Što znače Isusove riječi: “Ljubite jedni druge”?

Ljubiti jedni druge znači, poput Isusa, imati iskrenu ljubav prema bližnjima, ali i svojim neprijateljima.

Na Posljednjoj večeri Isus je uputio svoje učenike da vole jedni druge.

“Zapovijed vam novu dajem: ljubite jedni druge; kao što sam ja ljubio vas tako i vi ljubite jedni druge. Po ovom će svi znati da ste moji učenici: ako budete imali ljubavi jedni za druge.” (Ivan 13, 34-35)

“Jedni druge” u ovim stihovima odnosi se na vjernike. Prepoznatljivi znak Kristova sljedbenika je duboka, iskrena ljubav prema braći i sestrama u Kristu. Apostol Ivan nas podsjeća na tu činjenicu : “On nam je dao ovu zapovijed: Tko ljubi Boga, neka ljubi i brata svojega” (1. Ivanova 4, 21). Ta ljubav izvire iz naše ljubavi prema Bogu, koja je rezultat Njegove ljubavi prema nama.

Mi ljubimo jer on nas prije uzljubi. (1. Ivanova 4, 19)

Kako trebamo ljubiti jedni druge?

Rana crkva demonstrirala je vrstu ljubavi o kojoj je Isus govorio. U Jeruzalemu je bilo ljudi iz cijeloga svijeta (Djela 2, 9–11). Oni koji su se spasili po vjeri u Gospodina, okupili su se i odmah počeli udovoljavati međusobnim potrebama. Bila je to ljubav na djelu, a možete biti sigurni da je ostavila dojam na ljude u tom gradu.

Svi koji prigrliše vjeru bijahu združeni i sve im bijaše zajedničko. Sva bi imanja i dobra prodali porazdijelili svima kako bi tko trebao. (Djela 2, 44-45)

Isus nam je dao model kako voljeti jedni druge. Učimo iz Njegovog primjera. A kako On ljubi? Ljubi bezuvjetno (Rimljanima 5, 8), požrtvovno (2. Korinćanima 5, 21), s oproštenjem (Efežanima 4, 32) i zauvijek (Rimljanima 8, 38–39). Vrhunac Isusove nevjerojatne ljubavi prema nama je Njegova smrt na križu, smrt i uskrsnuće.

U ovom se očitova ljubav Božja u nama: Bog Sina svoga jedinorođenoga posla u svijet da živimo po njemu. U ovom je ljubav: ne da smo mi ljubili Boga, nego – on je ljubio nas i poslao Sina svoga kao pomirnicu za grijehe naše. (1. Ivanova 4, 9-10)

Kako možemo ljubiti bližnje, pa čak i svoje neprijatelje?

“Čuli ste da je rečeno: Ljubi svoga bližnjega, a mrzi neprijatelja. A ja vam kažem: Ljubite neprijatelje, molite za one koji vas progone.” (Matej 5, 43-44)

Ljudi se prirodno ne vole. Da bismo mogli ljubiti jedni druge, čak i svoje neprijatelje, mora postojati promjena srca. Osoba mora shvatiti da je grešnik pred Bogom i da je Krist umro na križu i uskrsnuo kako bi mu pružio oprost. Tada mora donijeti odluku da prihvati Krista kao svog Spasitelja. U tom trenutku mu Krist oprašta i prima Božji dar vječnog života.

Tek u Kristu čovjek zna da ga Bog istinski ljubi. Novi život koji vjernik dobiva uključuje novu ljubav poput Kristove.

Ta ljubav je Božja razlivena u srcima našim po Duhu Svetom koji nam je dan! (Rimljanima 5, 5)

U mogućnosti smo slijediti Isusov primjer i ljubiti poput Njega zbog Duha Svetoga (Filipljanima 2, 13; 2. Korinćanima 3, 18). Naša pokornost vodstvu Duha Svetoga i Isusovim zapovijedima u Božjoj Riječi pomaže nam da slijedimo Njegov primjer.

Ljubiti jedni druge na način na koji nas je Krist ljubio moguće je samo s natprirodnom Božjom snagom. Isus nam daje zapovijed da ljubimo jedni druge, a zatim nam daje snagu da to i činimo.

PROČITAJTE JOŠ: