sotona vrijeme
Foto: Unsplash

Može li Sotona utjecati na vrijeme? Zbog učestale pojave prirodnih katastrofa neki ljudi su nedoumici tko kontrolira vremenske uvjete.

Ispitivanje Pisma otkriva da Sotona i njegovi demoni nemaju kontrolu nad prirodnim katastrofama. Međutim, đavao, naš neprijatelj, se mora shvatiti ozbiljno. Moramo prihvatiti njegovo postojanje i njegovu ograničenu moć nad nevjernim svijetom. Sotona, poraženi pali anđeo, je nadčovjek, ali nema božansku prirodu, već ima samo onoliko moći koliko mu Bog dopušta (2. Solunjanima 2,6-11).

Bog upravlja vremenom

Ako Sotona može utjecati na vremenske prilike, to je s Božjom dozvolom ograničenog trajanja, kao što je to bio slučaj sa Jobom. Sotoni je Bog dopustio mučenje Joba kako bi ga iskušao, a ovo je uključivalo “oganj Božji” (vjerojatno munju) koji “spali ovce i pastire te ih proždrije” (Iv 1,16).

Ovo je bilo praćeno silnim vjetrom (možda tornadom) koji je uništio njegov dom i ubio njegovu djecu (stihovi 18-19). Pa ako je oganj s neba i tornado nekako prouzrokovao Sotona, i dalje su bili pod krajnjom Božjom kontrolom i služili su Njegovoj namjeri.

Bog, ne Sotona, upravlja vremenom (Izlazak 9,29; Psalam 135,6-7; Jeremija 10,13).

Bog kontrolira nebesa i kišu (Ps 77,16-19).

Bog upravlja vjetrom (Marko 4,35-41; Jeremija 51,16).

Bog nosi i drži svijet (Hebrejima 1,3).

Bog ima vlast nad oblacima (Job 37,11-12; 37-16).

Bog ima moć nad munjom (Ps 18,14).

Bog ima vlast nad svom prirodom (Job 26).

Bog je u kontroli nad svim stvarima, uključujući i vremenske prilike

Po svojoj providnosti Bog se stara i štiti svoju djecu, ali On također naređuje i dozvoljava Sotoni, demonima i ljudskoj vrsti da provodi svoju ograničenu volju i vrši zla, grešna i izopačena djela. Znamo da će se dogoditi ono što je Bog odlučio (Efežanima 1,11; Rimljanima 11,36), zato što je Njegova nevidljiva ruka u našem bolu, iako On ne može pogriješiti ili učiniti zlo (Jakovljeva 1,13-17).

Ne postoji besmislena patnja za vjernike, bilo da ju je prouzročio čovjek ili prirodna pojava. Možda ne znamo uvijek zašto se događaju zla djela i prirodne katastrofe, ali možemo biti sigurni da Bog čini da nam sve ide na dobro za Njegovu slavu, a našu vječnu dobrobit (Rimljanima 8,18-28).

Izvor: Gotquestions.org