Kraljevstvo je Božje među vama

Evanđelje dana za četvrtak, 16. studenoga 2023. godine: Kraljevstvo je Božje među vama. (Luka 17, 20-25)

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Farizeji upitaju Isusa: »Kad će doći kraljevstvo Božje?« Odgovori im: »Kraljevstvo Božje ne dolazi primjetljivo. Niti će se moći kazati: ‘Evo ga ovdje!’ Ili: ‘Eno ga ondje!’ Ta evo — kraljevstvo je Božje među vama!«
Zatim reče učenicima: »Doći će dani kad ćete zaželjeti vidjeti i jedan dan Sina Čovječjega, ali ga nećete vidjeti. Govorit će vam: ‘Eno ga ondje, evo ovdje!’ Ne odlazite i ne pomamite se! Jer kao što munja sijevne na jednom kraju obzorja i odbljesne na drugom, tako će biti i sa Sinom Čovječjim u Dan njegov. No prije treba da on mnogo pretrpi i da ga ovaj naraštaj odbaci.« (Luka 17, 20-25)

Evanđelje dana – komentar

Židovi su u Isusovo vrijeme u velikom iščekivanju čekali neki znak koji će pokazati kada će se pojaviti Mesija da uspostavi kraljevstvo Božje. Pitanje farizeja o tome imalo je za cilj iskušati Isusa jer ga nisu prihvaćali kao Mesiju. Isus ih je iznenadio odgovorom da je kraljevstvo Božje već ovdje! Isus je govorio o dolasku Božjeg kraljevstva kao o sadašnjem događaju i događaju koji će se očitovati na kraju vremena.

Sudnji dan i Božja konačna presuda

“Dan Gospodnji” je u Starom zavjetu shvaćen kao vrijeme kada će Bog očitovati svoju slavu i moć i svrgnuti neprijatelje svog naroda Izraela. Prorok Amos je objavio da “Dan” također znači osudu za Izrael kao i za narode (Amos 5, 18-20). Prorok Joel je objavio da će na ovaj “Dan” oni koji se istinski pokaju biti spašeni, dok će oni koji su ostali neprijatelji Gospodina, bili Židovi ili pogani, biti kažnjeni (vidi Joel 2).

Slika munje i iznenadna pojava Krista na Sudnji dan

Zašto je Isus munju povezao s “Danom Gospodnjim”? U sušnoj klimi Palestine oluje su bile rijetke i sezonske. Često su se pojavljivale iznenada ili neočekivano, naizgled niotkuda, pokrivajući sve gustim mrakom. S malo ili nimalo upozorenja, munje su ispunile nebo svojim prodornim bljeskovima plamene svjetlosti. Njegova moć izazivala je strah i strahopoštovanje kod onih koji su pokušavali pobjeći od njegove prisutnosti. Isus je upozorio farizeje da će “Sin čovječji” (titula za Mesiju dana u Knjizi Daniela 7, 13-15) doći na sličan način, sasvim iznenada i neočekivano, na oblacima nebeskim da donese Božju osudu na “Dan Gospodnji”. Za najavu njegovog pojavljivanja neće biti potreban nikakav poseban znak.

Evanđelje dana – komentar
Foto: freebibleimages.org

Isus se vraća suditi živima i mrtvima

Isus se poistovjetio s “Danom Gospodnjim”. “Sin čovječji” shvaćen je kao mesijanski naslov za onoga koji će doći ne samo da uspostavi Božje kraljevstvo, već i koji će doći kao Sudac živima i mrtvima. Isus ukazuje na svoj drugi dolazak kada će se vratiti da dovrši djelo obnove i konačnog suda. Iako ne znamo vrijeme njegova povratka, svima će to biti jasno, i vjernicima i nevjernicima.

PROČITAJTE: Kako će izgledati Isusov drugi dolazak?

Kada su farizeji pitali Isusa koji bi znak označavao “Dan Gospodnji”, Isus je odgovorio da samo jedan znak ukazuje na taj dan i taj znak je sam Isus. Isus je iznenadio Židove svoga vremena objavivši da je Božje kraljevstvo već prisutno među njima u samoj njegovoj osobi – Sinu Božjemu poslan od Oca da otkupi svijet od grijeha i pokvarenosti. Isus je znao da je jedini put do pobjede preko križa. Na tom je križu pobijedio smrt i poništio dug naših grijeha. Pobjeda na križu otvara nam put da živimo kao sinovi i kćeri Božje i građani njegova nebeskog kraljevstva mira, radosti i pravednosti (moralne dobrote). Jesu li vaša nada i budućnost sigurno usidreni u Božjem nebeskom kraljevstvu?

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Gospodine Isuse Kriste, neka dođe Kraljevstvo tvoje. Budi Vladar srca moga i Gospodar života moga da uvijek živim u slobodi tvoje ljubavi i istine. I pomozi da budem koristan sluga koji će izgubljenima podijeliti Radosnu vijest o ulasku u Kraljevstvo nebesko. Amen!

NAJNOVIJE!