Lažni znakovi i čudesa

“Ako vam tada tko rekne: ‘Evo Krista ovdje! Eno ondje!’- ne vjerujte. Ustat će doista lažni kristi i lažni proroci i tvorit će znamenja i čudesa da, bude li moguće, zavedu izabrane. Vi dakle budite na oprezu! Evo, prorekao sam vam sve!” (Marko 13,21-23)

Lažni proroci i učitelji predstavljaju najveću prijetnju Crkvi Isusa Krista. Vanjski neprijatelji koji besramno napadaju Božji narod se lako prepoznaju, i njihovoj prijetnji je lakše odoljeti. S unutarnjim neprijateljima je teže boriti se. Vukovi mogu dugo vremena šetati unaokolo u ovčjem runu prije nego što budu otkriveni. Lažni učitelji, zato što dolaze u Kristovo ime, zadobivaju povjerenje svojih učenika, i njihova pokvarena doktrina slabi vjeru onih koji slušaju njihovo učenje.

Prepoznavanje prijetnje lažnih učitelja ide natrag u prošlost sve do generacije izlaska iz Egipta, i Mojsije je konkretno upozorio Izraelce protiv onih koji će doći i tvrditi da su proroci, a vodit će ih u obožavanje tuđih bogova. Ponovljeni Zakon 13,1-5 bilježi da test pravog proroka nije u sposobnosti da izvodi znakove i čudesa; radije, pravi proroci se prepoznaju po istinitom štovanju. Drugim riječima, bez obzira koliko znaci i čudesa proroka bili uvjerljivi, ta osoba treba biti odbačena ako propovijeda herezu.

Mojsijev princip ostaje isti u svakoj generaciji. Istinit je i u našoj, a bio je istinit i u godinama koje su prethodile padu Jeruzalema 70. godine poslije Krista. Isus je upozorio da kada Rimljani jednom zaposjednu grad, mnogi lažni proroci će ih preklinjati da ne bježe u planine. Umjesto toga, ovi lažni proroci će pokušati prevariti Kristove učenike, pozivajući ih da slijede druge ljude koji su ispovijedali da su Mesije. Za mnoge od ovih lažnih učitelja, Isus je rekao, “tvorit će znamenja i čudesa da, bude li moguće, zavedu izabrane.” (Marko 13,14-22)

Primijetite kvalifikator “bude li moguće” u Marku 13,22. Isusova poanta je da će lažni znaci biti toliko uvjerljivi da bi mogli zavarati i Božje izabranike; ipak, na kraju izabrani neće biti zavedeni, jer na kraju krajeva nitko ne može zavesti izabrane. Ovo je zbog milosti Božje koja nas uvijek štiti, a ne zbog snage izabranih. Jeadn Calvin komentira: “Koliko god krhko i klizavo bilo stanje pobožnih, postoji čvrsto tlo na kome mogu stajati; jer nije moguće da otpadnu od spasenja, čiji je vjerni čuvar Sin Božji … Stalnost našeg spasenja ne ovisi o nama, već na tajnom odabiru Boga. ”

Bog zauvijek čuva one koje je odabrao za spasenje. Kako se poznaju izabrani? Vjerom u Krista i oprezu prema svima koji su protiv Njega (Marko 13,23). Jer izabrani su oni koji se samo u Krista uzdaju za spasenje (Rimljanima 8,28-30).

Istinitost riječi učitelja se ne određuje mogućnošću da izvodi čudesa, već ispravnošću onoga što naučava. Nikada ne bismo trebali pratiti one koji izvrću istinu Riječi Božje, bez obzira koliko je ta osoba nadarena, koliku organizaciju vodi, ili koliko zadivljujuća njena djela bila.

Autor: R. C. Sproul; Prijevod: Ivana R.; Izvor: Ligonier.org

NAJNOVIJE!