7 lekcija koje možemo naučiti od Jošue kada je vjera kušana

Starozavjetna Knjiga o Jošui nas može naučiti vrijedne lekcije kada je naša vjera kušana. 

Kao majka koja je naglo ostala bez supruga, odjednom sam se našla u okolnostima, koje su daleko nadilazile moje sposobnosti. Ne mogu se sjetiti koliko sam puta Bogu rekla da mi je nešto preteško, dok sam se suočavala s vlastitom tugom, tijekom odgajanja sedmero djece, neprestanog donošenja odluka, itd.

Prvu godinu nakon suprugove smrti, čitala sam Bibliju i jednoga sam jutra došla do Jošue. Bila sam zapanjena kada sam pročitala kako je Bog razdvojio Jordan, kako bi Izraelci mogli prijeći po suhom tlu.

Molila sam: „Gospodine, razdvoji naš Jordan i drži vode podalje, sve dok svako od moje djece ne prijeđe na sigurno, na drugu stranu svega ovoga“.

Možda se i vi sada suočavate s vlastitim Jordanom. Postoji mogućnost da ćemo se ove godine možda suočiti sa stvarima koje će biti preteške za nas. Možda i nemoguće.

Isti moćni Bog, koji je razdvojio Jordan za Izraelce, brine se jednako za vas i za mene. Ta prva poglavlja u Jošui pokazuju nam sedam lekcija kada je naša vjera iskušana.

1. Prepoznavanje da nas je Bog doveo ovdje.

Četrdeset godina Bog je vodio Izraelce kroz divljinu, stupom oblaka i vatre. Sada, kada je Jordan bio na najvišoj i najopasnijoj razini, Bog je vodio Izraelce kako bi prešli rijeku. Ne bi li za Izraelce bilo lakše prijeći rijeku onda kada je rijeka na niskoj razini. Da, ali bi tada propustili čudo. Bog nas vodi svojim milosrđem, kroz preplavljujuće okolnosti, baš kako bi nam pokazao svoju slavu.

2. Sjetite se Božjih obećanja.

Prije nego što je Bog proveo Izraelce kroz Jordan, podsjetio je Jošuu: „Svako mjesto na koje stupi vaša noga dajem vam, kao što obećah Mojsiju. Nitko neće odoljeti pred tobom u sve dane tvog života; ja ću biti s tobom, kao što sam bio s Mojsijem, i nikada te neću napustiti niti ću te ostaviti.“ (Jošua 1, 3; 5) Ovo nije samo starozavjetno obećanje Izraelu. Ono jednako vrijedi i za nas. U poslanici Hebrejima 13, 5 Bog kaže: „Ne, neću te zapustiti i neću te ostaviti.“

3. Slušajte Božju Riječ.

Zajedno s obećanjima, Bog je Jošuu podsjetio na poslušnost svaki segment Božjeg Zakona: „Samo budi odvažan i hrabar da sve učiniš vjerno prema naredbama koje ti je dao Mojsije, sluga moj. Ne skreći od toga ni desno ni lijevo da bi ti bilo sretno sve što poduzmeš.“ (Jošua 1, 7) Kada je Bog rekao Jošui neka bude snažan i hrabar, nije udaranje u prsa niti pozitivno razmišljanje Jošuu učinilo hrabrim. Postao je hrabar, jer je znao da će samo potpuna poslušnost Bogu dovesti do njihovog uspjeha.

4. Ostanite u Božjoj Riječi.

„Neka knjiga Zakona bude na ustima tvojim: razmišljaj o njoj danju i noću, kako bi vjerno držao sve što je u njoj napisano: samo ćeš tada biti sretan i uspjet ćeš u pothvatima.“ (Jošua 1, 8) Kada se suočavamo s preplavljujućim situacijama, trebamo ući u dubinsko proučavanje Riječi. Objave na društvenim mrežama nikada nam neće omogućiti da se s vjerom suočimo s našim situacijama. Svakodnevno vrijeme u čitanju Riječi pomaže nam u spoznaji onoga tko Bog jest i pomaže nam u usklađivanju naših života s Njime.

5. Usredotočite se na Boga.

Kako su se Izraelci spremali na prijelaz, rečeno im je neka traže Kovčeg saveza i neka ga slijede. „Tako ćete znati put kojim vam je ići, jer tim putem još nikada niste išli. Ali između vas i Kovčega neka bude razmak do dvije tisuće lakata. I da mu se niste približili.“ (Jošua 3, 4) Kovčeg prikazuje samu Božju prisutnost. Svaki puta kada pogledamo na bujne vode oko nas, umjesto da pogled držimo na Bogu, naša će vjera pasti i bit ćemo obeshrabreni. Trebamo se usredotočiti na Božju istinu i trebamo otvoriti oči za Njegovo vodstvo. Martin Luther je rekao: „Ne znam puteve kojima me vodi, ali dobro poznajem svog Vodiča“.

6. Smočimo naša stopala.

Jošua nastavlja: „A kad su nosači Kovčega stigli do Jordana i kada su svećenici koji su nosili Kovčeg zagazili u vodu na obali – a bilo je vrijeme žetve kad se Jordan prelijeva preko svojih obala.“ (Jošua 3, 15) Bog nije razdvojio rijeku dok su oni bili na obali. Čudo se samo dogodilo nakon što su zagazili u vodu. Bog im je pomogao dok su zakoračili naprijed, u vjeri.

7. Napravite spomen obilježje

Bog je rekao Jošui neka izvadi dvanaest kamenova iz suhog korita Jordana i neka od njih napravi spomen obilježje, koji će buduće naraštaje podsjećati na Božje čudo. On bi služio kao nešto što bi osnažilo vjeru svaki puta kada bi se narod suočio s novim, teškim zadatkom. Nama su također potrebna spomen obilježja! Obično, moja su zabilježena u mom dnevniku ili Bibliji, podcrtani i označeni datumom i detaljima kako je Bog djelovao. Svaki puta kada pročitam te podsjetnike, oni snažno pojačaju moju vlastitu vjeru. Ako me je izbavio u prošlosti, izbavit će me ponovno.

Nitko se od nas ne želi suočiti s nemogućim. No ako nas Bog vodi u to, onda će nas On i provesti kroz to. Neka ovih sedam lekcija pomognu u rastu vaše vjere, kada dođete ispred vašeg Jordana.

Autorica: Lisa Appelo; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Ibelieve.com

PROČITAJTE JOŠ:

NAJNOVIJE!