Zašto je Krist izjavio “moje vrijeme još nije došlo”, a nakon toga učinio čudo?

„Moje vrijeme još nije došlo.“ (Ivan 2, 4), bile su riječi koje je Krist uputio svojoj majci na svadbi u Kani Galilejskoj. Što one znače?

Krist je pažljivo usklađivao elemente svoje službe, iako se može činiti kao da su ljudi često puta pružali izazove za Njegovo vrijeme. Na primjer, vrlo rano u Njegovoj službi, Marija je od Krista tražila da učini čudo na vjenčanju u Kani.

Krist joj je odgovorio: „Moje vrijeme još nije došlo.“ (Ivan 2, 4) No odmah nakon toga učinio je čudo, koje Ivan naziva ”prvim znamenjem kojim je otkrio svoju slavu”. (Ivan 2, 11) 

Svadba u Kani Galilejskoj

Krist je tek nedavno pozvao svoje učenike, nakon čega su svi zajedno bili pozvani na svadbu u Kanu Galilejsku. (Ivan 2, 1-2) Zbog toga što je Krist tek nedavno okupio učenike, vrlo vjerojatno se domaćin nije stigao pripremiti te je ostao bez vina. (Ivan 2, 3; za usporedbu vremenski okvir iz Ivana 1, 29; 1, 35 i 2, 1)

Izgleda da je Kristova majka, Marija, bila uključena u pripremu vjenčanja, budući da je davala upute onima koji su bili zaduženi za posluživanje. (Ivan 2, 5) Nakon što je otkrila da im je ponestalo vina, to je rekla svome Sinu i izgledalo je kao da traži od Njega da popravi situaciju čineći čudo. (Ivan 2, 3) 

Možda je Marija željela da se Krist javno pokaže. On joj je najprije odgovorio tako što ju je s poštovanjem nazvao ”ženom”. (Ivan 2, 4) Istu je riječ upotrijebio kada se obraćao ostalim ženama s kojima je razgovarao i kojima je služio. (Matej 15, 28; Luka 13, 12; Ivan 4, 21; 8, 10; 20, 15)

Tu je riječ također upotrijebio kada je dao naputak Ivanu o zbrinjavanju Marije, prilikom svog raspeća. (Ivan 19, 26) Iako je poštovao Mariju i njezin upit, možda joj je kroz te riječi želio reći na nježan način da nije ona ta koja treba govoriti kako će Njegova služba teći. 

Voda pretvorena u vino

Nakon što joj je rekao te riječi, Marija je dala upute poslužiteljima neka poslušaju sve ono što im Krist kaže. (Ivan 2, 5) Krist je rekao poslužiteljima neka napune vrčeve, koji su se inače koristili za pranje ruku. (Ivan 2, 6-7) Nakon što su napunili vrčeve do vrhova, Krist im je rekao neka izvuku malo iz svakog vrča i neka daju kušaču neka kuša. (Ivan 2, 8) Negdje u tom procesu, voda je bila pretvorena u vino. 

VIDI OVO: Isusova čuda: Koliko je čuda učinio Isus tijekom svog života?

S obzirom na to da nije shvatio odakle je ovo vino došlo (Ivan 2, 9), glavni poslužitelj je izrazio svoje oduševljenje time što je najbolje vino bilo sačuvano za kraj. (Ivan 2, 10) Većina ljudi, koji su bili prisutni na svadbi, nisu bili svjesni tog čuda; njega su bili svjesni samo poslužitelji koji su izvukli vodu koja se pretvorila u vino i učenici, koji su znali što je Mesija učinio. Ivan dalje piše o tome da je ovaj čin dodatno potvrdio Njegov identitet kao Krista, Božjeg Sina, a ”učenici su povjerovali u njega”. (Ivan 2, 11)

“Moje vrijeme još nije došlo” znači da je Krist djelovao prema Božjem rasporedu

Kristove riječi ”moje vrijeme još nije došlo” ukazuju na to da je On djelovao prema Božjem rasporedu, odnosno da je On upravljao tempom prema kojem će ljudi biti upoznati sa stvarnošću onoga tko On jest. Kada Mu je Marija rekla neka učini nešto na svadbi, vjerojatno je željela da Krist učini javno čudo, kako bi svi mogli vidjeti Njegovu  slavu. No Krist je znao da još uvijek nije vrijeme za to. Učinio je čudo, ali potajno, koje je samo određena skupina ljudi mogla vidjeti. 

Krist je znao da će ljudi Njegovu poruku, o tome da se približilo Božje kraljevstvo u konačnici odbaciti. (Matej 4, 7) Znao je da će umrijeti (Matej 12, 40-41) kako bi platio za grijehe svijeta i kako bi svakome onome tko povjeruje u Njega osigurao vječni život (Ivan 5, 24; 6, 47) i ulazak u nadolazeće Kraljevstvo. (Matej 5, 20; 4, 8; 6, 33) U pojedinim situacijama nakon što bi obavio čudo, Krist je rekao onima koji su time bilo blagoslovljeni neka ne govore uokolo o onome što je učinio. (Matej 8, 4; 9, 30; 12, 16; 17, 9) Izgleda kao da je Krist upravljao svakim trenutkom svoje službe, kako bi se stvari odvijali prema Božjem vremenu, a ne prema željama ljudi.

Čak ni Njegova majka nije mogla ovo požuriti. Kada joj je rekao ”Moje vrijeme još nije došlo”, ali time što je ipak obavio čudo, Krist je pokazao poštovanje i suosjećanje za Mariju, no također je pokazao prioritet prema rasporedu unutar kojeg su se morala dogoditi djela za Boga. 

Izvor: Gotquestions.org; Prijevod: Ivan H.