Zašto su mitovi o božicama danas toliko popularni?

Mitovi o božicama su neko vrijeme popularni. Cijeli niz knjiga, televizijskih emisija i filmova prikazuju božice na različite načine. 

Neke božice su prikazane kao pozitivno svjetlo, druge nisu. Može biti zbunjujuće to što je mit božice toliko popularan, kada mi kao kršćani znamo da one ne postoje. U ovome članku odgonetnut ćemo mit zbog čega je mit o božici toliko popularan. 

1. Mit o božici daje moć ženama

Prvi razlog zbog kojeg je mit o božici toliko popularan jest jer daje moć ženskom rodu. Na većinu božica se gleda kao na junakinje ili glavne likove priče. Artemida je opisana kao grčka božica lova, divljih životinja i čednosti. U grčkim mitovima, Artemida je opisivana kao snažna, smjela i ona koja ima moć. Mnoge moderne žene vide Artemidu kao snažnu božicu, jer ona pokazuje da su žene sposobne za izvanredne stvari. Atena je još jedna grčka božica koja se slavi u društvu. Ona je prikazana kao božica mudrosti, razuma i rata. Slično kao i Artemida, Atena je prikazana kao snažna, mudra i ona koja ima moć. Grčki mitovi prikazuju ove božice kao snažne same po sebi i kao božice koje same mogu riješiti svoju sudbinu. 

Nažalost, mnoge mainstream priče usredotočuju na to kako žena nije potpuna osim ako nije udata. Kršćanska kultura također forsira žene da se moraju udati, kako bi bile ”potpune”. Osoba koju su tijekom njezinog života učili ove laži, može shvatiti mitove o božicama kao nešto nadahnjujuće ili čak kao osnažujuće. 

Ono što treba naglasiti jest da grčki mitovi o božicama nisu stvarni, odnosno da su to izmišljene priče. Artemida, Atena i ostale grčke božice nisu bile stvarne, nego izmišljene božice. Bez obzira na to, može se shvatiti da je mit o božicama toliko popularan danas jer osnažuje žene. 

Biblija nam nikada ne govori da trebamo biti u braku kako bismo bili potpuni. U stvari, Biblija nam govori baš suprotno. Kološanima 2, 9-10 nam govori: „Jer u njemu stanuje sva punina Božanstva bivstveno; I u njemu ste ispunjeni, koji je glava svakome poglavarstvu i vlasti.“ 

Ako ste prihvatili Krista kao svog Spasitelja i Gospodina, onda ste već potpuni, ispunjeni Kristom. Usprkos onome što govori kršćanstvo i moderno društvo, osoba ne mora biti u braku kako bi bila potpuna. 

Na isti način, žene trebaju biti predstavljene u boljem svjetlu u knjigama, televizijskim emisijama i u filmovima, jer se u nekim sadržajima, kao što je originalan prikaz Disneyevih Princeza, žene prikazuje na način da nisu ništa sposobne same napraviti i da se moraju osloniti na princa, kojeg su tek upoznale, kako bi ih spasio. 

No, novije radnje adaptacije filmova kao što su Moana, Mulan i Snježno kraljevstvo, ne uključuju vitezove u sjajnom oklopu. Žene su potpuno sposobne brinuti se za sebe, jer ih je Bog stvorio na vlastitu sliku. (Postanak 1, 27)

Tužno je kada žene moraju tražiti potvrde u mitovima o božicama, kako bi se osjećale snažno ili adekvatno. Svaki puta kada sumnjate u svoju vrijednosti, okrenite se Isusu. Naš cijeli svijet utemeljen je u Njemu i samo u Njemu. 

Isus nas voli baš onakve kakvi smo. Bez obzira na to jesmo li u braku, vaš bračni status ne određuje vašu vrijednost u Božjim očima. Kao Božje dijete, Bog vas bezuvjetno voli i potpuno ste vrijedni baš onakvi kakvi jeste. Neka vas ova istina danas nadahne. 

2. Mitovi podsjećaju žene da trebaju biti hrabre 

Mitovi o božicama također su popularni, jer priče o grčkim bogovima i božicama uče o moralu dobra i zla. Uobičajeno je da se kroz te priče nauči moralna lekcija. Dobri obično pobijede, dok zli budu poraženi. 

Kada mit govori o grčkoj božici koja nadvladava neprijatelja, to može biti vrlo osnažujuće za žene. Osnažujuće je jer prikazuje žene kao snažne i kao one koje su sposobne voditi vojsku. 

Kao što sam prethodno spomenula, Artemida je grčka božica lova, koja je prikazana kao božica koja je živjela hrabar i odvažan život. 

Njezina hrabrost i odvažnost također osnažuje žene da i one budu hrabre i snažne. Iako su grčki mitovi izmišljene priče, važno je za žene da budu hrabre, odvažne i snažne. U uobičajenim pričama, žene su obično opisane kao krhke i slabašne. 

Većina nas gledala je filmove u kojima žena bježi, pada, dok joj muški vođa pomaže i odnosi dalje od negativca. Vrlo je tužno to što su mnogi ljudi omalovažili snagu i smjelost žena. 

Bog želi da budemo snažne, smjele i odvažne. (Jošua 1, 9) Možemo biti hrabre, jer znamo da je Bog uvijek s nama i da će nas osnažiti. (Izaija 41, 10; Filipljanima 4, 13) 

3. Takvi mitovi su protivni patrijarhatu

Posljednji razlog zbog kojeg su mitovi o božicama toliko popularni jest jer je većina njih protivna patrijarhatu. Još jednom, kada uzmemo u obzir primjer grčke božice Artemide, ona se snažno protivila muškarcima i braku. 

Vidjela je da žena gubi svoju slobodu nakon što se uda. Isto to razmišljanje preuzeto je u mnogim knjigama i djelima. Do završetka 1800-ih, u vremenu Malenih žena, na brak se gledalo kao na savez koji se sklapa zbog ekonomskih razloga. 

Čak i danas, u 21. stoljeću, na brak se može gledati kao na savez koji se sklapa iz ekonomskih razloga. Grčka božica Artemida protivila se patrijarhatu, braku i muškarcima općenito; ovo posljednje znači da je Artemida prikazivala kako žene mogu razmišljati neovisno i da zaslužuju svoju vlastitu slobodu. 

Žene mogu razmišljati neovisno i mogu živjeti neovisno o muškarcima. Kroz vrijeme, kršćanska kultura učila je žene mnogim pogrješnim stvarima o njima samima, koje moraju biti ispravljene. 

Žena je neovisni pojedinac, neovisno razmišlja, ima vlastite nade i snove. Žene ne trebaju da im muškarci pokazuju gdje im je mjesto, jer su žene jednake muškarcima. Patrijarhat je postao pravilo kroz povijest, no Bog gleda na žene i na muškarce kao na jednake. 

Galaćanima 3, 28 nam govori: „Nema tu više ni Židova ni Grka, nema više ni roba ni slobodnjaka, nema više ni muškoga roda ni ženskoga, jer sve vi svi jedno u Kristu Isusu.“ 

Biblija predstavlja žene u dobrome svjetlu i demonstrira da su žene neovisne, potpune i cijele same po sebi. Jedino što svaka osoba treba jest Isus Krist. 

Ono što danas žene doista osnažuje 

Stoga, mitovi o božicama toliko su popularni danas jer osnažuju žene, podsjećaju ih da su hrabre i jer se protive patrijarhatu. Na žene se dugo vremena gledalo kao na drugorazredne građane, no to ne smije biti tako. Žene su neovisne, snažne i neustrašive same po sebi. Svatko je potpun zbog Krista. (Kološanima 2, 9-10) Bračni status ili nepostojanje istoga ne definira našu vrijednost, koju imamo kao Božja djeca. 

U današnjem modernom društvu, trebamo činiti više kako bismo osnaživali žene svih godina, u njihovoj spoznaji Krista. Društvo pokušava poremetiti pogled žena na život, no svatko tko se okrene Božjoj Riječi, može se podsjetiti na to koliko ima veliku vrijednost u Kristu i na njihovu sposobnost da mogu činiti sve kroz Krista. (Filipljanima 4, 13) 

Kao kršćani, trebamo razumjeti razlog zbog čega su mitovi o božicama danas popularni, kako bismo mogli pomoći ženama svih godina u spoznaji vrijednosti koju imaju u Kristu, kako bismo s njima podijelili veliku Božju ljubav i kako bismo im pomogli u spoznaji velikih stvari, koje one mogu činiti u njihovim životima, zbog Krista. 

Autorica: Vivian Bricker; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Christianity.com

PROČITAJTE JOŠ: