Sebična ljubav prema novcu je opasan grijeh koji uništava ljudsku dušu. O čemu trebamo voditi računa kako ne bismo postali zaljubljeni u novac?

Moramo se paziti življenja samo za sebe. Nije dovoljno da samo možemo reći ”Ja živim ispravno, izvršavam svoje dužnosti u svakom području života.” Pitanje je živiš li za sebe ili za Krista? Koja je tvoja svrha i motivacija u životu? Ne živiš li više za sebe, nego za onoga koji je umro za tebe? (2 Kor 5,15)

Moramo znati za opasnost kada ne radimo ono što bi trebalo. Bogati čovjek nije bilo na mjestu mučenja zbog onoga što je učinio, već zbog onoga što nije učinio. Jednostavno je ostavio Lazara kod svojih ulaznih vrata. Na Sudnji dan Krist će mnogima reći: ”Jer ogladnjeh i ne dadoste mi jesti; ožednjeh i ne dadoste mi piti; stranac bijah i ne primiste me; gol i ne zaogrnuste me; bolestan i u tamnici i ne pohodiste me!” (Mt 25,42-43)

Moramo naučiti kako bogatstvo donosi sa sobom posebne opasnosti. Mnogi provedu svoje živote tražeći bogatstvo, ali ipak bogatstvo donosi veliku duhovnu opasnost. Ono utvrđuje dušu, zavara oči za svari vjere i pomaže nam da zaboravimo na Boga. Isus kaže: ”Kako je teško bogatašima ući u kraljevstvo Božje!” (Mk 10,23)

Moramo naučiti biti posebno pažljivi sa sebičnošću ovih posljednjih dana. ”A ovo znaj: u posljednjim danima nastat će teška vremena. Ljudi će doista biti sebeljupci, srebroljupci…” (2 Tim 3,1-2). Mnogi bogataši ne daju ništa ili daju vrlo malo u odnosu na svoje bogatstvo. Ali Biblija ima mnogo toga da kaže protiv sebičnosti i ljubavi prema novcu.

Imaš li ti novca? Onda gledaj i čuvaj se gramzivosti (Lk 12,15). Sigurno je moguće da budeš spašen, jer su i Abraham, Job i David bili bogati ljudi. Ali razmisli o opasnosti. Zapamti da je novac dobar sluga, ali i vrlo loš gospodar.

Imaš li vrlo malo ili uopće nemaš novaca? Nemoj zavidjeti drugima jer su bogatiji od tebe. Sažalijevaj ih, moli za njih i nemoj biti brz da ih osuđuješ. Možda ne možeš mnogo pomoći. I ne zaboravite da je ljubav prema novcu korijen svake vrste zla. Možete voljeti novac čak i ako ga nemate.

Autor: J. C. Ryle