Ključevi kraljevstva nebeskog
Foto: Unsplash

Matej 16, 17-20 je jedini put kada Biblija spominje ključeve kraljevstva nebeskoga. Prvo je Krist upitao svoje učenike: “Što ljudi govore tko sam ja?”

Oni su odgovorili da neki kažu da je on Ivan Krstitelj. Neki kažu da je on Ilija, Jeremija ili jedan od proroka. Tada je Isus upitao: „A vi kažete tko sam ja? Šimun Petar odgovori: Ti si Krist, Sin Boga živoga“.

Iz Biblije možemo zaključiti da je Isus bio zadovoljan odgovorom Šimuna Petra, kao što bi učitelj bio zadovoljan točnim odgovorom učenika na pitanje:

„Nato Isus reče njemu: “Blago tebi, Šimune, sine Jonin, jer ti to ne objavi tijelo i krv, nego Otac moj, koji je na nebesima. A ja tebi kažem: Ti si Petar-Stijena i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju i vrata paklena neće je nadvladati. Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga, pa što god svežeš na zemlji, bit će svezano na nebesima; a što god odriješiš na zemlji, bit će odriješeno na nebesima.“

Neki prijevodi Biblije bilježi da se ovdje prvi put spominje Crkva. Isus također priznaje da je Petrovo razumijevanje rezultat Božje objave. Budući da je Isus bio toliko zadovoljan odgovorom Šimuna Petra, uputio ga je kako uspostaviti crkvu i kako pakao neće imati moć protiv nje. Mnogi teolozi kažu da je Isus Petru dodijelio visok status u Crkvi.

Zašto je Isus preimenovao Šimuna u Petra?

Bilo je uobičajeno da Bog mijenja imena ljudi. Isus nije drugačiji. Obično je promjena imena dolazila s Bogom dodjeljivanjem novog zadatka ili sklapanjem saveza s nekim. Abram i Saraja postaju Abraham i Sara u Postanku 17. Ovdje je Bog sklopio savez s Abrahamom, govoreći Abrahamu da će biti otac mnogih naroda. Jakovljevo ime promijenjeno je u Izrael u Postanku 32, 28. Bog je rekao Jakovu da je kao princ imao moć s Bogom i ljudima i da je pobijedio. To je bilo nakon što se Jakov hrvao s anđelom i nije ga puštao dok ga anđeo nije blagoslovio.

Naša se imena mijenjaju u duhu kada postanemo nanovo rođeni kršćani. Nismo više grješnici; mi smo kršćani. Mnogo puta će vas ljudi podsjetiti tko ste nekada bili. Podsjećate ih na to tko ste sada. Biblija kaže da je onaj koji je u Kristu novo stvorenje. Staro je prošlo, a gle: sve je novo (2. Korinćanima 5,17).

Prvo vidimo Šimuna zvanog Petar u Mateju 4, 18. Bio je ribar prije nego što je krenuo za Isusom. Njegov brat Andrija također je bio uz njega kada su susreli Isusa. Isus im je rekao da ga slijede i on će ih učiniti ribarima ljudi. Kada Šimun Petar daje Isusu točan odgovor o tome tko je on, Isus ga tada naziva Petrom (Matej 16,18). Kaže mu: “Ti si Petar i na ovoj stijeni sagradit ću Crkvu svoju.” Isus ga je preimenovao u Petra kada ga je ovlastio da osniva crkve i predao mu ključeve Kraljevstva.

Rimokatolicizam uči da je Isus uspostavio hijerarhiju u crkvi, predajući svetom Petru ključeve Kraljevstva. Ključevi simboliziraju papinsku vlast i pojavljuju se na papinskom grbu. Prema katolicizmu, Isus je Petru povjerio moć vezanja i razrješenja. Moć ključeva simbolizira vlast za upravljanje Božjom kućom. Moć vezanja i razrješenja znači vlast opraštanja grijeha, izricanja doktrinarnih osuda i poduzimanja disciplinskih mjera u crkvi. Bilo da se slažete s ovim pogledom na odlomak, možete vidjeti da odlomak naglašava da se crkve moraju graditi na čvrstim temeljima. To će osigurati da ga vrata paklena neće nadvladati. Kad sam se prvi put pridružio Crkvi Boga u Kristu Hrama izbavljenja, biskup Patterson je govorio o tome kako je crkva uspostavljena molitvom i postom. Ne sjećam se svega što je rekao o osnivanju. Znam da Bog naređuje osnivanje crkava. Ne mislim da ljudi mogu jednostavno otići i osnovati crkvu samo zato što žele voditi neke ljude, zaraditi nešto novca ili misle da to mogu učiniti jer su vidjeli druge kako to rade. Osoba mora biti opremljena za ovaj zadatak, pozvana i poslana da to obavi.

Spominje li Biblija na drugim mjestima ključeve Kraljevstva?

Nigdje drugdje u Bibliji nisam pronašla konkretna spominjanja “ključeva kraljevstva”. Vidim druga spominjanja u Bibliji: “…što god svežeš na zemlji, bit će svezano na nebu i što god odriješiš na zemlji, bit će odriješeno na nebu”, u Mateju 18,18, kao i Mateju 16,19. Sigurno je pretpostaviti da kada se spasite, imate pristup kraljevstvu nebeskom. Imate moć i autoritet protiv đavla ako to želite. Čini se da neki ljudi ne žele hodati u moći i vlasti koju im je Bog dao. 1. Timoteju 1,7 kaže: “Bog nam nije dao duha straha; nego moći, i ljubavi, i zdravog uma.”

Morate se moliti. Morate čitati Riječ i morate biti opremljeni Duhom Svetim. Ne možete samo pročitati nekoliko stihova mjesečno i očekivati da ćete biti opremljeni.

Kada se molite u jezicima, Bog ide dalje od onoga što znate. Također vas može natjerati da posredujete za druge. Duh Sveti zna temeljni uzrok stvari i kako posredovati za rezultate. On se čak brine i za stvari koje niste tražili, ali o njima se treba pobrinuti. Vi to još ne znate. Rimljanima 8, 26 izjavljuje: “Isto tako je i Duh pomogao našim slabostima: jer ne znamo što bismo trebali moliti kako treba; ali sam se Duh zauzima za nas neizrecivim uzdisajima.”

Kakvu je ulogu Petar imao u Crkvi?

Teolozi kažu da je Petar bio vođa među dvanaest učenika. U Mateju 10, on je prvi koji se spominje. Isus im je dao moć da istjeruju nečiste duhove i liječe sve vrste bolesti. Učenici su trebali propovijedati izgubljenim ovcama Izraela i objaviti da se približilo kraljevstvo nebesko. Uputio ih je da liječe bolesne, čiste gubave, dižu mrtve i izgone đavle. Pročitajte deseto poglavlje Mateja za sve upute koje je Isus dao o tome kako će se ponašati. Petar i nekoliko drugih učenika također su svjedočili Isusovoj interakciji s Mojsijem i Ilijom (Luka 9,30), gdje je Bog progovorio iz oblaka: “Ovo je Sin moj ljubljeni, koji mi je po volji; Njega slušajte” (Matej 17,5).

Nakon što je Isus uzašao na nebo, Petar je bio u gornjoj sobi na dan Pedesetnice. Kad su bili ispunjeni Duhom Svetim i počeli govoriti u jezicima, uvjeravao je gomilu da nisu pijani (Djela 2). Petar ih je podsjetio na Joelove riječi da će Bog izliti svoga Duha na svako tijelo u posljednjim danima. Sinovi i kćeri bi proricali, mladići bi vidjeli vizije, a starci bi sanjali snove (Joel 2,28). Tako je Petar brzo preuzeo vodeću poziciju u crkvi.

Postoje dokazi o njegovoj službi u cijelom Svetom pismu. Petar je otišao do Samarije, Lidije i obale Sredozemnog mora. On je također bio učenik koji je uveo pogane u crkvu. Kralj Herod ga je zatvorio i na kraju je ubijen.

Autorica: Sandra Hamer Smith; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Crosswalk.com

PROČITAJTE JOŠ: