POTVRĐENO BIBLIJSKO ČUDO: Evo gdje je Mojsije razdvojio Crveno more!

Dubina Crvenog mora na tom dijelu je svega 33 metra.

Prolaz je širok svega 12 kilometara i Izraelci su lako mogli proći kroz njega.

Znanstvenici Thomas fondacije iz Velike Britanije uspeli su pronaći točno mjesto gdje je prorok Mojsije razdvojio Crveno more, što je događaj opisan u biblijskoj knjizi Izlaska.

Izraelcima je egipatski faraon dozvolio da napuste Egipat gdje su bili robovi, nakon što je tu zemlju poharalo 10 biblijskih zala.

Faraon se međutim vrlo brzo predomislio i krenuo s vojskom protiv Izraelaca kojima se na putu isprječilo Crveno more.

Nakon molitve Bogu Crveno more se razdvojilo i Židovi su po suhom prešli na drugu stranu. Kada su Egipćani krenuli na njih, more se zatvorilo i podavilo ih.

Šef istraživanja Ryan Mauro tvrdi da su uz pomoć datiranja pomoću uspjeli dokazati da se Crveno more razdvojilo u Akapskom zaljevu.

Oni su sa egipatske strane prošli s plaže Nuveiba i završili na drugoj obali što je današnja Saudijska Arabija, prenosi Daily Star.

Prolaz je širok svega 12 kilometara i Izraelci su lako mogli proći kroz njega. Sama plaža je široka 8 kilometara i okružena je planinama tako da odgovara opisu iz Biblije.

Dubina mora na tom dijelu je svega 33 metra, a znanstvenici su možda našli i dokaze dvokolica koje su koristili Egipćani.

Na žalost, daljnja istraživanja nisu dopustila saudijske vlasti. Kao dodatni dokaz da je ovo pravo mjesto prelaska Židova preko Crvenog mora je i blizina planine Sinaj na kojoj je nakon prelaska Mojsije dobio Deset zapovijedi.

NAJNOVIJE!