Kaži svoju bol vječnome Bogu: On te želi saslušati

Kaži svoju bol vječnome Bogu: On te želi saslušati

Budući da je Bog živi Bog, On nas može saslušati. Vječni Bog je uvijek vjeran i s Njim možemo podijeliti bol koju osjećamo.

“Uslišit će me Bog moj.” (Mihej 7, 7)

Prijatelji nas mogu iznevjeriti, ali Gospod nikad neće ostaviti iskrenu dušu; naprotiv, On će slušati njene želje. Prorok nam kaže: “Nemoj nikad vjerovati najbližem prijatelju i ne otvaraj usta svoja pred onim koji se odmara na tvojim grudima.”

Čovjeku su neprijatelji njegovi ukućani. Žalosno je, ali čak ako smo u takvoj situaciji, naš nebeski Prijatelj nam ostaje vjeran i možemo mu reći sve naše poteškoće. Naša mudrost je da se usmjerimo ka Bogu, a ne da se svađamo s ljudima. Ako naši bližnji ne uzimaju ozbiljno naš poziv, očekujmo od Boga našeg spasenja da nas sasluša. On će nas saslušati utoliko više koliko ćemo mi susretati loše stvari, i uskoro ćemo moći vikati: “Nemoj se radovati, neprijatelju moj, zbog mojih nevolja.”

PROČITAJTE: Što Bog poručuje vašim suzama?

Budući da je Bog živi Bog, On nas može saslušati. Budući da je Bog ljubavi, On nas želi saslušati. Budući da je On Bog zavjeta, On primorava sebe da nas sasluša.

Ako Ga svatko od nas može nazvati “moj Bog”, možemo onda s potpunom sigurnošću dodati: “Moj Bog će me saslušati.”

Dakle, dođi ti, čije srce još danas krvari, kaži svoju bol vječnome Bogu sa sigurnošću da te On sluša. Kleknimo svi pred Njim, ponavljajući iz dubine našeg srca: “Moj Bog će me saslušati.”

Autor: Charles H. Spurgeon