Knjiga o Ruti: Što nas Bog uči po toj starozavjetnoj knjizi?

Knjiga o Ruti započinje s pričom o tome kako su se Noemi i Elimelek odlučili preseliti u Moab, jer je u Izraelu vladala glad.

Elimelek je, kao glava obitelji, donio odluku o preseljenju iz Izraela, zbog čega je sebe i svoju obitelji odveo dalje od mjesta Božjeg saveza. Vidio je samo koliko je moapska zemlja bila napredna i budući da se želio pobrinuti za svoju obitelj, uzeo je stvari u svoje ruke.

Njegova je odluka donijela katastrofu umjesto prosperiteta. Najprije je umro Elimelek, a nakon toga umiru i njegova dvojica sinova. Noemi je ostala sama sa svojim snahama. Bila je udovica bez djece, koja je živjela u stranoj zemlji. Elimelekova sebična odluka da odvede svoju obitelj izvan Božje zaštite i saveza, dovela je do katastrofalnih posljedica. 

Nakon deset godina Noemi se odlučila vratiti u zemlju Jude, jer je čula da je glad u Izraelu prošla i da je Bog Izraelcima dao hranu. Ruta je odlučila poći s njom. Vratila se u svoju domovinu, u svoj rodni kraj Betlehem gdje je vidjela da su ljudi potreseni. Trenutno stanje u kojem je bila Noemi bilo je bolno drugačije od onoga stanja u kojem je bila kada je odlazila iz zemlje. Odlazila je u bogatstvu, u stanju prosperiteta i blagoslova, a vratila se prazna. 

Rutina nesebična odluka 

No Knjiga o Ruti ne govori niti o Elimeleku niti o Noemi. Ta knjiga, iznenađujuće govori o Ruti, snahi od Noemi, Moapkinji. Time što je ostala s Noemi, Ruta je donijela hrabru odluku. Napustila je sve ono što joj je bilo poznato: obitelj, kultura, mnogoboštvo. Nije bila prisiljena slijediti Noemi, no to je ipak učinila. Odabrala je brinuti se za Noemi i odabrati utočište u Izraelu, zemlji koju je štitio Bog. Ono što je učinila bila je u cijelosti nesebična odluka. 

Njezina nesebičnost još je više došla do izražaja nakon što je donijela odluku da će pitati Boaza ne bi li je želio zaprositi. Legla je pored Boazovih nogu, sve dok se on nije probudio, nakon čega ga mu je priopćila kako bi željela otkupiti Elimelekovu zemlju. Isprva ovo ne djeluje nesebično. No Boaz je bio stariji od šezdeset godina. Ruta ovo nije činila iz ljubavi prema Boazu. Činila je to iz ljubavi prema Noemi, kako bi obnovila njezinu baštinu, njezinu obiteljsku lozu. 

Za originalne čitače Knjige o Ruti, odnosno Izraelce za vrijeme vladavina kralja Davida, bilo je neobično čitati o tome da je osoba koja prikazuje Božju ljubav Moapkinja. Ruta je demonstrirala potpunu odanost izraelskoj obitelji, kao i potpunu posvećenost svojoj svekrvi. Zbog toga je dobila epitet istinske izraelske kćeri, žene koja je dostojna da bude predak Davida, njihovog kralja. Ona je primjer istine o tome da pripadnost Božjem kraljevstvu ne dolazi po krvi ili rođenju, nego po poslušnosti, koja dolazi iz vjere. (Ruta 1, 16-18) Njezino mjesto u Davidovom rodoslovlju, koje je bilo od velikog značaja, pokazuje da, zahvaljujući Isusu, Davidovom potomku, svi narodi pripadaju Božjem kraljevstvu. (Matej 1, 1) 

Posljedica Rutine odluke 

Rutina odluka u vezi Noemi, odlaska u Izrael, braka s Boazom, kod Noemi je stvorila nadu i sigurnost. Brak između Boaza i Rute rezultirao je rođenjem sina Obeda, putem kojeg je obnovljena Elimelekova loza. Dobili su natrag u posjed zemlju, kao i svoj društveni status. Božja dobrota nije izostala niti kod živih niti kod mrtvih. (Ruta 2, 20) Bog je donio obnovu u obitelj koja je bila u tuzi i slomljenosti, zahvaljujući neočekivanom, nesebičnom djelu jedne strankinje. 

Knjiga o Ruti: Što to znači za nas danas?

Ruta je svoj život posvetila nesebičnom činu, nakon čega je taj njezin čin doveo do obnove. Što ako bismo mi danas odlučili živjeti nesebično? Možemo li ti čak i zamisliti? Stavljanje drugih ispred sebe ne dolazi prirodno. Prirodno je da najprije mislimo sami na sebe. Za vrijeme objeda želimo veće komade mesa. Nakon što se probudimo i ustanemo, razmišljamo o tome kako ćemo učiniti da ovaj dan bude najbolji za nas. Ponosni smo i u većini slučajeva, usredotočeni smo na vlastiti uspjeh.

Što bi se dogodilo kada bismo ovo radikalno promijenili? Možemo se pobrinuti za sebe, možemo ”skupljati ostatke od pšenice”, kao što je to činila Ruta. Možemo se pobrinuti za sebe. No što je u korijenu naših odluka? Svijet bi izgledao u potpunosti drugačije kada bismo živjeli nesebičnim životima. 

Autorica: Gabriëlle Hollaar; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Biblword.net

PROČITAJTE JOŠ:

NAJNOVIJE!