Kristov zakon
Snimka zaslona: YouTube/Pursuit of Truth

Kristov zakon se spominje na dva mjesta u Novom zavjetu. Na što se on odnosi?

Mojsijev zakon uključuje Deset zapovijedi, razne propise, obrede i puno toga što je Bog predvidio za Njegov izabrani narod. Mojsijev zakon nikada nije bio sredstvo opravdanja pred Bogom, jer je to uvijek bilo samo vjerom u Boga i njegova obećanja (Rimljanima 3, 24-28; 4,1-5; Efežanima 2, 8-9). S vremenom se Mojsijev zakon izopačio u sustav djela kojima su ljudi nastojali zaraditi svoje spasenje pred Bogom.

Kristov zakon, koji se spominje u Galaćanima 6, 2 i 1. Korinćanima 9, 21, očigledno je jednostavniji (u detaljima, ali ne i u primjeni). Ovo su jedina mjesta u Bibliji gdje se Kristov zakon posebno spominje, a nije definiran ni u jednom odlomku.

Nosite jedni bremena drugih i tako ćete ispuniti zakon Kristov! (Galaćanima 6, 2)

Kristov zakon

Bibličari se uglavnom slažu da je Kristov zakon sastavljen od zapovijedi koje je Isus citirao u Mateju 22, 37-40:

A on mu reče: “Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svim umom svojim. To je najveća i prva zapovijed. Druga, ovoj slična: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. O tim dvjema zapovijedima visi sav Zakon i Proroci.”

Sam Isus je rekao: “Ne mislite da sam došao ukinuti Zakon ili Proroke. Nisam došao ukinuti, nego ispuniti. Zaista, kažem vam, dok ne prođe nebo i zemlja, ne, ni jedno slovce, ni jedan potezić iz Zakona neće proći, dok se sve ne zbude.” (Matej 5, 17-18) Kristov zakon zamjenjuje Mojsijev zakon, ali ga ne mijenja. On svodi Mojsijev zakon na ono što kršćani trebaju slijediti: ljubiti Boga i ljubiti bližnje. Isus nas je oslobodio od stotina pravila Mojsijeva zakona. Ali ljubiti Boga cijelim svojim bićem i bližnje kao sebe same najteži je dio držanja Mojsijeva zakona. Umjesto starozavjetnog zakona, kršćani se moraju pokoravati Kristovom zakonu. Kada bi se kršćani istinski i svim srcem pridržavali tih dviju zapovijedi, ispunili bismo sve što Bog traži od nas.

PROČITAJTE: Moraju li kršćani držati starozavjetni zakon?

Isus nas je oslobodio ropstva više od 600 zapovijedi u Starom zavjetu i umjesto toga nas poziva na ljubav. Prva Ivanova 4, 7-8 izjavljuje: “Ljubljeni, ljubimo jedni druge; jer ljubav je od Boga, i svaki koji ljubi, od Boga je rođen i poznaje Boga. Tko ne ljubi, Boga ne upozna — jer Bog je ljubav.” Prva Ivanova 5, 3 nastavlja: “Jer ljubav je Božja ovo: da držimo njegove zapovijedi. A zapovijedi njegove nisu teške.”

Izgovor za grijeh …

Neki ljudi su kao izgovor za grijeh uzeli činjenicu da mi, kao kršćani, nismo pod Mojsijevim zakonom. Zapravo, Pavao se s tim morao suočiti rano u Rimljanima 6. U stihu 15, on kaže: “Što dakle? Da griješimo jer nismo pod Zakonom nego pod milošću? Nipošto!” Budući da, kao što je Isus rekao, cijeli Mojsijev zakon ovisi o dvijema zapovijedima ljubavi, ne možemo koristiti svoju slobodu od Mojsijevog zakona kao izgovor za grijeh. Umjesto toga, zbog te ljubavi, željet ćemo izbjeći grijeh (koji nas odvaja od Boga), i željet ćemo dobro čovječanstvu. Nećemo biti legalistički vezani uz pravila, nego ćemo htjeti ugoditi Bogu i pokazati Njegovu ljubav prema svima.

0 Komentara
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare