Što je karma? Spominje li se u Bibliji?

Karma je hinduističko, budističko, sikhističko i jainističko vjerovanje da dobra djela, kroz božanstvo ili zakone prirode donose blagoslove, a zla djela prokletstva. Smisao karme je u tome da naši izbori kontroliraju našu sudbinu.

Karma kaže da ćemo u ovome ili idućem životu, snositi posljedice za naša djela. Niti jedna dobra sudbina nije slučajna, niti jedna patnja nije nezaslužena.

Točna priroda karme razlikuje se ovisno o religiji, no inherentno kod svakog poimanja karme jest postupak reinkarnacije, kod kojeg djela proteklog života određuju situaciju u idućem. 

Karma u Bibliji?

Biblija ne govori o karmi onako kako to govori istočni misticizam. Postoji pojam reinkarnacije u Bibliji (Hebrejima 9, 27). Postoji i smisao prema kojem naša djela koja činimo, imaju učinak na naše živote. Oni koji traže nevolju obično je pronađu. (Job 4, 8) One koji žive nasilnim životima, vrlo će vjerojatno zadesiti nasilan kraj. (Matej 26, 52). U Lukinom evanđelju 6, 37-38 piše: 

Ne sudite i nećete biti suđeni. Ne osuđujte i nećete biti osuđeni. Praštajte i oprostit će vam se. Dajte i dat će vam se: mjera dobra, nabijena, natresena, preobilna dat će se u krilo vaše jer mjerom kojom mjerite vama će se zauzvrat mjeriti“.

No postoji ogromna razlika između uzroka i posljedica djela u kršćanstvu nasuprot karmi. Biblija uči da svi ljudi zaslužuju smrt. (Rimljanima 6, 23) Svaki pojedini grijeh kojeg činimo donosi smrt, a niti jedna količina dobrih djela ne može donijeti iskupljenje za te grijehe.

Ne dovode naša djela do spasenja. Spasenje je došlo po Isusu. Kao što u poslanici Efežanima 2, 8-9 piše: „Ta milošću ste spašeni po vjeri! I to ne po sebi! Božji je to dar! Ne po djelima, da se ne bi tko hvalio“.

VIDI OVO: Hinduizam: Kakva je to religija i što hindusi vjeruju?

Nitko ne može biti tako dobar da bi zaslužio vječnost

Nitko ne može biti tako dobar da bi zaslužio vječnost u Božjoj prisutnosti. Zbog toga Bog je poslao svoga Sina, koji je na sebe uzeo naše grijehe, a nama dao svoju pravednost. (2. Korinćanima 5, 21) S Božjom milošću, svijet je dobio daleko više od onoga što je zaslužio. (Luka 12, 24) 

Naša će dobra djela stvoriti bilo kakvo stvarno dobro samo zahvaljujući Isusovoj žrtvi. (Filipljanima 2, 13) U Galaćanima 6, 8-9 piše: „Doista, tko sije u tijelo svoje, iz tijela će žeti raspadljivost, a tko sije u duh, iz duha će žeti život vječni. Neka nam ne dozlogrdi činiti dobro: ako ne sustanemo, u svoje ćemo vrijeme žeti“!

U Prvoj Korinćanima 9, 24-25 piše da u ovome životu trebamo istrčati utrku, kako bismo u idućem dobili krunu koja ne iščezava. To ne možemo zaslužiti svojim trudom.

Karma kaže da dobrim djelima možemo poništiti učinke zlih djela. Biblija kaže da su naša dobra djela prljave krpe u Božjim očima. (Izaija 64, 6) No zbog Isusovog djela spasenja, nova smo stvorenja, pomirena s Bogom i očišćeni smo od naših grijeha. (2. Korinćanima 5, 17-20) 

Izvor: Compellingtruth.org; Prijevod: Ivan H.