Kako postajemo Božja djeca?

Kako postajemo Božja djeca? U ovom mračnom svijetu postoje ljudi koji vjeruju u Krista i oni su Božja djeca.

„A onima koji ga primiše dade moć da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u njegovo ime, koji su rođeni ne od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževljeve, nego – od Boga.“ (Ivan 1, 12-13)

U prethodnim stihovima, apostol Ivan je potvrdio da je cijeli svijet u tami grijeha te stoga nitko nije želio niti mogao spoznati ili primiti Svjetlo, a to je Krist (Ivan 1,6-11). Ali također je potvrdio da Ga tama nikada neće nadvladati, jer Krist je istinsko Svjetlo (Ivan 1,1-5), to jest Vječni Bog, Stvoritelj i Otkupitelj.

Biblija pruža dokaz da je Ivanova tvrdnja istinita. U ovom mračnom svijetu postoje ljudi koji vjeruju u Krista i oni su djeca Božja. Kako netko može postati Božje dijete?

Postajemo Božja djeca vjerovanjem u Krista

Ivan dijeli ovu veliku istinu: “Svima koji su ga primili, koji su vjerovali u njegovo ime, dao je pravo da postanu djeca Božja”. (Ivan 1, 12) Riječi “primio” i “vjerovao” su različiti načini kako se može reći ista stvar. Ti su ljudi pokazivali spasonosnu vjeru priznajući da je Krist, Mesija, Sin Božji. Vjeruju u Njegovo ime, u Njegovu osobu, u ono što On jest.

Vjera nije puko intelektualno znanje, već istinsko opredjeljenje, uvjerenje, koje je popraćeno kajanjem. To je ono što znači obratiti se Kristu. Vjera u Njega je sredstvo koje nas vodi do promjene “statusa” ili “položaja”. To je sredstvo koje nas vodi da postanemo “djeca Božja”. Bog nas usvaja kao svoju djecu kroz Krista.

Krist kaže da smo nekad bili “djeca vašeg oca đavla” (Ivan 8,44). To je jak jezik, zar ne? Ali ovo je stvarnost. To je bio naš “status”, hodali smo u tami i bili duhovno mrtvi. Međutim, u jednom trenutku smo od djece đavolje postali djeca Božja; iz smrti smo prebačeni u život i iz tame u svjetlo. Kako je to bilo moguće? Kako je moguće da čovjek koji je u tami, koji niti želi niti može primiti Krista, Ga odjednom Ga primi i vjeruje u Njega?

VIDI OVO: Što znači biti dijete Božje?

Postajemo Božja djeca zahvaljujući volji Božjoj

Preobrazba iz tame grijeha u svjetlo moguća je samo novim rođenjem, a to novo rođenje nastaje na temelju volje Božje. Ivan dalje kaže da smo „… rođeni, ne od krvi ni od volje tijela ni od volje ljudske, nego od Boga“. (Ivan 1,13)

Drugim riječima, da bismo vjerovali u Krista kao Spasitelja i Sina Božjega, te tako uživali biti djeca Božja, potrebno je nanovo se roditi. Ovo novo rođenje nije ljudskom voljom, nije tjelesnim rođenjem, niti ljudskim činom ili željom. Ovo novo rođenje dolazi od Boga, iz Božje volje; ono je natprirodno, to je čudo, koje dolazi od Boga.

Evo razloga zašto mi, budući da smo grješnici, sada vjerujemo u Krista i da smo djeca Božja. Bog nas je stvorio da se nanovo rodimo, Bog nam je vratio volju i sada želimo ići k Svjetlu, vjerovati u Sina.

Nakon što su Adam i Eva sagriješili, Bog je bio Taj koji im je prišao i pokazao im svoju milost i milosrđe obećavši im Spasitelja (Postanak 3, 15). Na isti način, svojom voljom, Bog dopire do grješnih ljudi, čini da se nanovo rode i stvara vjeru u njima, kako bi povjerovali u Krista i postali Njegova djeca. Kao što piše Pavao: „Bog, koji je rekao: Neka zasvijetli svjetlost iz tame, zasja u našim srcima da da svjetlost spoznaje slave Božje pred Kristom”. (2. Korinćanima 4,6) I Petrovim riječima, Bog nas je “pozvao iz tame u svoje čudesno svjetlo”. (1. Petrova 2,9)

Mi smo djeca Božja, prešli smo iz tame u svjetlo, jer je to bila Božja volja!

Stoga smo, kao djeca Božja, pozvani živjeti u poslušnosti prema Njemu. Naše stanje kao djece Božje prikazuje se u našim životima, jer sada nastojimo ugoditi Bogu i živjeti za Njega, u Kristu.

Autor: Giancarlos Ventura Gonzales; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Biblword.net