Katolici, mormoni, Jehovini svjedoci … tko ima istinu?

Povijesno kršćanstvo izgrađeno je prije svega na dva temelja: Isus je Bog i Biblija je nepogrešiva. Kršćani su danas podijeljeni … pa tko je u pravu?

Ne možemo biti ujedinjeni ako se ne slažemo u vezi temeljnih pitanja – Isus je Bog i Biblija je nepogrešiva. Ovaj vam članak može pomoći da bolje razumijete razlike, kao i to zašto ne možemo jedni druge jednostavno prihvatiti, iako bismo to željeli.

Potaknuti smo da živimo u miru sa svima, čak i sa onima koji imaju različita uvjerenja. No, Biblija nas također potiče da hrabro i samouvjereno predstavljamo biblijski temelj istine i usporedimo razlike… Trebamo biti mirotvorci, a ne praviti religijske kompromise.

Nepogrešivost Svetog pisma

Katolicizam promovira pokornost učenjima pape, biskupa i svetih tradicija koja često zamjenjuju Pismo. Tradicionalno, vjernici se ne potiču da čitaju Bibliju, već da se oslone na papinske interpretacije. Naslov „Kristov vikar“ podrazumijeva da Papa ima istu moć i vlast nad crkvom kakvu ima i Krist.

Mormoni se pozivaju na Bibliju, ali im je Mormonova knjiga primarni vjerski dokument, unatoč činjenici da nijedna geografska lokacija navedena u toj knjizi nikada nije pronađena. Mi znamo gdje se nalazi Jeruzalem, ali ne znamo gdje su ni Zarahemla, ni Bountiful, niti bilo koje drugo mjesto koje je u toj knjizi navedeno. Problem da se istovremeno vjeruje i u Bibliju i u Mormonovu knjigu jest u tome da Isus Krist i Joseph Smith ne mogu obojica biti u pravu, jer su međusobno kontradiktorni u svakom smislu. Mormonski nauk uči da nadahnute riječi njihovih živih proroka postaju sveti spisi; dakle, zamjenjuju Bibliju. Nakon mnogo godina izgovaranja fraze: „Želim dati svjedočanstvo da znam da je ova crkva istinita … Znam da je naš prorok pravi Božji prorok“, ovo se ureže u svijest i rijetko se kad dovodi u pitanje.

Jehovini svjedoci, koji koriste verziju Novi svijet, tvrde da je njihov prijevod Biblije stručan i točniji. Međutim, prevoditelji nisu bili ni biblijski stručnjaci, a ni teolozi. David Reed, bivši Jehovin svjedok, kaže da je prijevod Novi svijet nastao 1961. godine isključivo u svrhu otklanjanja Kristovog božanstva. Oni također vjeruju da su Isus i arkanđeo Mihael jedna te ista osoba.

Povijesno kršćanstvo izgrađeno je isključivo na pisanoj Božjoj Riječi. Protestantska reformacija zapalila je plamen strasti za povratkom Božjoj Riječi. Mnogi koji su izazvali Rim radi ovoga su ubijeni. Biblija je naše nepogrešivo pravilo vjere, i dovoljna da nam da sigurno poznavanje evanđelja: „Svako je Pismo od Boga nadahnuto i korisno za poučavanje, za prijekor, za popravljanje, za odgajanje u pravednosti…“ (2 Tim 3,16). Ne možemo ništa dodati ili oduzeti.

Nepogrešivost Svetog pisma
Foto: Pixabay

Tko je u pravu – koji kršćani imaju istinu?

Katolicizam uči da je Marija bila bez grijeha. Kaže da je ona suotkupiteljica koja pomaže u otkupljenju. Na jednoj naljepnici koju sam vidio na automobilu pisalo je: „Ne možete naći Isusa? Potražite njegovu majku.“ Umjesto da uče vjernike da se vjerom pouzdaju samo u Krista, katolici često promiču štovanje Marije i činjenje djela kako bi „zaslužili milost“. Katolici ostaju ovisni o „crkvi“ čak i nakon smrti, kako bi bili oslobođeni patnje u čistilištu. Iako su grijesi povremeno oprošteni kroz ispovijed, kazna i dalje ostaje.

PROČITAJTE: Marija: Portret žene koju je Bog koristio

Mormoni vjeruju da je Bog nekoć bio kao i mi, a sada je uzvišeni čovjek, te muškarci mogu postati bogovi. Prorok Joseph Smith o ovome je govorio kao o „velikoj tajni“ (Times i Seasons 5:613; kolovoz, 1844.). Neki se od ovoga danas pokušavaju udaljiti, ali mormonska doktrina to uči. Također tvrde da je Božji bračni partner naša majka na nebu; mi smo njihova duhovna djeca; dobra djela su potrebna za spasenje. Da nije bilo Josepha Smitha i obnove istine, ne bi bilo ni spasenja. Nema spasenja izvan Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana (Mormonska doktrina, 670.str.).

Jehovini svjedoci vjeruju da spasenje dolazi kroz djela, a ne samo vjerom. Za njih je Isus Krist bio savršen čovjek, stvoreno biće poput nas. U Ivanu 1,1 njihove Biblije, Krist je „bog“, ali ne i „Bog“. Oni ne vjeruju u sve što je Isus o sebi tvrdio. Prijevod Novi svijet i traktati Kule stražara sustavno pokušavaju ukloniti dokaze o božanstvu Krista, pokušavajući ga učiniti stvorenjem umjesto Stvoriteljem.

Povijesno kršćanstvo uči da je Marija milošću podarena, ali nije bez grijeha. Ona ne igra ulogu u otkupljenju. Svaki put kad umanjujemo ulogu Krista, mi smo na vrlo opasnom terenu. Povijesno kršćanstvo vjeruje da je Isus jedini put, jedina istina i jedini život. Nitko ne dolazi k Ocu osim po Njemu (usp. Ivan 14,6). On nije „bog“. On je Bog. Nama je u potpunosti oprošteno kada se pokajemo i priznamo Krista kao Gospodina. Više nema kazne (usp. Rim 3,24-25). Bog Otac nikada nije bio poput nas, a mi nikada nećemo biti poput Njega. Ovo opasno gledište uzvisuje čovjeka. Ako neka osoba tvrdi da im se „glasnik svjetla“ ukazao s novom istinom, trebamo ih uputiti na Pavlove riječi: „Ali i kad bismo vam mi, ili kad bi vam anđeo s neba navješćivao evanđelje mimo onoga koje vam navijestismo, neka je proklet!“ (Gal 1,8).

Jedino je Krist glava Crkve. Ne trebaju nam dodatni posrednici ili svećenici; Isus je naš posrednik i naš svećenik (Heb 4,15). Ne trebamo pripadati bilo kojoj crkvi ili društvu da bismo bili spašeni. Opet, spasenje dolazi samo po Kristu: „Ta milošću ste spašeni po vjeri! I to nije od vas, Božji je to dar!“ (Ef 2,8).

PROČITAJTE: Što znači da je Isus posrednik između Boga i ljudi?

Možemo stajati pred Bogom, jer je dug našeg grijeha otplaćen u cijelosti … nema zagovornika, nema posrednika, nema pokore ili djela koji se mogu dodati Kristovom dovršenom djelu na križu.

Rimljanima 10,9 kaže: „Jer ako ustima svojim ispovijediš Gospodina Isusa i srcem svojim uzvjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćeš spašen.“

Autor: Shane Idleman; Prijevod: Aleksandar J.; Izvor: Charisma News