Sedam pečata
Snimka zaslona/Unsplash

Sedam pečata se spominju u Knjizi Otkrivenja. Jeste li se ikada pitali što predstavljaju ti pečati i koja im je svrha?

Četiri pečata, četiri konja

Prva četiri od ovih sedam pečata ponekad se nazivaju Četiri jahača apokalipse (ili Otkrivenja). Ovi konji govore ili o prošlom vremenu ili opisuju vrijeme koje tek dolazi, a neki pak misle da su ti konji aktivni u suvremenoj povijesti. Oni se nalaze u Otkrivenju 6, gdje čitamo: „Jaganjac otvori jedan od pečata“ (Otk 6,1), a zatim je prvi pečat bio objavljen.

Prvi pečat

„Pogledam, a ono konj bijelac i u njegova konjanika luk. I dan mu je vijenac te kao pobjednik pođe da pobijedi“ (Otk 6,2).

Ovo zvuči kao opis nekoga tko se pretvara da je Krist, pošto će Isus ponovno doći na bijelom konju kao Kralj kraljeva, ali će Isus imati mač (Otk 19,6-21), dok ovaj jahač ima luk i dolazi s namjerom da osvoji. Ovo bi moglo predstavljati mnoge lažne proroke o kojima je Isus govorio kada je prorokovao o posljednjim vremenima u Mateju 24,5, gdje je rekao: „Mnogi će doista doći u moje ime i govoriti: ‘Ja sam Krist!’ I mnoge će zavesti“, što znači da će se pretvarati da su propovjednici evanđelja, ali su vukovi u ovčjem ruhu. Zapamtite da Sotonine sluge izgledaju kao propovjednici pravednosti (2 Kor 11,15).

Drugi pečat

„Kad Jaganjac otvori drugi pečat, začujem drugo biće gdje govori: ‘Dođi!’ I iziđe drugi konj, riđan. I njegovu je konjaniku dano dignuti mir sa zemlje da se ljudi među sobom pokolju. I dan mu je mač velik“ (Otk 6,3-4).

Crveni (riđi) konj može simbolizirati boju krvi (crvenu) i dopušteno mu je pokrenuti rat i uzeti mir sa zemlje. To je još jednom nevjerojatno blizu onome što je Isus rekao o posljednjim vremenima: „A čut ćete za ratove i za glasove o ratovima. Pazite, ne uznemirujte se. Doista treba da se to dogodi, ali to još nije svršetak“ (Matej 24,6).

Treći pečat

„Kad Jaganjac otvori treći pečat, začujem treće biće gdje govori: ‘Dođi!’ Pogledam, a ono konj vranac i njegovu konjaniku u ruci tezulja. Tada začujem kao neki glas ispred četiriju bića gdje govori: ‘Mjera pšenice za denar! Tri mjere ječma za denar! A ulju i vinu ne naudi!“ (Otk 6,5-6).

Denar je predstavljao cjelodnevnu plaću, a glad i nestašice hrane obično prate ratna vremena (2. pečat) te bi moglo doći do toga da se cjelodnevnom plaćom može kupiti samo jedna mjera pšenice, što je dovoljno da se nahrani jedna osoba za jedan dan, ali nije dovoljno da netko nahrani i svoju obitelj, čime nastupa glad. Zanimljivo je da je Isus odmah nakon što je govorio o ratovima i za glasove o ratovima kazao: „bit će gladi“ (Matej 24,7).

Četvrti pečat

„Kad Jaganjac otvori četvrti pečat, začujem glas četvrtoga bića gdje govori: ‘Dođi!’ Pogledam, a ono konj sivac; konjaniku njegovu ime je ‘Smrt’ i prati ga Podzemlje. Dana im je vlast nad četvrtinom zemlje: ubijati mačem i glađu i smrću i zvijerima zemaljskim“ (Otk 6,7-8).

Kada netko umre, kaže se da je blijede, tj. sive boje, te tako i sivi konj može svakako odražavati boju smrti, što može biti razlog zašto je ime jahača bila ‘Smrt’ i prati ga Podzemlje. Isus upozorava slušatelje i čitatelje: „Ali sve je to samo početak trudova“ (Matej 24,8).

Peti pečat

„Kad Jaganjac otvori peti pečat, vidjeh pod žrtvenikom duše zaklanih zbog riječi Božje i zbog svjedočanstva što ga imahu“ (Otk 6,9).

Može li ovdje biti riječi o velikom dobu mučeništva? Možda, jer nakon prethodno izrečenog o početku trudova, Isus o posljednjim vremenima kaže: „Tada će vas predavati na muke i ubijati vas. I svi će vas narodi zamrziti zbog imena moga“ (Matej 24,9).

Šesti pečat

„I svakome je od njih dana bijela haljina i rečeno im je neka se strpe još malo vremena dok se ne ispuni broj njihovih sudrugova u službi i braće njihove koja imaju biti pobijena kao i oni. I vidjeh: kad Jaganjac otvori šesti pečat, potres velik nasta. I sunce pocrnje kao dlakava kostrijet, sav mjesec posta kao krv“ (Otk 6,12-13).

Isus je ranije u Mateju 24,7b rekao da će biti „potresa na raznim mjestima“ i potresi će potresti smokve, a požari koji potom nastanu širom svijeta mogu uzrokovati da mjesec pocrni, i da čak i sunce izgleda kao da ga se gleda kroz dimnu zavjesu od oblaka iz požara (poput kostrijeti).

Sedmi pečat

„Kad Jaganjac otvori sedmi pečat, nasta muk na nebu oko pola sata. I vidjeh: sedmorici anđela što stoje pred Bogom, i sedam truba dobili su ih“ (Otk 8,1-2).

Čitamo da sedmi pečat sadrži sedam truba: „A sedam anđela sa sedam trubalja pripremiše se da zatrube“ (Otk 8,6), što predstavlja sedam presuda za stanovnike zemlje (Otk 7,13) koje se izlijevaju na sve koje Bog još nije zapečatio (tj. spasio) (Otk 7,2-3; 9,4).

Sedam pečata, sedam anđela

„Prvi zatrubi. I nastadoše tuča i oganj, pomiješani s krvlju, i budu bačeni na zemlju. I trećina zemlje izgorje, i trećina stabala izgorje, i sva zelena trava izgorje“ (Otk 8,7).

„Drugi anđeo zatrubi. I nešto kao gora velika, ognjem zapaljena, bačeno bi u more. I trećina se mora pretvori u krv te izginu trećina stvorenja što u moru žive i trećina lađa propade“ (Otk 8,8-9).

„Treći anđeo zatrubi. I pade s neba zvijezda velika – gorjela je kao zublja – pade na trećinu rijeka i na izvore voda. Zvijezdi je ime Pelin. I trećina se voda pretvori u pelin te mnoštvo ljudi poginu od zagorčenih voda“ (Otk 8,10-11).

„Četvrti anđeo zatrubi. I bi udarena trećina sunca i trećina mjeseca i trećina zvijezda te pomrčaše za trećinu. I dan izgubi trećinu svoga sjaja, a tako i noć“ (Otk 8,12).

O trubi petog anđela kaže: „I dano im je ne da ih ubijaju, nego samo da ih muče pet mjeseci, a muka njihova da bude kao muka od uboda štipavaca. U one će dane ljudi iskati smrt, ali je neće naći; poželjet će umrijeti, ali smrt će bježati od njih“ (Otk 9,5-6).

Za trubu šestog anđela piše: „I odriješena bijahu četiri anđela, spremna za taj čas i dan i mjesec i godinu, da pobiju trećinu ljudi“ (Otk 9,15), a zatim dodaje: „Od ovih triju zala poginu trećina ljudi – od ognja, dima i sumpora što sukljahu konjima iz usta“ (Otk 9,18).

„I sedmi anđeo zatrubi. I na nebu odjeknuše silni glasovi: ‘Uspostavljeno je nad svijetom kraljevstvo Gospodara našega i Pomazanika njegova i kraljevat će u vijeke vjekova!“ (Otk 11,15).

Zaključak

Moramo imati na umu da knjiga Otkrivenja nije zapisana u točno kronološkom redu i da je prepuna simboličkih slika, a značenja svih tih slika ili simbola nisu svima jasno razumljiva.

Možemo nagađati iz perspektive znanja koje imamo u vezi ovih stvari, ali glavna je stvar da će Bog suditi onima koji se nisu pokajali, a poštedjet će svog gnjeva sve one koji su se pokajali i pouzdali u Krista. To je sve što trebate znati, kao i najvažnija stvar koju morate znati.

Autor: Jack Wellman; Prijevod: Aleksandar J.; Izvor: Whatchristianswanttoknow.com

PROČITAJTE JOŠ: