: ‘Eno ga!’ – ne povjerujte! Ustat će, doista, lažni kristi i lažni proroci i iznijeti znamenja velika i čudesa da, bude li moguće, zavedu i izabrane. Eto, prorekao sam vam. Reknu li vam dakle: ‘Evo, u pustinji je!’, ne izlazite; ‘Evo ga u ložnicama!’, ne vjerujte.” (JB)

Isus naglašava da će lažni kristi vršiti velika znamenja i čuda s namjerom da prevare ljude. Mnogi kršćani misle da će, ako vjeruju u Isusa Krista, biti zaštićeni od prijevara posljednjih dana. Međutim prijevara se širi zato što u stvari postoje dva, a ne jedan Isus Krist. Neki će ljudi biti prevareni jer će slijediti lažnog Krista. U Bibliji piše: ”Ali se bojim da se – kao što zmija zavede Evu svojom lukavštinom – misli vaše ne pokvare i odmetnu od iskrenosti prema Kristu. Uistinu, ako tko dođe i propovijeda drugog Isusa, kojega mi nismo propovijedali – ili ako drugoga Duha primate, kojega niste primili; ili drugo evanđelje, koje niste prigrlili – takva lijepo podnosite.” (2. Korinćanima 11,3.4 JB) Apostol Pavao se ovdje obraća kršćanima prve Crkve. On ih upozorava na lažne apostole koji propovijedaju Isusa koji nije onaj pravi Isus iz Biblije. Ovaj drugi Isus je izmišljotina, plod iskvarene mašte i pogrešnog shvaćanja lažnih apostola. Evanđelje povezano s ovim drugim Isusom jest drugo evanđelje, a ne ono zapisano u Bibliji koje navješćuju pravi apostoli. Premda je ovo lažno evanđelje praćeno silom duha, to je lažni duh; to nije Sveti Duh božanskog Trojstva.

Kome u stvari služe sljedbenici drugog Isusa? Odgovor nalazimo u 2. Korinćanima 11,13-15: ”Jer takvi su ljudi lažni apostoli, himbeni radnici, prerušuju se u apostole Kristove. I nikakvo čudo! Ta sam se Sotona prerušuje u anđela svjetla. Ništa osobito dakle ako se i službenici njegovi prerušuju u službenike pravednosti. Svršetak će im biti po djelima njihovim.” (JB) ”Drugi Isus” je Sotonina krivotvorina, lažni Isus koji se može prerušiti u anđela svjetla.

Neposredno prije Isusovog drugog dolaska na Zemlji će se vidljivo pojaviti veličanstveni lažni Krist. U Bibliji piše: ”Neka vas nitko ne zavede ni na koji način. Jer ako prije ne dođe onaj otpad i ne otkrije se Čovjek bezakonja, Sin propasti, Protivnik, onaj koji uzdiže sebe protiv svega što se zove Bog ili svetinja, dotle da i u Božji hram zasjedne gradeći se Bogom.” (2. Solunjanima 2,3.4 JB) U ovom važnom proročanstvu o događajima u posljednje dane Biblija kaže da će doći do pobune, do velikog otpada od vjere. U vezi s njim pojavit će se ”Čovjek bezakonja”, poznat i kao ”Čovjek grijeha” (Šarić), Antikrist. Ovaj veličanstveni lažni Krist sjest će u Božjem hramu i krivotvoriti Isusovu službu.

Što će se dogoditi tom lažnom Kristu i kako ćemo ga prepoznati? Tekst u 2. Solunjanima 2,8-10 izvještava: ”Tada će se otkriti Bezakonik. Njega će Gospodin Isus pogubiti dahom usta i uništiti pojavkom Dolaska svoga – njega koji djelovanjem Sotoninim dolazi sa svom silom, lažnim znamenjima i čudesima i sa svim nepravednim zavaravanjem onih koji propadaju poradi toga što ne prihvatiše ljubavi prema istini da bi se spasili.” (JB) Sljedbenici ovog lažnog Mesije bit će obmanuti zato što odbijaju prihvatiti istinu objavljenu u Božjoj svetoj Bibliji.

Isus upozorava da za ulazak u nebesko kraljevstvo nije dovoljno priznati Gospodnje ”ime”. Potrebno je ”vršiti” volju nebeskog Oca. U Bibliji piše: ”Neće u kraljevstvo nebesko ući svaki koji mi govori: ‘Gospodine, Gospodine!’, nego onaj koji vrši volju Oca mojega, koji je na nebesima.” (Matej 7,21 JB) Isus u Ivanu 6,40 izjavljuje: ”Da, to je volja Oca mojega da tko god vidi Sina i vjeruje u njega, ima život vječni i ja da ga uskrisim u posljednji dan.” (JB) To znači da trebamo gledati Sina, razmišljati o pravome Isusu, o Njegovu životu, i vjerovati u ono što je rekao. Zato Isus tvrdi: ”Zaista, zaista, kažem vam: tko sluša moju riječ i vjeruje onomu koji me posla, ima život vječni i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život.” (Ivan 5,24 JB)

Tragično jest što će lažni kršćani u svojoj iskrenosti, a na vlastitu štetu, vjerovati da su pravi vjernici koji vrše Kristova djela. Oni će čak proricati u Isusovo ime, izgoniti demone u Isusovo ime i činiti čudesa u Njegovo ime. U Bibliji piše: ”Mnogi će me u onaj dan pitati: ‘Gospodine, Gospodine! Nismo li mi u tvoje ime prorokovali, u tvoje ime đavle izgonili, u tvoje ime mnoga čudesa činili?’ Tada ću im kazati: ‘Nikad vas nisam poznavao! Nosite se od mene, vi bezakonici!'” (Matej 7,22.23 JB) Sljedbenici lažnog Krista žive ne vršeći Božji Zakon. Nasuprot tome Isus u Ivanu 14,21 kaže: ”Tko ima moje zapovijedi i čuva ih, taj me ljubi; a tko mene ljubi, njega će ljubiti Otac moj, i ja ću ljubiti njega i njemu se očitovati.”

IZVORBiblijainfo.net