Abraham žene

Abraham je imao glavnu ženu, Saru (Postanak 11, 29) i dvije sekundarne žene, Hagaru i Keturu. (Postanak 16, 3; 25, 1) 

Prva Abrahamova žena bila je Sara. Samo ona posjedovala je zakonsko i socijalno pravo da bude Abrahamova žena i samo će njezin sin, Izak, biti zakonski nasljednih nasljeđa njihove obitelji. 

Tko su bile žene koje je Abraham imao?

Sara, koja nije mogla rađati djecu, dala je svoju egipatsku sluškinju, Hagaru, Abrahamu kao konkubinu, premda Biblija i Hagaru naziva Abrahamovom ženom. (Postanak 16, 1-4) Konkubina je bila žena, često sluškinja ili ropkinja, koja je živjela sa muškarcem kao da mu je žena, imala je spolne odnose s njime i rađala mu je djecu.

Kada muškarčeva zakonita supruga ne bi mogla dati nasljednika, uzimanje konkubine bilo je popularno rješenje u stara vremena. No konkubina je imala status ”sekundarne supruge”, niže od statusa primarne supruge. Položaj konkubine, premda je ona bila podčinjena svome gospodaru i gospodarici, bio je nepromjenjiv. Za konkubine se brinulo i štitilo ih se kao da su članice obitelji. 

Hagara je Abrahamu rodila sina, čije je ime bilo Išmael, no on nije bio sin Božjeg saveza. (Postanak 17, 1-14) Bog je kroz drugog Abrahamovog sina, Izaka obećao uspostavljanje vječnog saveza. (Postanak 17, 15-19) 

Ketura – Abrahamova žena nakon Sarine smrti

Ketura je bila druga Abrahamova žena nakon Sarine smrti. „Abraham je sebi uzeo još jednu ženu; zvala se Ketura. Ona mu je rodila Zimrana, Jokšana, Medana, Midjana, Jišbaka i Šuaha“. (Postanak 25, 1-2) Poput Hagare i Ketura je u Bibliji nazvana ”suprugom” i ”konkubinom”. (1. Ljetopisa 1, 32)

Kao ”supruga”, Ketura je bila udana za Abrahama u zakonskom smislu, živjela je u spolnom zajedništvu s njime. Ipak, kao ”konkubina”, ona je bila niže rangirana od Sare. Ketura je možda postala prva Abrahamova konkubina, kada je Sara još bila živa, no kasnije se uzdignula na položaj supruge nakon što je Sara preminula. 

Prije Abrahamove smrti, on je sve svoje materijalne stvari i blagoslove predao Izaku, djetetu koje je Bog obećao dati njemu u Sari. Sinovima Hagare i Keture Abraham je samo dao darove iz svoje kuće, nakon čega ih je poslao neka žive u daljini, u zemlji istočno od Izraela. (Postanak 25, 5-11) 

VIDI OVO: Koliko je Abraham imao sinova?

Znači li činjenica da je Abraham imao tri žene to da Bog odobrava poligamiju? 

Ne. Božji idealni obrazac za bračni savez oduvijek je bio monogamno zajedništvo između jednog muškarca i jedne žene. (Postanak 1, 27; 2, 24) Od vremena Lameka (Postanak 4, 19), ljudi su ulazili u poligamne odnose, no to nikada nije bila Božja zamisao.

Premda  se ova praksa u Bibliji izričito ne zabranjuje, posljedice su često puta bile štetne i problematične. (Ponovljeni zakon 17, 17; 1. Kraljevima 11, 1-3; Sucima 8, 30; 9, 57; 1. Samuelova 1, 1-7) 

Biblija eksplicitno ne razjašnjava zašto je Bog tolerirao poligamiju među svojim narodom. Jedan od razloga mogao bi biti kako bi osigurao dom za nevjenčane žene, koje nisu imale niti jedan drugi siguran način kako bi se pobrinule za sebe u od muškaraca dominantnom, patrijarhalnom društvu drevnoga svijeta.

U tom vremenu u povijesti, žene nisu bile obrazovane niti uvježbavane za rad te su stoga po pitanju zaštite i podrške ovisile o muškim članovima njihovih obitelji. S prostitucijom, ropstvom ili glađu kao jedinim izborima, mnoge nevjenčane žene pretvorene su u konkubine. 

VIDI OVO: Koliko dugo su Abraham i Sara trebali čekati na Izaka?

Poligamija je također služila kako bi se povećao broj stanovništva na puno brži način, čime se ispunjavala Božja zapovijed o tome da ”budu plodni i da se razmnožavaju te da nasele i prošire se Zemljom”. (Postanak 9, 7)

Možda je Bog tolerirao poligamiju u drevno vrijeme kako bi riješio neke od tih problema, no Novi zavjet jasno određuje Božju idealnu namjeru za brak kao doživotne zajednice jednog muškarca i jedne žene. (Efežanima 5, 22-33; 1. Timoteju 3, 2; 12; Titu 1, 6)

Dakle, Abraham je imao tri žene – Saru, Hagaru i Keturu.

Izvor: Gotquesions.org