Postoji mnogo lažnih učitelja koji propovijedaju lažni nauk. Kako možemo raspoznati neistinita učenja u odnosu na istinita? Kako vi prepoznajete lažni nauk od ispravnog?

Isus: Ja sam Put i Istina i Život

U Ivanu 14,6 Isus je rekao svojim učenicima: “Ja sam Put i Istina i Život: nitko ne dolazi Ocu osim po meni.” On nije rekao ‘Ja sam jedan od putova do Oca’ ili ‘Ja sam djelomična istina’ ili ‘Ja sam jedan od načina do života, vječnog života’. Zapravo nam je rekao da je On jedini put…jedan i jedini put do Oca. Ne postoji nijedan drugi put kojim možemo zadobiti vječni život osim pouzdati se u Njega. Postoji samo jedan put do Oca i taj put je jedino kroz Isusa Krista. Samo je jedna istina, a to je da kad se osoba pokaje, prizna svoje grijehe, i stavi svoje povjerenje u Krista, tada može ići Ocu, no kako možemo prepoznati Isusov put, odnosno Njegovu istinu od ostalih putova? Kultovi se obično grade na lažnim učenjima, i mnogi kultovi uzimaju jedan dio teksta, na osnovu kojeg izgrađuju doktrinu, i to je jedan od znakova kako prepoznati lažni nauk. Kada je tekst izvađen iz konteksta, stvara se novi temelj, i to obično lažni.

Uzimanje teksta izvan konteksta

Jedna je crkva izgrađena na konzumaciji otrova i rukovanju zmijama zato što su uzeli jedan stih i na njemu izgradili doktrinu. Taj stih se odnosi na Marka 16,17-18 gdje je Isus rekao: “A ovi će znakovi pratiti one koji uzvjeruju: u ime će moje izganjati zloduhe, novim će jezicima zboriti, zmije uzimati; i popiju li što smrtonosno, ne, neće im nauditi; na nemoćnike će ruke polagati, i bit će im dobro.” Je li Isus rekao da će crkvu izgraditi na ovome? Je li to trebao biti osnovni nauk koji trebamo nalaziti u crkvi? Ne, Isus je svojim učenicima izričito govorio da će postojati znakovi koji će pratiti one koji povjeruju u Njegovo ime. Ovi su se znakovi pojavili u Djelima kad je Pavla ugrizla otrovna zmija, a on ju je samo otresao i nije umro (Djela 28,3-5). To je bilo čudo, odnosno znak da je Pavao poslan od Isusa Krista da bi druge učinio Njegovim učenicima. Oni koji su to vidjeli očekivali su da će Pavao umrijeti (Djela 28,6), ali kad se to nije desilo, vidjeli su da je stvarno poslan od Boga. Kasnije, Pavao je činio ono što je Isus prorekao: “na nemoćnike će ruke polagati, i bit će im dobro”, a to je upravo ono što je Pavao činio (Djela 28,8-9), i također ono što su ostali apostoli činili u Djelima. Ti znakovi su pratili one koji su povjerovali. Isus nikad nije rekao da će u ruke uzimati zmije i piti otrov i neće umrijeti, i da ćete ih vi po tome prepoznati da su poslani od Njega. Mnoge lažne doktrine koriste ovaj stih, te izgrađuju cijelu teologiju na tome, i na taj način rade velike zablude.

Prepoznavanje Istine

Kako vi prepoznajete lažna učenja? Jedan od načina je kad netko, crkva ili čak vođa crkve ili pastor/svećenik kaže ili podučava nešto što proturječi Svetom pismu, i po tome možete znati da to nije od Boga. Ako nije podučavano po Bibliji, tada je lažna doktrina. Čuo sam jednog čovjeka kako govori da je otkrio novu doktrinu i da je imao viziju, te počeo tome podučavati svoju crkvu. Strogo govoreći, ne postoje nove doktrine koje se danas mogu otkriti. Sva učenja i sva otkrivenja koja će nam ikad biti potrebna imamo, a ona su već zabilježena u Pismu.

Juda kaže: “osjetio sam potrebu da vas pismom potaknem da vojujete za vjeru koja je jednom zauvijek predana svetima. Jer ušuljali se neki, odavna već zapisani za ovaj sud, bezbožnici koji milost Boga našega promeću u razuzdanost i niječu jedinoga gospodara i Gospodina našega Isusa Krista.” (Juda 1,3-4). Vjera je predana, i Juda kaže da je to bilo “jednom zauvijek”. Nije rekao da će se nastaviti predavati nego da je već predana “jednom…i to zauvijek”!

Proučavajte kako bi sami sebi potvrdili

Jedan od načina kako razlikovati ispravni od lažnog nauka je svakodnevno čitanje Biblije. Što više čitate i poznajete Bibliju, lakše ćete prepoznati učenja koja se ne podudaraju sa Riječi. Kad čujete neko ‘novo’ učenje, automatski ćete prepoznati da to ne zvuči dobro. Djelovati će vam da se ne uklapa u ono što ste već pročitali i naučili u svojem proučavanju Biblije. Ako redovno posvećujete vrijeme kvalitetnom proučavanju Biblije iza propovjedaonice, u nedjeljnoj školi, te osobnom biblijskom proučavanju, znati ćete dovoljno o ispravnom nauku da uvidite da ono što čitate ili čujete nije ono što vam je Bog rekao kroz svoju Riječ. Apostol Petar je upozorio na ovo kad je napisao: “Bilo je u narodu i lažnih proroka, kao što će i među vama biti lažnih učitelja, onih koji će prokrijumčariti pogubna krivovjerja, zanijekati Gospodina koji ih otkupi, i navući na se brzu propast. I mnogi će se povesti za njihovim razvratnostima. Zbog njih će se kuditi put istine. U svojoj će vas lakomosti kupovati izmišljotinama. Njihova osuda već odavna nije dokona i propast im ne drijema.” (2 Pet 2,1-3). Uočite da je Petar rekao “da će se mnogi za njima povesti”, i da iskorištavaju svoje sljedbenike svojim “izmišljotinama”, što nije po Pismu. Njihova pohlepa ukazuje da su u tome radi novca, a ne radi dobrobiti onih koji ih slijede. To je ono što je Pavao mislio pod “srebroljubac” (1 Tim 3,3), što znači ljubav prema prljavom novcu.

Dakle, vidimo da će biti mnogo samozvanih lažnih proroka i lažnih učitelja, a danas ne manjka  ljudi koji se proklamiraju prorocima bez obzira što njihove riječi nisu sukladne sa biblijskim naukom. Isus je upozorio da će biti mnogo (Mat 24,11), ne samo nekolicina, nego mnogo lažnih proroka u posljednjim danima (Mat 7,15), koji će govoriti u Njegovo ime, ali Isus je rekao da ih On nije poslao. Neki od tih lažnih proroka možda će činiti čudesa ili izvoditi znakove (Mt 24,24), no njihov izvor nije od Boga, nego od samog Sotone. Također, biti će samozvanih apostola. Oni sebe nazivaju apostolima, i to jesu, ali nisu poslani od Boga, nego od Sotone. Znamo da su ti, takozvani proroci “lažni apostoli, himbeni radnici, prerušuju se u apostole Kristove. I nikakvo čudo! Ta sam se Sotona prerušuje u anđela svjetla. Ništa osobito dakle ako se i službenici njegovi prerušuju u službenike pravednosti. Svršetak će im biti po djelima njihovim.” (2 Kor 11,13-15). Dakle, moramo uzeti u obzir izvor svakoga tko za sebe tvrdi da je apostol ili prorok, a činjenica je da danas nije moguće da se netko može osposobiti za apostola. Kad je bio potreban novi apostol koji je trebao zamijeniti Judu, postavili su karakteristike potrebne da bi netko bio apostol: Oni bi morali pratiti Isusa tijekom Njegove zemaljske službe ili biti učeni izravno od Njega, poput dvanaestorice apostola, uključujući Pavla (Djela 1,21-22; 10,39-41); oni bi morali izravno biti izabrani od strane Isusa Krista (Luka 6,12-13; Gal 1,10-18; Djela 1,23-26); i oni bi morali biti posebno darovani po Duhu Svetome, te bi znakovi i čudesa pratili njihovu službu (Djela 1,1-8; Ivan 14,25-26; Mt 10,1; 2 Kor 12,11-12). Pavao je bio uključen kao apostol zbog toga što je izravno izabran od Isusa Krista (Djela 9), koji ga je 3 godine podučavao u pustinji (Gal 1,10-18).

Lažna učenja

Kad redovno čitate Bibliju ili čujete Riječ Božju kroz izlaganje propovijedanja i redovito biblijsko proučavanje, tada možete prepoznati lažna učenja. Svatko tko dovoljno dobro poznaje Bibliju može prepoznati da suzdržavanje od jela nije biblijski. Pavao je upozorio Timoteja da “Duh izričito govori da će u posljednja vremena neki otpasti od vjere i prikloniti se prijevarnim duhovima i zloduhovskim naucima. A sve to pod utjecajem himbe lažljivaca otupjele savjesti koji zabranjuju ženiti se i nameću suzdržavati se od jelâ što ih je Bog stvorio da ih sa zahvalnošću uzimaju oni koji vjeruju i znaju istinu.” (1 Tim 4,1-3). Na primjer, neki podučavaju da ako ljudi ne drže subotnji Šabat i nedjeljom odlaze u crkvu, tada oni imaju ‘žig Zvijeri’, ili podučavaju da bi trebali svetkovati blagdane koji se spominju u Starom zavjetu, ili suzdržavati se od hrane koja se naziva ‘nečistom’. Ovo nisu učenja Novog zavjeta, ali neki su zapeli u Starom zavjetu Mojsijevog zakona. Kad čujete da se nešto propovijeda ili naučava što nije u skladu sa Biblijom, napustite to mjesto što je prije moguće zato što ste u prisustvu lažnog učitelja.

Zaključak

Ako vjernik redovno provodi vrijeme u Bibliji, pristupa zajedničkom proučavanju, vjeruje biblijski, uzdiže Krista, križ stavlja u središte, usredotočen je na pokajanje, vjeruje u Kristovu crkvu, tada lako može otkriti lažna učenja. Što ste više u Bibliji, to je više Biblija u vama, i vi ćete odmah znati da nešto nije put, istina i život. To je samo Isus, i ako postoji crkva ili osoba koja naučava da postoji mnogo načina do Boga, ili da je Isus jedan od mnogih načina, ili da ostale religije omogućavaju ljudima da uđu u kraljevstvo nebesko, bježite, nemojte hodati, nego bježite iz te crkve ili prisutnosti te osobe. Vi možete biti u prisustvu apostola, proroka, ili učitelja…ali ta osoba ili crkva nije vođena od Boga, nego osobno od samog Sotone. Pavao je predskazao, Isus je prorekao, a Petar je na to upozorio. Istina oslobađa…lažni nauk zarobljava. Moramo to znati razlikovati.

Autor: Jack Wellman; Prijevod: Vesna L.

IZVORWhatchristianswanttoknow.com