Čine li veliki grijeh kršćani koji masturbiraju?

Kršćani traže odgovore na razna pitanja. Mnoga su vezana za seksualnost. Čine li veliki grijeh kršćani koji masturbiraju?

Biblija nigdje ne spominje specifično masturbaciju niti navodi je li masturbacija grijeh ili nije.

No, činjenica da Biblija ne spominje masturbaciju ne znači nužno da je masturbacija u redu. Biblija nam kaže da se »bludnost i svaka vrsta nečistoće ili požude niti ne spominje« (Efežanima 5,3).

Razmisliti o samom činu

Ne vidim kako tu masturbacija može proći ikakav ispit. Ponekad je dobar ispit pomoću kojega možemo provjeriti je li nešto grijeh ili nije razmisliti je li to nešto što s ponosom možeš reći drugima da si učinio. Ako je to nešto zbog čega bi se sramio kad bi drugi saznali, velika je mogućnost da je to grijeh.

Drugi je dobar ispit odrediti možemo li iskreno, čiste savjesti, zamoliti Boga da blagoslovi to djelo u svoje dobre svrhe. Mislim da masturbacija ne može proći kao nešto čime se možemo »ponositi« i za što možemo iskreno zahvaliti Bogu.

PROČITAJTE: 5 stvari koje kršćanski muškarci trebaju znati o masturbaciji

Biblija nas uči: »Prema tome, bilo da jedete, bilo da pijete, bilo da što drugo činite, sve činite na slavu Božju« (1. Korinćanima 10,31). Ako postoji mjesto sumnji zadovoljava li nešto Boga ili ne, najbolje je odustati od toga. Definitivno postoji sumnja u pogledu masturbacije. »Sve što se ne čini po čvrstom uvjerenju grijeh je« (Rimljanima 14,23). Ne vidim kako se, prema Bibliji, na masturbaciju može gledati kao na nešto što proslavlja Boga.

Pripadamo Bogu

Nadalje, trebamo se prisjetiti da su naša tijela i naše duše otkupljene i da pripadaju Bogu. »Zar ne znate da je vaše tijelo hram Duha Svetoga, koji stanuje u vama i koji vam je dan od Boga? Ne znate li da ne pripadate sami sebi jer ste kupljeni? Proslavite, dakle, Boga svojim tijelom i duhom koji su Božji« (1 Korinćanima 6,19.20).

Ova važna istina ima velik utjecaj na ono što radimo i kamo idemo s našim tijelima. U svjetlu ovoga, definitivno bih rekao da je, biblijski gledano, masturbacija grijeh. Ne vjerujem da masturbacija zadovoljava Boga, da ostavlja dojam morala ili da može proći ispit ima li Bog vlasništvo nad našim tijelima.

Izvor: Gotquestions.org