Tko je bio Mojsijev otac?

Biblija opisuje židovsku kulturu kao kulturu koja poštuje očeve. Određeni sinovi nose ime svoga oca, a ako je neki otac častan i vrijedan oponašanja, velike su šanse da će netko po obiteljskoj liniji isto nositi njegovo ime.

Jedan otac o kojem ne čitamo toliko u Bibliji, unatoč tome što je hvaljen zbog svoje vjere, bio je Mojsijev otac. Tko je on i što je učinio da zaslužuje pohvalu? Da vidimo.

Tko je bio Mojsijev otac?

Mojsije je rođen u Egiptu u vrijeme kada je vladajući faraon želio da se pobiju svi novorođeni hebrejski dječaci. Njegovi roditelji, još uvijek neimenovani u Bibliji u trenutku njegova rođenja, jednostavno su ga vidjeli kao posebnog i odlučili ga sakriti na neko vrijeme.

Izlazak 2,1 kaže da su oboje Mojsijevih roditelja bili iz svećeničkog plemena Levijeva. U Izlasku 6, konačno čitamo tko su mu otac i majka:

„Ovo su pak imena sinova Levijevih prema njihovim naraštajima: Geršon i Kehat i Merari; a godina života Levijeva bijaše stotinu trideset i sedam godina… Kehatovi pak sinovi bijahu: Amram i Jichar i Hebron i Uziel; a godina života Kehatova bijaše stotinu trideset i tri godine… I Amram uze za ženu svoju tetku Jokebedu, a ona mu rodi Arona i Mojsija. A godina života Amramova bijaše stotinu trideset i sedam godina“ (Izlazak 6,16. 18. 20).

Mojsijev otac je Amram, sin Kehatov, sina Levijeva, sina Jakova i Lee. Amram je oženio očevu sestru Jokebedu, te su imali još djecu: Mojsijevog brata Arona i sestru Mirjam (vidi 1. Ljetopisa 6,3). Doživio je starost od 137 godina unatoč tome što je živio kao rob u Egiptu.

Amramova vjera

Amram, čije ime znači „prijatelj Božji“ ili „uzvišeni ljudi“, bio je hvaljen, zajedno sa svojom suprugom Jokebedom, zbog svoje vjere kad su skrivali Mojsija. Oboje su prepoznali da im je Bog dao posebnog sina i usprotivili se faraonovoj naredbi kako bi dijete živjelo.

„Vjerom Mojsija, kad se rodi, tri mjeseca skrivahu roditelji njegovi jer vidješe da je djetešce lijepo i ne pobojaše se kraljeve odredbe“ (Hebrejima 11,23).

Ne čitamo zapis o Amramovoj interakciji s djetešcem Mojsijem, tako da možemo samo zamisliti kako su se on i Jokebeda brinuli za svoje dijete, ali kako su spomenuti kao ljudi vjere, možemo biti sigurni da su bili pobožni roditelji u vrijeme kada su ga imali prije nego što ga je pokupila faraonova kćer (vidi Izlazak 2,7-10).

Autor: JB Cachila; Prijevod: Vesna L.; Izvor: Christian Today