“Molitva pet prstiju”: Osvježite svoju molitvu uz pomoć prstiju

Molitva pet prstiju je odlična metoda da, koristeći prste vaše ruke, molite za određene osobe i potrebe.

Molitva je razgovor s Bogom, a ne formula. Ipak, ponekad se služimo nekom metodom kako bismo osvježili svoju molitvu. Možemo moliti psalme ili druge dijelove Pisma (primjerice Očenaš ili 23. psalam), ili kao predložak primijeniti metodu OPZP (obožavanje, priznavanje, zahvaljivanje i prošnja).

Nedavno sam naišla na molitvu u kojoj se kao pomagalom koristimo svojim prstima.

• Kada sklopite ruke, palac je najbliže vama. Zato molitvu započnite moleći za svoje najbliže (Filipljanima 1:3-5).

• Sljedeći prst je kažiprst. Molite za one koji podučavaju – biblijske učitelje i propovjednike, i one koji podučavaju djecu (1 Solunjanima 5:25).

Srednji prst je najviši. To vas podsjeća da se molite za one koji su na vlasti – državnike i lokalne čelnike i one koji su vam nadređeni na poslu (1 Timoteju 2:1,2).

PROČITAJTE: Kako moliti kada vam se ne da moliti?

• Četvrti prst, prstenjak, obično je najslabiji. Molite se za one koji su obespravljeni ili koji pate (Jakovljeva 5:13-16).

• Zadnji je vaš mali prst. To vas podsjeća na vašu neznatnost u odnosu na Božju veličinu. Molite Ga da podmiri vaše potrebe (Filipljanima 4:6,19).

Nije važno koju metodu primijenili, samo razgovarajte sa svojim Ocem. On želi čuti ono što vam je na srcu.

Autorica: Anne Cetas; Izvor: duhovna-stvarnost.hr

NAJNOVIJE!