Kršćani progon
Foto: Unsplash

Sotona je moćan na ovom svijetu i kroz nevjernike želi uništiti našu vjeru. Mnogi su progonjeni zbog vjere. Kako se kršćani trebaju pripremiti za progon?

Nema sumnje da je progon oštra stvarnost življenja života vjere. Očekivati ​​je progon vjernika: apostol Pavao upozorio je da “svi koji hoće živjeti pobožno u Kristu Isusu, bit će progonjeni” (2. Timoteju 3, 12). Isus je također rekao da će njegovi sljedbenici biti progonjeni.

“Ako vas svijet mrzi, znajte da je mene mrzio prije nego vas. Kad biste bili od svijeta, svijet bi svoje ljubio; no budući da niste od svijeta, nego sam vas ja izabrao iz svijeta, zbog toga vas svijet mrzi. Sjećajte se riječi koju vam rekoh: ‘Nije sluga veći od svoga gospodara.’ Ako su mene progonili, i vas će progoniti; ako su moju riječ čuvali, da vašu će čuvati. A sve će to poduzimati protiv vas poradi imena moga jer ne znaju onoga koji mene posla.” (Ivan 15, 18-21)

Isus je jasno rekao da će oni iz svijeta, koji su Sotonin mamac, mrziti vjernike, jer svijet mrzi Krista. Da su vjernici poput svijeta – tašti, predani užitku, požudama, bogatstvu i ambicijama – svijet nam se ne bi suprotstavljao. Ali vjernici ne pripadaju svijetu, zbog čega se svijet uključuje u progon vjernika.

Kršćani su motivirani ljubavlju prema Bogu i svetosti, dok svijet vodi ljubav prema grijehu. Upravo naša odvojenost od svijeta pobuđuje neprijateljstvo u svijetu.

Dosta je uistinu što ste u prošlom vremenu vršili volju pogana, hodeći u razvratnostima, požudama, pijančevanjima, pijankama, opijanjima i bezakoničkim idolopoklonstvima. Stoga se čude što se ne slijevate u tu istu rijeku raskalašenosti te proklinju. (1. Petrova 4, 3-4)

Kršćani moraju naučiti prepoznati vrijednost progona i čak mu se radovati, ne na razmetljiv način, već tiho i ponizno, jer progon ima veliku duhovnu vrijednost. Prvo, progon kršćanima omogućuje jedinstveno zajedništvo s Gospodinom. Pavao je izložio brojne stvari koje je predao za služenje Kristu. Međutim, takve je gubitke smatrao “smećem” (Filipljanima 3, 8) “da upoznam njega i snagu uskrsnuća njegova i zajedništvo u patnjama njegovim” (Filipljanima 3, 10).

Drugo, progon je dobar za vjernike. Jakov tvrdi da kušnje testiraju našu vjeru, razvijaju izdržljivost u životu i pomažu u razvoju zrelosti (Jakov 1, 2–4). Kao što se čelik kali u kovačnici, iskušenja i progoni jačaju karakter vjernika. Kršćanin koji se predaje progonu pokazuje da je vrhunske kvalitete u odnosu na svoje protivnike (vidi Hebrejima 11, 38).

kršćani progon
Foto: Pixabay

Kako se kršćani trebaju pripremiti za progon?

Budući da smo u ovoj zemlji doživjeli malo vjerskih progona, vjerojatno će mnogi pod pritiskom negirati Krista. Oni koji najglasnije viču o svojoj vjeri, najbrže se predaju.

Isus je, govoreći o posljednjim vremenima, upozorio: “Tada će vas predavati na muke i ubijati vas. I svi će vas narodi zamrziti zbog imena moga” (Matej 24, 9).

Evo tri načina da se pripremite kako biste mogli izdržati te dane.

1. Pobrinite za svoj odnos s Bogom

Prorok Amos vidio je kako se Sudnji dan brzo približava Izraelu. Upozorio je ljude da se pripreme za susret s Bogom. Riječ pripremljenost trebala bi biti ključna riječ za svakoga. Čudno je da se pripremamo za sve osim za susret s Bogom: za brak, karijeru, obrazovanje … Iako većina Hrvata vidi olujne oblake koji se skupljaju na horizontu, u pravilu se malo pripremamo za susret s Bogom. Ovo je vrijeme za pokajanje i vjeru. Vrijeme je da se naša duša usidri u Bogu.

Je li vam prošlost oproštena? Jeste li došli s vjerom, priznajući da ste grešnik i primajući Krista kao svog Spasitelja? Osigurajte već sada svoj odnos s Bogom.

2. Hodite s Bogom

Abraham je hodao s Bogom i nazvan je Božjim prijateljem. Hodajte s Bogom kao Mojsije koji je svoj narod izveo na slobodu. Hodajte s Bogom kao David ili Daniel i njegova tri prijatelja u Babilonu … Ako sada ne ustrajete u svakodnevnom hodanju s Bogom, kada dođe kriza, potresat ćete se od straha i popustiti, nemajući snage ustrajati za Krista.

3. Hranite se Božjom Riječju i molite

Počnite čitati, proučavati i pamtiti Bibliju kao nikada prije. Biblija kaže: “Opašite bedra istinom” (Efežanima 6, 14). Istina je Božja Riječ.

Također, ako se želimo beskompromisno zalagati za Krista kada dođe do progona, moramo otkriti snagu molitve. Prva je crkva znala vrijednost i nužnost molitve. Usrdna, gorljiva molitva prethodila je svakom velikom trijumfu. Molitva je prethodila Duhovima. Petar i Ivan bili su na putu prema Hramu kako bi se pomolili kada su svjedočili za Krista, a tisuće su se obratile. Pavao i Sila molili su se u zatvoru, a filipinski tamničar pronašao je Krista.

PROČITAJTE JOŠ: