NaslovnicaDuhovnostBogu je stalo do tebe

Bogu je stalo do tebe

Bogu je stalo do tebe. Zanima ga svaka pojedinost u tvome životu. On ne želi da propadneš za vječnost i s Njim će pobijediti u duhovnoj borbi.

Kad biste sa svojom djecom išli u zabavni park, kao brižan roditelj nikad ih ne biste zaboravili. Budući da ih volite, svjesni ste gdje su.

Ne zaboraviš nekoga do koga ti je stalo.

Bogu je stalo do tebe

Bogu je stalo do vas. Stalo mu je do vašeg posla; stalo mu je do vaših strahova; stalo mu je do vašeg supružnika; stalo mu je do vaše djece; stalo mu je do vaših roditelja; stalo mu je do vaših briga; stalo mu je do vaših financija; stalo mu je do vašeg zdravlja … Njemu je također stalo da pobijedite u svim životnim borbama. On je brižan Bog.

“Može li žena zaboravit’ svoje dojenče, ne imat’ sućuti za čedo utrobe svoje? Pa kad bi koja i zaboravila, tebe ja zaboraviti neću.” (Izaija 49, 15)

U stvari, u Bibliji ima mnogo odlomaka koji nas podsjećaju na zaštitničku ulogu Boga.

Ali, vjeran je Gospodin koji će nas učvrstiti i sačuvati od Zloga. (2. Solunjanima 3, 2)

Onomu koji vas može očuvati od pada i besprijekorne postaviti pred svoju Slavu u klicanju … (Judina 1, 24)

… vas koje snaga Božja po vjeri čuva za spasenje, spremno da se objavi u posljednje vrijeme. (1. Petrova 1, 5)

Bog vas neprestano štiti

Koliko god se neprijatelj duše trudio da vam naudi, Božja zaštita je nadmoćna.

Vi ste Božje vlasništvo. Pripadate Gospodinu. Biblija kaže: “Ili zar ne znate? Tijelo vaše hram je Duha Svetoga koji je u vama, koga imate od Boga, te niste svoji” (1. Korinćanima 6, 19):

Dakle, Bog vas čuva. On vas štiti. On vas čuva svojom snagom. Kad sljedeći put Đavao pokuca na vaša vrata, samo recite: “Gospodine, možeš li to dobiti?” To je način rješavanja neprijateljskih napada.

PROČITAJTE JOŠ: