Mogu li lijekovi uzrokovati demonsku opsjednutost?

Biblija ne govori o lijekovima u smislu našeg modernog razumijevanja antibiotika, analgetika i halucinogenih droga, pa ne možemo definitivno reći da lijekovi uzrokuju demonsku opsjednutost. No, lijekovi, ili točnije zlouporaba lijekova kojom je osoba zarobljena i/ili koja izaziva promijenjeno stanje svijesti, dovoljno može utjecati na osobu da pridonese demonskom tlačenju i/ili opsjednutosti. To znamo po Bibliji.

  • „A očita su djela tijela. To su: preljub, bludnost, nečistoća, razvratnost, idolopoklonstvo, vračanje [grč. pharmakeia], neprijateljstva, svađe, ljubomore, srdžbe, spletkarenja, razdori, krivovjerja…“ (Galaćanima 5,19-20).
  • „I svjetlost svjetiljke u tebi više neće zasjati; i glas ženika i nevjeste neće se više u tebi čuti. Jer trgovci tvoji bijahu velikaši zemaljski, jer vračanjem [grč. pharmakeia] tvojim bijahu zavedeni svi narodi“ (Otkrivenje 18,23).

U svakom od gore navedenih stihova riječ „vračanje“ na grčkom je φαρμακεία (pharmakeía). Riječ „farmacija“ potječe od ove grčke riječi koja je povezana s vračanjem. Pogledajmo što neki od grčkih rječnika kažu o toj riječi.

– φαρμακεία (pharmakeia), „vračanje, čarobnjaštvo, crna magija“ (Gal 5,20; Otk 18,23; Otk 9,21)

– φαρμακεία (pharmakeía), „droga koja se koristi i kao ljekovito i medicinsko sredstvo, a isto tako i kao otrov. Pharmakeía uključuje okultno, vračanje, čarobnjaštvo, neovlaštene lijekove, ekstazu, magično bajanje drogama (Gal 5,20; Otk 9,21; 18,23; Izl 7,22; Iz 47,9. 12).

– φαρμακεία (pharmakeía), „upotreba magije, koja često uključuje droge i bacanje uroka na ljude – za prakticiranje magije, bacanje uroka, upuštanje u vračanje, magiju, čarobnjaštvo.“

Vračanje

Vračanje je praksa korištenja nebiblijskih sredstava za predviđanje budućnosti, zazivanje duhova, bacanje uroka itd. U Bibliji se povezuje s demonskom aktivnošću; Bog ne dopušta takvu praksu (Ponovljeni zakon 18,10), i kažnjavala se smrću (Izlazak 22,18). Razlog zbog kojeg se vračanje toliko ozbiljno odbacivalo jest taj što stavlja osobu u kontakt sa zlim silama.

Stoga, zlouporaba lijekova, koja je povezana s vračanjem u Bibliji, može otvoriti osobu za demonska tlačenja koja u konačnici mogu dovesti do demonske opsjednutosti. To ne mora biti nužno, ali treba izbjegavati.

Autor: Matt Slick; Prijevod: Vesna L.; Izvor: CARM.org

NAJNOVIJE!