krist oslobađa strah smrt
Foto: Pexels

Sad, budući da djeca imaju zajedničku krv i meso, jednako i sam postade sudionik u tome da smrću uništi onoga koji ima vlast nad smrću, to jest đavla, i da oslobodi sve koji cijeli život bijahu podvrgnuti ropstvu strahom od smrti. (Heb 2,14-15)

Kako nas Krist izbavlja od straha od smrti i oslobađa da bismo živjeli takvom ljubavlju da se možemo odreći dobara i rodbine, pa čak i ovoga smrtnog života?

Sad, budući da djeca imaju zajedničku krv i meso…

Izraz „djeca“ je uzet iz prethodnog stiha i odnosi se na duhovne potomke Krista, Mesije. To su također „djeca Božja“. Drugim riječima, slanjem Krista, Bog posebno ima u vidu spasenje svoje „djece“.

… jednako i sam postade sudionik u tome [krvi i mesu]…

Božji Sin, koji je postojao prije utjelovljenja kao vječna Riječ (Iv 1,1), uzeo je krv i meso i pokrio svoje božanstvo ljudskošću. Postao je u potpunosti čovjek i ostao u potpunosti Bog.

… da smrću…

Razlog zašto je Krist postao čovjek jest da bi umro. Kao Bog prije utjelovljenja, nije mogao umrijeti za grešnike. Ali mogao je to učiniti ujedinjen s njima u krvi i mesu. Njegov je cilj bio umrijeti. Stoga, morao se roditi kao čovjek.

… uništi onoga koji ima vlast nad smrću, to jest đavla…

Smrću, Krist je promijenio đavla. Kako? Pokrivajući sav naš grijeh (Heb 10,12). Sotona nema opravdanih razloga kojima bi nas optuživao pred Bogom. „Tko će podići tužbu protiv izabranika Božjih? Bog koji ih opravdava?“ (Rim 8,33). Na osnovu čega ih opravdava? Kroz krv Isusa (Heb 9,14; Rim 5,9).

Sotonino najjače oružje protiv nas je naš vlastiti grijeh. Ako ga uzme Isusova smrt, glavno sotonsko oružje je uzeto iz njegovih ruku. U tome je smislu nemoćan.

… i da oslobodi sve koji cijeli život bijahu podvrgnuti ropstvu strahom od smrti.

Dakle, oslobođeni smo od straha od smrti. Bog nas je opravdao. Sad je samo buduća milost pred nama. Sotona ne može oboriti tu odluku. A Bog želi, za našu potpunu sigurnost, da ona im trenutan utjecaj na naše živote. On želi da sretan završetak uzme ropstvo i strah sadašnjosti.

Autor: John Piper; Izvor: Radosnavijest.com/DesiringGod.org