NaslovnicaDuhovnostKako prepoznati sotonske laži i oduprijeti im se?

Kako prepoznati sotonske laži i oduprijeti im se?

Sotona nas svojim lažima želi odvojiti od Boga.

Sotona laže pojedince o Bogu, o njima samima, o smislu života, o vrijednostima, o vječnosti… Kako možemo prepoznati sotonske laži?

“Ako li je zastrta naša Radosna vijest, zastrta je onima koji propadaju; onima kojima je bog ovoga svijeta posve oslijepio nevjerničku pamet da jasno ne vide svjetlo Radosne vijesti Krista, koji je slika Božja.” 2 Korinćanima 4,3-4

Knez tame, ili kako ga apostol Pavao naziva “bog ovoga svijeta” bori se za ljudske duše i u toj borbi veoma mu je važno osvojiti um. On to čini svojim lažima, jer on je “otac laži”. On laže pojedince o Bogu, o njima samima, o smislu života, o vrijednostima, o vječnosti… On ljude laže da su sami sebi dovoljni, da nisu nikome odgovorni pa ni Bogu. Zapravo, on nas želi uvjeriti da smo bogovi. I u toj borbi za um, kao što možemo vidjeti osvrnemo li se malo oko nas, Sotona nerijetko uspijeva.

Ljudi koji povjeruju u Sotonske laži u konačnici postaju nesretni jer đavao sve što čini, čini iz mržnje prema čovjeku. On dolazi da ukrade, uništi, usmrti. Sotona, kako kaže Božja riječ, pretvara se i u “anđela svjetla” ne bi li i vjernike lagao. Ako nas ne može u potpunosti odvojiti od Boga, on će pokušati usporiti naše duhovno napredovanje i ukrasti nam blagoslove.

Između ostalog, Sotona često napada na naš um na način da stvori i nama nesigurnost i nepovjerenje: nepovjerenje prema Bogu, prema njegovoj brizi za nas, nesigurnost u oproštenje, nesigurnost prema vječnom spasenju …

Hoćemo li srce otvoriti za istinu Božje riječi?

Za razliku od Sotone koji je lažac, Krist je istina. Danas ćemo zasigurno biti izloženi brojnim sotonskim lažima. Hoćemo li ga slušati ili svoje srce otvoriti za Istinu?

Sotona će ti reći: Grijesi ti ne mogu biti oprošteni.
Riječ Božja ti kaže: Ako priznajemo svoje grijehe, vjeran je i pravedan, oprostit će.

Sotona će ti reći: Ovi su problemi preveliki. Nećeš ih se riješiti.
Isus ti kaže: Ne boj se. Ja sam nadvladao svijet.

Sotona ti kaže: Bog nema vremena za tebe. Tko si ti? Običan grješnik.
Bog ti kaže: Ne boj se jer sam te otkupio: imenom sam te zazvao; ti si moj.

Sotona ti kaže: Ti možeš izgubiti spasenje.
Isus ti kaže: Ništa te neće oteti iz moje ruke.

I mnoge druge laži će ti Sotona možda i danas izgovoriti, no za sve imaš odgovor – odgovor istine u Bibliji, Riječi Božjoj. Psalmist kaže: “Srž je riječi tvoje istina” (Psalam 119,160) Zato ispunjavaj i danas svoj um istinom. To će ti biti najbolja zaštita protiv oca laži.